O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-410 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MAŽEIKIŲ VALSTYBINIO MALŪNO FONDĄ NR. R-410

2010-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valcų malūnas „Laimė“ (1940-10-01–1941-03-31)

Valstybinis malūnas Nr. 35 (1941-04-01–1941-06-22; 1941-07-01–1941-09-26)

Mažeikių valstybinis malūnas (Staatsmühle in Mažeikiai) (1941-09-27–1943-05-03)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1940-08-01 paskelbtu Stambiosios pramonės nacionalizavimo įstatymu, Valcų malūnas „Laimė“ (N. Leibavičienės malūnas) 1940-10-01 nacionalizuotas.1Malūnas veikė Mažeikiuose.

1941-04-01 įsigaliojo Valstybinio malūno Nr. 35 etatai, kuriuos patvirtino Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisaras.2 Malūnas ,,Laimė“ buvo pavadintasValstybiniu malūnu Nr. 35.

Malūno veiklą prižiūrėjo Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariato Malūnų ir kepyklų sektorius, nuo 1941-04-23 – Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariato Valstybinis malūnų ir kepyklų trestas.

Valstybinis malūnas Nr. 35 veiklą nuo 1941-06-22 iki 1941-07-01 buvo nutraukęs.3

Pramonės ministro 1941-08-16 įsakymu Nr. 243 nuo 1941-08-21 paskirtas Valstybinio malūno Nr. 35 direktorius.4

Malūno veiklą prižiūrėjo Valstybinis malūnų ir kepyklų trestas, nuo 1942 m. spalio mėn. – Malūnų ir kepyklų centras (Malūnų centras)

Krašto ūkio generalinio tarėjo 1941-09-27 įsakymu Nr. 71 Valstybinis malūnas Nr. 35 pavadintas Mažeikių valstybiniu malūnu.5

Mažeikių valstybinis malūnas 1943-05-04 aktu perduotas repatriantui Karlui Patt.6Malūnas pavadintas Mažeikų malūnu (Mühle in Moscheiken).

 

Sudarytojo funkcijos

 

Mažeikių valstybinis malūnas gamino, perdirbo ir realizavo kvietinius ir ruginius miltus, kruopas, selenas, pašarinius miltus, aprūpino gyventojus kruopomis, miltais, tiekė gyventojams elektros energiją.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1967-10-31 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialo perėmė 5 Mažeikių valstybinio malūno fondo Nr. 820 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve fondui buvo duotas Nr. R-410.

1995-05-30 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. R-410 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Valstybinio malūnų ir kepyklų tresto, „Lietūkio“ raštai, aplinkraščiai, malūno dekadų ir mėnesių pranešimai veiklos klausimais, gamybos ataskaitos, kasos pajamų ir išlaidų orderiai, priimtų grūdų patikrinimo aktai, sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-164, ap. 1, b. 421, l. 47; F. R-1301, ap. 1, b. 147, l. 66; F. R-773, ap. 1, b. 18, l. 1; b. 13, l. 203.

2 LCVA. F. R-410, ap. 1, b. 1, l – 2.

3 LCVA. F. R-1301, ap. 1, b. 147, l. 66.

4 LCVA. F. R-410, ap. 1, b. 1, l. 35.

5 LCVA. F. R-410, ap. 1, b. 1, l. 99 – 100; F. 1675, ap. 9, b. 18, l. 185 a. p.

6 LCVA. F. R-1301, ap. 1, b. 292.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:07