O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-322 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR GYVULININKYSTĖS-PIENININKYSTĖS KOOPERATINIŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS „PIENOCENTRAS“ FONDĄ NR. R-322

2009-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Centralinė Lietuvos TSR pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“ (1940 m. [rugpjūčio mėn.]–1941 m. birželio mėn.; 1944 m. rugpjūčio mėn.–1945-09-01)

Lietuvos kooperacinių pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“ (1945-09-02–1946 m. lapkričio)

Lietuvos TSR pieno kooperacijos respublikinė sąjunga „Pienocentras“ (1946 m. lapkričio mėn.–1947-06-10)

Lietuvos TSR gyvulininkystės-pienininkystės kooperatinių draugijų sąjunga„Pienocentras“ (1947-06-11–1948 m. spalio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-08-27 nutarimu Nr. 12 Centralinė Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“ įėjo į Lietuvos TSR kooperatyvų centro sudėtį.1 ,,Pienocentras“ pavadintas Centraline Lietuvos TSR pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“.2

„Pienocentro“ veiklą prižiūrėjo Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariatas,3nuo 1941-02-14 – Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės liaudies komisariatas.4

Centralinės Lietuvos TSR pieno perdirbimo bendrovių sąjungos „Pienocentras“ veikla nutrūko 1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui.

Centralinė Lietuvos TSR pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“ atnaujino veiklą 1944 m. rugpjūčio mėn.5 „Pienocentro“ veiklą prižiūrėjo Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės liaudies komisariatas.

Dokumentuose dar vartojamas Lietuvos TSR centrinės pieno perdirbimo bendrovių sąjungos „Pienocentras“ pavadinimas.6

1945-09-02 buvo patvirtinti Lietuvos kooperacinių pieno perdirbimo bendrovių sąjungos „Pienocentras“ etatai.7 ,,Pienocentro“ veiklą prižiūrėjo Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės liaudies komisariatas, nuo 1946-03-25 – Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerija bei Žemės ūkio kooperacijos vyriausioji valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.

Lietuvos kooperacinių pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“ dokumentuose nuo 1946 m. lapkričio mėn. vadinama Lietuvos TSR pieno kooperacijos respublikine sąjunga „Pienocentras“, veikė Vilniuje.8

1947-06-11 buvo patvirtinti Lietuvos TSR gyvulininkystės-pienininkystės kooperatinių draugijų sąjungos ,,Pienocentas“ etatai. ,,Pienocentras“ buvo pavaldus Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos centro sąjungai.9

Vadovaudamasis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1948-08-06 nutarimu Nr. 544 ir Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos centro sąjungos Organizacinio biuro 1948-09-28 nutarimu Nr. 40 visos ,,Pienocentro“ pieno pramonės įmonės, bazės, sandėliai bei turtas iki 1948-10-31 turėjo būti perduoti Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerijos Sviesto-sūrių pramonės trestui „Litmasloprom“. „Pienocentro“ likvidavimo darbams atlikti 1948-10-04 buvo sudaryta likvidacinė komisija.10 Lietuvos TSR gyvulininkystės-pienininkystės kooperatinių draugijų sąjunga „Pienocentras“ 1948 m. spalio mėn. veiklą baigė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Centralinė Lietuvos TSR pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“, Lietuvos kooperacinių pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“, Lietuvos TSR pieno kooperacijos respublikinė sąjunga „Pienocentras“ prižiūrėjo pieno perdirbimo bendrovių, įmonių, sūrinių, apskričių pieno kooperacijos sąjungų veiklą, steigė pieno produktų ir kiaušinių surinkimo punktus, pieno produktų bazes, organizavo kursus pieno perdirbimo specialistams,

Lietuvos TSR gyvulininkystės-pienininkystės kooperatyvų draugijų sąjunga „Pienocentras“ vadovavo apskričių gyvulininkystės-pienininkystės kooperatinių draugijų bei ,,Pienocentro“ skyrių ir įmonių veiklai.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1949-08-29 priėmė 1327 Centralinės Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjungos „Pienocentras“ 1927–1944 m. bylas. Išskirsčius bylas pagal laikotarpius, Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale buvo sudaryti 3 ,,Pienocentro“ fondai: Nr. 230, R-428 ir R-658.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1968-04-09 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Lietuvos TSR pieno perdirbimo bendrovių sąjungos „Pienocentras“ fondą Nr. R-658 su apyrašais Nr. 1 ir Nr. 2, kuriuose buvo įrašytos 226 bylos. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve šis fondas buvo peršifruotas į fondą Nr. R-322.

