O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-205 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SPIRITO IR ALAUS PRAMONĖS TRESTO FONDĄ NR. R-205

2009-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis spirito ir alaus trestas (1945-03-07–1947-06-14)

Valstybinis spirito-degtinės pramonės trestas (1947-06-15–1954-12-29)

Valstybinis alaus ir bealkoholinių gėrimų pramonės trestas (1947-06-15–1954-12-29)

Spirito ir alaus pramonės trestas (1954-12-29–1957 m. sausio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-03-07 nutarimu Nr. 121 įsteigtas Valstybinis spirito ir alaus trestas.1

Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariatui, nuo 1946-03-25 – Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijai.

Savo veikloje trestas vadovavosi TSRS valstybinių pramonės trestų 1927-06-29 nuostatais ir jų pakeitimais, 1945-04-18 Valstybinio spirito ir alaus tresto nuostatais.2

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1946-04-22 nutarimu Nr. 202, Lietuvos TSR maisto pramonės ministro 1947-05-30 įsakymu Nr. 204 Valstybinis spirito ir alaus trestas nuo 1947-06-15 išskirtas į Valstybinį spirito-degtinės pramonės trestą ir į Valstybinį alaus ir bealkoholinių gėrimų pramonės trestą.3

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1954-12-29 nutarimu Nr. 858 Valstybinis spirito-degtinės ir Valstybinis alaus ir bealkoholinių gėrimų pramonės trestai likviduoti. Jų bazėje įsteigtas Spirito ir alaus pramonės trestas.4 Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijai.

Vadovaujantis Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1956-10-23 nutarimu Nr. 535, Spirito ir alaus pramonės trestas 1957 m. sausio mėn. likviduotas.5 Tiksli tresto likvidavimo data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinis spirito-degtinės pramonės trestas vadovavo degtinės gamyklų, spirito varyklų veiklai.

Valstybinis alaus ir bealkoholinių gėrimų pramonės trestas vadovavo alaus daryklų, mielių, vaisvandenių fabrikų ir kombinatų veiklai.

Valstybinis spirito ir alaus trestas, Spirito ir alaus pramonės trestas vadovavo degtinės gamyklų, alaus daryklų, likerių, mielių, vaisvandenių fabrikų ir kombinatų, spirito varyklų ir kt. įmonių veiklai.

Trestai organizavo naujų įmonių steigimą, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis, kuru bei įrengimais, organizavo įmonių gaminių realizavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966 m. iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 25 Lietuvos TSR maisto pramonės valdybos Centrinės laboratorijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1997 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Spirito ir alaus pramonės trestas“.

Iš viso fonde Nr. R-205 yra 1 apyrašas, 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1959 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Fonde yra Maisto pramonės mokslinės-techninės draugijos Lietuvos respublikinės valdybos 1958–1959 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Meno tarybos posėdžių protokolai, tresto ir įmonių metų veiklos ataskaitos.

Yra Maisto pramonės mokslinės-techninės draugijos Lietuvos respublikinės valdybos 1958–1959 m. dokumentų.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1959 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 27, l. 61.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 29, l. 68.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 59, l. 5; F. R-89, ap. 2, b. 21, l. 9-10.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 346, l. 46.

5 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 402, l. 373: F. R-773, ap. 6, b. 677, l. 16.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:12