O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R253 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR LIAUDIES ŪKIO TARYBOS MĖSOS IR PIENO PRAMONĖSVALDYBOS FONDĄ NR. R-253

2008-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Mėsos ir pieno pramonės valdyba (1957-06-06–1965-10-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-06 nutarimu Nr. 261 „Dėl Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos sudarymo“ pramonės ir statybos valdymui respublikoje buvo sudaryta Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba.1 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybą sudarė šakinės valdybos, viena iš jų – Mėsos ir pieno pramonės valdyba.

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos pirmininko 1957-06-25 potvarkiu Nr. 32 Mėsos ir pieno pramonės valdybai buvo perduotos likviduotos Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerijos įmonės ir organizacijos.2

Lietuvos TSR Aukščiausiajai Tarybai 1965-10-21 priėmus įstatymą „Dėl pramonės valdymo organų sistemos pakeitimo ir dėl kai kurių kitų valstybės valdymo organų pertvarkymo“, Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba buvo panaikinta. Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Mėsos ir pieno pramonės valdybos pagrindu įsteigta Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerija.3

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Mėsos ir pieno pramonės valdyba baigė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Mėsos ir pieno pramonės valdyba vadovavomėsos ir pieno pramonės įmonių ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1966-04-02 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerijos perėmė 195 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Mėsos ir pieno pramonės valdybos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

1978-02-07 iš kitų archyvo fondų buvo atkeltos 59 bylos. Sutvarkius dokumentus 59 bylos buvo įrašytos į apyrašą Nr. 1.

2001-08-30 į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašytos 2 bylos.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Mėsos ir pieno pramonės valdyba.

Iš viso fonde Nr. R-253 yra 2 apyrašai, 256 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybų, TSRS mėsos ir pieno pramonės ministerijos, Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, mėsos ir pieno produktų degustacijų protokolai, metų gamybos, finansų, darbo jėgos planai, gyvulių ir paukščių supirkimo metų planai ir ataskaitos, įmonių darbo metų ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, valdybos ir pavaldžių įmonių metų buhalterinės apyskaitos, darbo apsaugos, kapitalinės statybos ir racionalizacinių pasiūlymų dokumentai, žinios apie personalą, kolektyvinių sutarčių patikrinimo aktai, etatų sąrašai ir išlaidų sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 235 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai rusų ir lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai personalo klausimais, darbuotojų algų išmokėjimo lapai, asmens sąskaitų kortelės ir asmens bylos, tarnautojų ir darbininkų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66.

2 LCVA. F. R-239, ap. 7, b. 13, l. 238.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 174, l. 139; F. R-754, ap. 1, b. 812, l. 165.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:40