O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-290 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MĖSOS IR PIENO PRAMONĖS MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-290

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerija (1965-10-20–1985-12-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto 1965-10-20 nutarimu Nr. 466 „Dėl pramonės valdymo gerinimo“ Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos mėsos ir pieno pramonės valdybos pagrindu įsteigta sąjunginė-respublikinė Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerija.1

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto 1985-12-16 nutarimu Nr. 334 „Dėl agropramoninio komplekso valdymo tolesnio tobulinimo“ Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerijos ir kitų ministerijų pagrindu buvo įsteigtas Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas.2 Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerija baigė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerija vadovavo mėsos ir pieno pramonės įmonių ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1986-02-11, 1986-03-26 ir 1986-03-28 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerijos perėmė 1769 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 1s.

1994-06-06 fondo apyrašas Nr. 1s buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 2.

2000-01-10 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 517 Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerijos bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-290 yra 2 apyrašai, 1972 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Lietuvos TSR mėsos ir pieno produktų pramonės ministerijos 1940–1941 m., 1944–1957 m. dokumentų yra fonde Nr. R-774.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS mėsos ir pieno pramonės ministerijos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministro įsakymai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos ir Mokslinės-techninės tarybos posėdžių protokolai, pavaldžių įmonių kolektyvinių sutarčių vykdymo patikrinimo aktai, finansų, naujos technikos įdiegimo, darbo jėgos, gyvulių ir pieno supirkimo planai, plano įvykdymo ataskaitos, kapitalinės statybos dokumentai, firminių parduotuvių prekybos ataskaitos, valstybės standartai (GOST) ir techninės sąlygos, mėsos ir pieno produktų degustavimo ir parodų dokumentai, įmonių sanitarinės būklės priežiūros dokumentai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, metų ataskaitos apie kadrus, medžiagų ir žaliavų sunaudojimo patvirtintos normos, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, etatų sąrašai ir sąmatos, buhalterijos, profsąjungos komiteto ir liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal ministerijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1901 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministro įsakymai veiklos klausimais, slaptų bylų perdavimo-perėmimo ir naikinimo aktai, slaptų bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologija, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 71 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1966–1986 m. Dokumentai rusų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 812, l. 165.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1488, l. 31.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:39