O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-190 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MĖSOS PRAMONĖS IR ŠALDYTUVŲ TRESTO FONDĄ NR. R-190

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinis mėsos pramonės ir šaldytuvų trestas (1951-03-13–1953-06-29)

Valstybinis mėsos ir šaldytuvų pramonės trestas (1953-06-30–1954-06-22)

Mėsos pramonės ir šaldytuvų trestas (1954-06-23–1957-01-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1951-03-13 nutarimu Nr. 201 ,,Dėl Respublikinio mėsos pramonės ir šaldytuvų tresto organizavimo“ buvo įsteigtas Respublikinis mėsos pramonės ir šaldytuvų trestas.1 Trestas veikė Vilniuje, buvo pavaldus Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerijai.

Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministro 1953-06-30 įsakymu Nr. 296 buvo patvirtinti Valstybinio mėsos ir šaldytuvų pramonės tresto įstatai.2 Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerijai, nuo 1953-09-16 – Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijai.3

Savo veikloje trestas vadovavosi TSRS valstybinių pramonės trestų 1927-06-29 nuostatais ir jų pakeitimais, 1953-06-30 Valstybinio mėsos ir šaldytuvų pramonės tresto įstatais.

Lietuvos TSR mėsos ir pieno produktų pramonės ministras 1954-06-23 patvirtino Mėsos pramonės ir šaldytuvų tresto įstatus. Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR mėsos ir pieno produktų pramonės ministerijai.4

Savo veikloje trestas vadovavosi TSRS valstybinių pramonės trestų 1927-06-29 nuostatais ir jų pakeitimais, 1954-06-23 Mėsos pramonės ir šaldytuvų tresto įstatais.

Dokumentuose trestas dar vadinamas Respublikiniu mėsos ir šaldytuvų pramonės trestu.

Lietuvos TSR mėsos ir pieno produktų pramonės ministro 1956-12-19 įsakymu Nr. 313 ir Mėsos pramonės ir šaldytuvų tresto valdytojo 1956-12-29 įsakymu Nr. 294 Mėsos pramonės ir šaldytuvų trestas nuo 1957-01-01 likviduotas.5

 

Sudarytojo funkcijos

 

Trestas vadovavo mėsos kombinatų, šaldytuvų, klijų fabrikų veiklai, organizavo naujų įmonių steigimą, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis, kuru bei įrengimais, organizavo įmonių gaminių realizavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966 m. gegužės mėn. iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 78 Valstybinio mėsos ir šaldytuvų tresto bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Mėsos pramonės ir šaldytuvų trestas“.

Iš viso fonde Nr. R-190 yra 1 apyrašas, 78 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, tresto ir įmonių įstatai, nuostatai, tresto valdytojo įsakymai, Lietuvos TSR mėsos ir pieno produktų pramonės ministerijos kolegijos, tresto Technikos tarybos, įmonių racionalizacinių-išradimų komisijų posėdžių protokolai ir pranešimai, tresto ir įmonių gamybos planai, metų ataskaitos, balansai, tresto susirašinėjimo su vadovaujančiomis įstaigomis, įmonėmis, profsąjungomis veiklos, finansų, socialistinio lenktyniavimo klausimais dokumentai, etatų sąrašai, dokumentai apie darbo sąlygas ir darbų saugą įmonėse, tresto likvidacinis balansas, darbuotojų asmens sąskaitų kortelės, Klaipėdos mėsos kombinato patobulintų įrengimų brėžinys.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 78 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 218, l. 1, b. 194, l. 1.

2 LCVA. F. R-190, ap. 1, b. 27, l. 4.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 53, l. 158.

4 LCVA. F. R-190, ap. 1, b. 27, l. 25; R-754, ap. 1, b. 335, l. 51.

5 LCVA. F. R-190, ap. 1, b. 70, l. 14.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:20