O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1739 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MĖSOS PRAMONĖS CENTRO „MAISTAS“ FONDĄ NR. R-1739

2010-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Akcinė bendrovė „Maistas“ (1941-07-25–1942 m. sausio mėn.)

Mėsos pramonės centras „Maistas“ (,,Maistas“ (Vieh-und Fleischzentrale Kauen)) (1942 m. sausio mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-25 nutarimu ,,Dėl akcinės bendrovės ,,Maistas“ restauravimo“ buvo panaikintas Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-03-10 nutarimas Nr. 197 dėl Valstybinio mėsos tresto „Maistas“ įsteigimo ir buvo atkurta akcinės bendrovės „Maistas“ veikla.1

Akcinės bendrovės „Maistas“ vyriausiasis direktorius 1942-01-29 įsakymu Nr. 1133 nurodė akcinę bendrovę „Maistas“ vadinti – „Maistas“ (Vieh-und Fleischzentrale Kauen).2 Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

,,Maisto“ veiklą prižiūrėjo Krašto ūkio generalinis tarėjas, nuo 1942-04-01 – Maitinimo ir žemės ūkio generalinis tarėjas, Rytų centrinė prekybos bendrovė (Zentral-Handelsgesellschaft Ost).3

Tiksli data, kada 1944 m. „Maistas“ baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Akcinė bendrovė „Maistas“, Mėsos pramonės centras „Maistas“ vadovavo mėsos fabrikų, skerdyklų, odų sandėlių veiklai, supirko gyvulius, paukščius, steigė gyvulių supirkimo punktus, laikė krautuves.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose nurodyta, kad Mėsos pramonės centro „Maistas“ fondas priimtas 1945-08-28.4

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1968-04-09 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 127 Mėsos pramonės centro „Maistas“ bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-1739 yra 1 apyrašas, 127 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas–mašinraštis,

Mėsos pramonės centro „Maistas“ dokumentų yra Akcinės bendrovės „Maistas“ fonde Nr. 874.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Generalinio komisaro Kaune, Krašto ūkio, Žemės ūkio, Vidaus reikalų, Maitinimo ir žemės ūkio generalinių tarėjų, vokiečių patikėtinio prie „Maisto“ Centro kontoros, Rytų centrinės prekybos bendrovės įsakymai, potvarkiai, nurodymai, aplinkraščiai, taisyklės, instrukcijos, bendrovės „Maistas“ vyriausiojo direktoriaus, Tauragės fabriko direktoriaus įsakymai, Tiekimo ir paskirstymo įstaigos Lietuvos generalinei sričiai Maitinimo valdybos raštai, Laikinosios Lietuvos Vyriausybės, „Maisto“ valdybos posėdžių, fabrikų direktorių suvažiavimo protokolai, susirašinėjimo su vokiečių okupacinės valdžios įstaigomis, Generaliniu komisaru Kaune bei tarėjais, fabrikais, apskričių viršininkais, Rytų centrine prekybos bendrove veiklos, personalo, turto, repatrijavusių į Vokietiją asmenų grąžinimo klausimais dokumentai, Ūkio štabo Ost pranešimas apie maisto supirkimą užimtose rytų srityse, bendrovės „Maistas“ Vilniaus prekybos skyriaus, kooperatyvų, skerdyklų ir kitų įmonių patikrinimo aktai, revizorių pranešimai, fabrikų ir įmonių gyvulių skerdimo kalkuliacijos, fabrikų balansai ir etatai, tarnautojų prašymai priimti ir atleisti iš tarnybos, pažymėjimai, bendrovės „Maistas“, fabrikų, įmonių tarnautojų ir darbininkų, revizorių, skerdyklų, sandėlių, krautuvių, Taupomosios kasos narių, premijas už gyvulių pristatymą gavusių asmenų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 127 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 LCVA. F. R-496, ap. 1, b. 6, l. 1.

2 LCVA. F. 874, ap. 1, b. 75, l. 323-324,326; F. R-1739, ap. 1, b. 32, l. 34.

3 LCVA. F. R-1301, ap. 1, b. 9, l. 17 a. p.; F. 874, ap. 1, b. 141, l. 608; F. R-1739, ap. 1, b. 33, l. 4; b. 48, l. 1; b. 75, l. 5–11.

4 LCVA. F. R-1739, fondo byla, l. 9, F. 874, fondo byla, l. 1.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 14:47