O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-200 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

CUKRAUS PRAMONĖS TRESTO FONDĄ NR. R-200

2009-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis cukraus trestas (1941-03-22–1941 m. [rugpjūčio mėn.],1944-08-15–1945-05-31)

Lietuvos cukraus ir cukrinių runkelių trestas (1945-06-01–1953-11-21)

Pabaltijo cukraus ir cukrinių runkelių trestas (1953-11-21–nenustatyta)

Cukraus pramonės trestas (1956-04-21–1957-02-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-03-22 nutarimu Nr. 259 prie Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariato įsteigtas Valstybinis cukraus trestas.1 Trestas veikė Kaune.

Savo veikloje trestas vadovavosi TSRS valstybinių pramonės trestų 1927-06-29 nuostatais ir jų pakeitimais, Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisaro įsakymais.

Laikinajai Lietuvos Vyriausybei 1941 m. nutarimu (tiksli nutarimo data nenurodyta) panaikinus Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-03-22 nutarimą Nr. 259,2Valstybinis cukraus trestas veiklą nutraukė.

Valstybinio cukraus tresto valdytojo 1944-08-15 įsakymu Nr. 1 Valstybinis cukraus trestas nuo 1944-08-15 pradėjo veiklą.3 Trestas veikė Kaune, buvo pavaldus Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariatui.

Savo veikloje trestas vadovavosi TSRS valstybinių pramonės trestų 1927-06-29 nuostatais ir jų pakeitimais, Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisaro įsakymais.

Vadovaujantis TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1945-04-03 įsaku Nr. 118/13 ir TSRS Liaudies Komisarų Tarybos 1945-05-31 potvarkiu Nr. 8526-p, Valstybinis cukraus trestas nuo 1945-06-01 reorganizuotas į Lietuvos cukraus ir cukrinių runkelių trestą. Trestas veikė Kaune. Tresto veiklą prižiūrėjo TSRS maisto pramonės liaudies komisariato Vyriausioji cukraus pramonės valdyba (Glavsachar),4 nuo 1946 m. – TSRS maisto pramonės ministerijos Vyriausioji cukraus pramonės valdyba (Glavsachar).

Lietuvos cukraus ir cukrinių runkelių tresto valdytojo 1953-11-18 įsakymu Nr. 286, vadovaujantis Vyriausiosios cukraus pramonės valdybos 1953-11-06 įsakymu Nr. 276 „Apie Latvijos ir Lietuvos cukraus ir cukrinių runkelių trestų sujungimą į Pabaltijo cukraus ir cukrinių runkelių trestą“, Lietuvos cukraus ir cukrinių runkelių trestas nuo 1953-11-21 veiklą nutraukė.5

Pabaltijo cukraus ir cukrinių runkelių trestas nuo 1953-11-21 veikė Rygoje, buvo pavaldus TSRS maisto pramonės prekių ministerijos Vyriausiajai cukraus pramonės valdybai.

Data, kada Pabaltijo cukraus ir cukrinių runkelių trestas baigė veiklą, nenustatyta.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1956-04-21 potvarkiu Nr. 532-p įsteigtas Cukraus pramonės trestas.6 Trestas veikė Vilniuje, buvo pavaldus Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijai.

Cukraus pramonės tresto valdytojo 1957-01-15 įsakymu Nr. 8 Cukraus pramonės trestas nuo 1957-02-01 likviduotas.7

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinis cukraus trestas, Lietuvos cukraus ir cukrinių runkelių trestas, Pabaltijo cukraus ir cukrinių runkelių trestas, Cukraus pramonės trestas vadovavo cukraus fabrikų veiklai, organizavo cukrinių runkelių supirkimą, cukraus žaliavos perdirbimą bei įmonių gaminių realizavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 17 Cukraus pramonės tresto bylų, įrašytų apyraše Nr. 1. Fondo dokumentų perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyta.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Cukraus pramonės tresto fondas Nr. R-200 įrašytas 1966 m.

Iš viso fonde Nr. R-200 yra 1 apyrašas, 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Cukraus pramonės tresto 1944–1957 m. veiklos dokumentai yra Cukraus pramonės tresto fonduose Nr. R-85 ir Nr. R-449.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS maisto pramonės ministerijos, TSRS lengvosios ir maisto pramonės ministerijos, Vyriausiosios cukraus pramonės valdybos tvarkomieji dokumentai, Cukraus pramonės tresto valdytojo įsakymai, įmonių revizijų aktai, dokumentai apie socialistinio lenktyniavimo organizavimą bei nugalėtojų apdovanojimą, tarnautojų ir darbininkų sąskaitų kortelės, tresto tarnautojų atlyginimų lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 6, l. 178.

2 LCVA. F. R-1549, ap. 1, b. 26, l. 17.

3 LCVA. F. R-449, ap. 4, b. 2, l. 2; b. 1, l. 2.

4 LCVA. F. R-449, ap. 4, b. 2, l. 53 a. p.; b. 1, l. 60, b. 34, l. 37.

5 LCVA. F. R-85, ap. 1, b. 71, l. 84.

6 LCVA. F. R-773, ap. 6, b. 623, l. 15.

7 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 402, l. 373, F. R-200, ap. 1, b. 14, l. 221.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:15