1975-05-12 prie fondo Nr. R-322 buvo prijungtas Gyvulininkystės pienininkystės kooperatyvų draugijų sąjungos ,,Pienocentras“ fondas Nr. R-1074. Buvęs fondo Nr. R-1074 apyrašas Nr. 1 peršifruotas į fondo Nr. R-322 apyrašą Nr. 3, jame įrašyti 37 apskaitos vienetai.

1990 m. papildomai į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2000-11-14 iš akcinės bendrovės ,,Vilniaus pienas“ perėmė 27 LTSR pieno perdirbimo bendrovių sąjungos,,Pienocentras“ neaprašytas bylas. 2001 m. gegužės mėn. bylos aprašytos ir su senu apyrašu Nr. 3 įrašytos į patobulintą apyrašą Nr. 3.

2001 m. iš apskaitos išbraukti 6 apskaitos vienetai.

2001 m. fondas pavadintas ,,Lietuvos TSR gyvulininkystės-pienininkystės kooperatinių draugijų sąjunga „Pienocentras“.

Iš viso fonde Nr. R-322 yra 3 apyrašai, 287 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Fonde yra pavienių Centralinės Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjungos „Pienocentras“ 1941–1944 m. dokumentų.

,,Pienocentro“ 1926–1940 m., 1941–1944 m. veiklos dokumentai yra Centralinės Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjungos „Pienocentras“ fonde Nr. 1675.

 

Pieno perdirbimo bendrovių veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos pieno perdirbimo bendrovių veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 150 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimai, potvarkiai, Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės, finansų, prekybos, darbo, susisiekimo liaudies komisarų įsakymai, instrukcijos, „Pienocentro“ valdybos posėdžių protokolai, aplinkraščiai, „Pienocentro“ susirašinėjimo su vadovaujančiomis įstaigomis, pieno perdirbimo bendrovėmis, žemės ūkio kooperatyvais, užsienio firmomis veiklos ir personalo klausimais dokumentai,

kiaušinių sandėlių patikrinimo aktai, Kėdainių garinės pieninės byla,

asmenų prašymai priimti į kooperatyvo narius, „Pienocentro“skyrių, pieno perdirbimo bendrovių, grietinės nugriebimo punktų, pieninių, žemės ūkio kooperatyvų, tarnautojų, darbininkų, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 77 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1942 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos centro sąjungos, „Pienocentro“ organizacinio biuro, mėsos ir pieno pramonės įmonių vadovų, darbuotojų pasitarimų, susirinkimų, posėdžių protokolai, nutarimai, įsakymai personalo klausimais, ,,Pienocentro“ nuostatai, aplinkraščiai, „Pienocentro“ likvidacinės komisijos posėdžių protokolai,

pieno produktų perdirbimo instrukcijos, „Litmasloprom“ tresto įstatai,

vokiečių okupacijos metais ,,Pienocentro“ centrinei kontorai ir pieno perdirbimo bendrovėms padarytų nuostolių aktai,

„Pienocentro“ centro kontoros, skyrių, pieno perdirbimo įmonių, sandėlių ir laboratorijų inventorizacijos, perdavimo-priėmimo dokumentai, suvestiniai ir likvidaciniai balansai,

„Pienocentro“ skyrių, įmonių, „Litmasloprom“ tresto pieninių etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1940-10-12, Nr. 1, psl. 5.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-322, ap. 2, b. 21.

3 Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1940-10-30, Nr. 2, psl. 32.

4 LCVA. F. R-758, ap. 1, b. 44, l. 29.

5 LCVA. F. R-322, ap. 3, b. 38, l. 602.

6 LCVA. F. R-322, ap. 3, b. 38, l. 254; F. R-754, ap. 1, b. 26, l. 75.

7 LCVA.F. R-322, ap. 3, b. 42, l. 153–156; 39, l. 305.

8 LCVA. F. R-322, ap. 3, b. 39, l. 104; b. 48, l. 118.

9 LCVA. F. R-322, ap. 3, b. 48, l. 71–74.

10 LCVA. F. R-322, ap. 3, b. 59, l. 109, 113; b.21, l. 168; F. R-754, ap. 1, b. 124, l. 161.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-07 15:00