O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-185 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MAISTO PREKIŲ PRAMONĖS MINISTERIJOS VYRIAUSIOSIOS MEDŽIAGINIO-TECHNINIO TIEKIMO VALDYBOS

FONDĄ NR. R-185

2010-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariato Tiekimo kontora (1941-04-01–1941 m. birželio mėn., 1944-08-07–1944-09-08)

Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariato Tiekimo ir realizavimo kontora (1944-09-09–1946-03-24)

Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijos Tiekimo ir realizavimo kontora (1946-03-25–1947 m. balandžio mėn.)

Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijos Tiekimo kontora (1947 m. balandžio mėn.–1953-05-12)

Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerijos Vyriausioji medžiaginio-techninio tiekimo valdyba (1953-05-13–1953-10-29)

Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijos Vyriausioji medžiaginio-techninio tiekimo valdyba (1953-10-30–1957-06-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-04-22 nutarimu Nr. 395 nuo 1941-04-01 buvo įsteigta Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariato Tiekimo kontora.1

Tiekimo kontoros veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-03-01 potvarkiu Nr. 170 Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariato Tiekimo kontora nuo 1944-08-07 atnaujino veiklą.2

Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisaro 1944-09-09 įsakymu Nr. 38 Tiekimokontora pavadintaLietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariato Tiekimo ir realizavimo kontora. 1945-06-13 patvirtintas Tiekimo ir realizavimo kontoros statutas.3

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariato Tiekimo ir realizavimo kontora pavadinta Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijos Tiekimo ir realizavimo kontora.4

Vadovaujantis Lietuvos TSR maisto pramonės ministro 1947-04-16 įsakymu Nr. 137 ir 1947-04-17 įsakymu Nr. 142 Tiekimo ir realizavimo kontora nuo 1947 m. balandžio mėn. vadinama Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijos Tiekimo kontora.5

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-04-23 įsaku Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerija, Lietuvos TSR maisto pramonės ministerija, Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerija ir Lietuvos TSR žuvies pramonės ministerija buvo sujungtos į vieną Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministeriją.6

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-05-13 nutarimu Nr. 342 patvirtintoje Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerijos struktūroje įrašyta Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerijos Vyriausioji medžiaginio-techninio tiekimo valdyba.7

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-09-16 įsaku buvo įsteigta Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerija.8 Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-10-30 nutarimu Nr. 846 ir Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministro 1953-11-05 įsakymu Nr. 115 buvo įsteigta Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijos Vyriausioji medžiaginio-techninio tiekimo valdyba. Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministro 1953-11-24 įsakymu Nr. 175 patvirtinti valdybos įstatai.9

1957-06-06 pramonės ir statybos valdymui respublikoje buvo sudaryta Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba.10 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos 1957-06-29 potvarkiu Nr. 45 Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijos Vyriausioji medžiaginio-techninio tiekimo valdyba perduota Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Medžiaginio-techninio tiekimo ir realizavimo valdybai.11

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariato Tiekimo kontora – Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijos Vyriausioji medžiaginio-techninio tiekimo valdyba aprūpino maisto pramonės įmones medžiagomis, įrengimais, žaliava, vadovavo pavaldžių bazių ir įmonių veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966 m. iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijos Vyriausiosios medžiaginio-techninio tiekimo valdybos 287 bylas: 54 bylas įrašytas apyraše Nr. 1, 224 bylas – apyraše Nr. 2, 9 bylas – apyraše Nr. 1l.

1976 m. 9 bylos, įrašytos apyraše Nr. 1l, ir apyrašas Nr. 1išbraukti iš apskaitos.

Iš viso fonde Nr. R-185 yra 2 apyrašai, 278 apskaitos vienetai.

Valdybos 1957 m. veiklos byla yra Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Vyriausiosios medžiaginio-techninio tiekimo valdybos fonde Nr. R-186.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS maisto pramonės ministerijos, Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijos tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai, Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariato Tiekimo ir realizavimo kontoros įstatai, Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijos Tiekimo kontoros įstatų projektas, Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijos Vyriausiosios medžiaginio-techninio tiekimo valdybos ir jai pavaldžių įstaigų įstatai, valdybos ir pavaldžių įstaigų metų balansai, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, algų išmokėjimo žiniaraščiai, darbuotojų asmens sąskaitų kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 54 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1957 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos valdybos ir pavaldžių įmonių darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal darbuotojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 224 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 7, l. 240.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 41, l. 22.

3 LCVA. F. R-773, ap. 6, b. 4, l. 18. F. R-185, ap. 1, b. 7, l. 217.

4 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

5 LCVA. F. R-773, ap. 6, b. 77, l. 6, 8-10.

6 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 51, l. 7.

LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 297, l. 365-367; b. 299, l. 270, 272.

8 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 53, l. 158.

9 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 307, l. 299, 300. F. R-185, ap. 1, b. 19, l. 1, 7.

10 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66.

11 LCVA. F. R-239, ap. 7, b. 13, l. 218. F. R-184, ap. 2, b. 93, l. 23, 24; b. 99, l. 3, 3a.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:37