O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-146 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DUONOS KEPIMO PRAMONĖS TRESTO FONDĄ NR. R-146

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis kepyklų trestas (1944-09-20–1953-11-29)

Duonos kepimo pramonės trestas (1953-11-30–1958-05-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisaro 1944-08-10 įsakymu Nr. 9 nuo 1944-09-20 paskirtas Valstybinio kepyklų tresto valdytojas.1

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-03-07 nutarimu Nr. 119 įsteigtas Valstybinis kepyklų trestas.2 Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariatui, nuo 1946-03-25 – Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijai. Trestas veikė Vilniuje.

Savo veikloje trestas vadovavosi TSRS valstybinių pramonės trestų 1927-06-29 nuostatais ir jų pakeitimais, 1945-04-18 Valstybinio kepyklų tresto nuostatais.3

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-06-17 nutarimu Nr. 432 trestas tapo pavaldus Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerijai,4 o nuo 1953-09-16 – Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijai.

Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministro 1953-11-30 įsakymu Nr. 205 buvo patvirtinti Duonos kepimo pramonės tresto įstatai.5

Savo veikloje trestas vadovavosi TSRS valstybinių pramonės trestų 1927-06-29 nuostatais ir jų pakeitimais, 1953-11-30 Duonos kepimo pramonės tresto įstatais.

Duonos kepimo pramonės trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijai, nuo 1957-06-25– Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Maisto pramonės valdybai.6

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos 1958-04-29 potvarkiu Nr. 412 Duonos kepimo pramonės trestas nuo 1958-05-01 panaikintas.7

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinis kepyklų trestas vadovavo valstybinių kepyklų, duonos kepimo kombinatų, fabrikų veiklai.

Duonos kepimo pramonės trestas vadovavo Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio, Vilniaus duonos kepimo kombinatų, Kauno, Naujosios Vilnios mielių fabrikų, autobazių veiklai.

Trestas organizavo naujų įmonių steigimą, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis, kuru bei įrengimais, organizavo įmonių gaminių realizavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Duonos kepimo pramonės tresto fondas įrašytas 1959-03-30. Fonde buvo 7 apskaitos vienetai, įrašyti apyraše Nr. 1. 1966 m. šis apyrašas buvo peršifruotas į Nr. 3.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos (perdavimo data nenurodyta) perėmė 289 Duonos kepimo pramonės tresto bylas, kurios buvo įrašytos apyrašuose Nr. 1, Nr. 1l, Nr. 2.

1977 m. atrinkti naikinti ir išbraukti iš apskaitos 100 apskaitos vienetų bei apyrašas Nr. 1l, į kurį minėtieji apskaitos vienetai buvo įrašyti.

1986 m. apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2 buvo pertvarkyti: sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 172 apskaitos vienetai, ir apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. R-146 yra 3 apyrašai, 197 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1958 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisaro, tresto valdytojo įsakymai, įmonių kolektyvinės sutartys, dokumentai apie sutarčių vykdymą, patikrinimo aktai, susirinkimų protokolai, tresto ir įmonių metų balansai, ataskaitos, sąmatos, gamybos, finansų planai, tresto ir įmonių veiklos analizės, žinios apie treste ir įmonėse dirbusius specialistus, socialistinio lenktyniavimo dokumentai, etatų sąrašai, dokumentai apie personalo ruošimą, kvalifikacijos kėlimo ataskaitos, duonos kepimo įmonių kapitalinės statybos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 172 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1958 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti darbuotojų asmens bylos, atlyginimų žiniaraščiai, asmens sąskaitų kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1958 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti tresto valdytojo įsakymai dėl leidimo dirbti su slaptais dokumentais, susirašinėjimo priešlėktuvinės apsaugos klausimais dokumentai, slaptų dokumentų priėmimo-perdavimo aktai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1958 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-146, ap. 1, b. 2, l. 18.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 27, l. 57.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 29, l. 59-60.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 299, l. 270-272.

5 LCVA. F. R-773, ap. 6, b. 487, l. 159.

6 LCVA. F. R-239, ap. 7, b. 13, l. 233.

7 LCVA. F. R-239, ap. 7, b. 45, l. 398.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:24