O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-321 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIO MĖSOS TRESTO „MAISTAS“ FONDĄ NR. R-321

2009-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis mėsos trestas „Maistas“ (1941-03-10–1941-07-25)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-03-10 nutarimu Nr. 197 įsteigtas Valstybinis mėsos trestas „Maistas“.1 Trestas veikė Kaune. Pirmasis tresto valdytojo įsakymas išleistas 1941-04-01. Trestas įsteigtas reorganizavus Nacionalizuotos bendrovės „Maistas“ centro kontorą.2

Savo veikloje trestas vadovavosi 1927-06-29 TSRS valstybinių pramonės trestų nuostatais ir jų pakeitimais, Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-03 nutarimu Nr.40 „Dėl mėsos gamybos ir prekybos tvarkymo“, Valstybinio mėsos tresto „Maistas“ statutu.3

Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės liaudies komisariatui.4

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-25 nutarimu ,,Dėl akcinės bendrovės ,,Maistas“ restauravimo“ panaikinus Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-03-10 nutarimą Nr. 197,5 Valstybinis mėsos trestas „Maistas“ baigė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinis mėsos trestas „Maistas“ vadovavo mėsos pramonės bei prekybos įmonėms, planavo, organizavo mėsos perdirbimą, didmeninę ir mažmeninę mėsos produktų prekybą bei eksportą, gyvulių surinkimą bei paskirstymą įmonėms, pirko, skerdė ir pardavė gyvulius bei paukščius, steigė Lietuvos TSR ir kitose TSRS sąjunginėse respublikose prekybos skyrius, kontoras, agentūras, dešrų ir konservų fabrikus, skerdyklas, šaldytuvus, mėsos perdirbimo bei prekybos įmones, sandėlius, krautuves, perėmė, jungė įmones, planavo, organizavo ir vykdė įmonių statybas, aprūpino mėsa Raudonosios armijos dalinius.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1950-11-01 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas iš Kauno mėsos kombinato perėmė 156 buvusio Kauno mėsos kombinato „Maistas“ 1940–1941 m. bylas.

1968-12-13 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 165 Kauno mėsos kombinato bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-321 yra 1 apyrašas, 165 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Fonde yra akcinės bendrovės „Maistas“ 1939–1940 m., Nacionalizuotos bendrovės „Maistas“ 1940–1941 m. dokumentų.

Akcinės bendrovės ,,Maistas“ 1940–1944 m. dokumentų yra Akcinės bendrovės „Maistas“ fonde Nr. 874.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimas apie Valstybinio mėsos tresto įsteigimą, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, įsakymai personalo klausimais, produkcijos pirkimo sutartys, žinios apie mėsos fabrikų produkcijos eksportą, prekių apyvartą bei atsargas, darbininkų, fabrikų inventoriaus, kiaulių ir raguočių supirkimo sąrašai, asmenų prašymai dėl priėmimo į darbą, tarnautojų atlyginimų lapai, mėsos fabrikų, žemės ūkio draugijų, akcinės bendrovės ,,Maistas“ finansų dokumentai.

Nacionalizuotos bendrovės „Maistas“ sutartis su TSRS bendrove ,,Raznoimport“ dėl gyvulių pardavimo, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 165 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941-05-28, Nr. 10(13), psl. 542.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 874, ap. 1, b. 102, l. 1.

3 LCVA. F. R-773, ap. 1, b. 4, l. 7.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 6, l. 6.

5 LCVA. F. R-496, ap. 1, b. 6, l. 1.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:11