O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-449 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

CUKRAUS PRAMONĖS TRESTO FONDĄ NR. R-449

2009-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis cukraus trestas (1941-03-22–1941 m. [rugpjūčio mėn.], 1944-08-15–1945-05-31)

Lietuvos cukraus ir cukrinių runkelių trestas (1945-06-01–1953-11-21)

Pabaltijo cukraus ir cukrinių runkelių trestas (1953-11-21–nenustatyta)

Cukraus pramonės trestas (1956-04-21–1957-02-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-03-22 nutarimu Nr. 259 prie Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariato įsteigtas Valstybinis cukraus trestas.1 Trestas veikė Kaune.

Savo veikloje trestas vadovavosi TSRS valstybinių pramonės trestų 1927-06-29 nuostatais ir jų pakeitimais, Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisaro įsakymais.

Laikinajai Lietuvos Vyriausybei 1941 m. nutarimu (tiksli nutarimo data nenurodyta) panaikinus Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-03-22 nutarimą Nr. 259,2Valstybinis cukraus trestas veiklą nutraukė.

Valstybinio cukraus tresto valdytojo 1944-08-15 įsakymu Nr. 1 Valstybinis cukraus trestas nuo 1944-08-15 pradėjo veiklą.3 Trestas veikė Kaune, buvo pavaldus Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariatui.

Savo veikloje trestas vadovavosi TSRS valstybinių pramonės trestų 1927-06-29 nuostatais ir jų pakeitimais, Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisaro įsakymais.

Vadovaujantis TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1945-04-03 įsaku Nr. 118/13 ir TSRS Liaudies Komisarų Tarybos 1945-05-31 potvarkiu Nr. 8526-p, Valstybinis cukraus trestas nuo 1945-06-01 reorganizuotas į Lietuvos cukraus ir cukrinių runkelių trestą. Trestas veikė Kaune. Tresto veiklą prižiūrėjo TSRS maisto pramonės liaudies komisariato Vyriausioji cukraus pramonės valdyba (Glavsachar),4 nuo 1946 m. – TSRS maisto pramonės ministerijos Vyriausioji cukraus pramonės valdyba (Glavsachar).

Lietuvos cukraus ir cukrinių runkelių tresto valdytojo 1953-11-18 įsakymu Nr. 286, vadovaujantis Vyriausiosios cukraus pramonės valdybos 1953-11-06 įsakymu Nr. 276 „Apie Latvijos ir Lietuvos cukraus ir cukrinių runkelių trestų sujungimą į Pabaltijo cukraus ir cukrinių runkelių trestą“, Lietuvos cukraus ir cukrinių runkelių trestas nuo 1953-11-21 veiklą nutraukė.5

Pabaltijo cukraus ir cukrinių runkelių trestas nuo 1953-11-21 veikė Rygoje, buvo pavaldus TSRS maisto pramonės prekių ministerijos Vyriausiajai cukraus pramonės valdybai.

Data, kada Pabaltijo cukraus ir cukrinių runkelių trestas baigė veiklą, nenustatyta.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1956-04-21 potvarkiu Nr. 532-p įsteigtas Cukraus pramonės trestas.6 Trestas veikė Vilniuje, buvo pavaldus Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijai.

Cukraus pramonės tresto valdytojo 1957-01-15 įsakymu Nr. 8 Cukraus pramonės trestas nuo 1957-02-01 likviduotas.7

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinis cukraus trestas, Lietuvos cukraus ir cukrinių runkelių trestas, Pabaltijo cukraus ir cukrinių runkelių trestas, Cukraus pramonės trestas vadovavo cukraus fabrikų veiklai, organizavo cukrinių runkelių supirkimą, cukraus žaliavos perdirbimą bei įmonių gaminių realizavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose Cukraus tresto fondas įrašytas 1948-01-30.

1953 m. lapkričio mėn. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas iš Lietuvos cukraus ir cukrinių runkelių tresto perėmė 1347 bylas.

1974-11-12 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 664 Lietuvos cukraus ir cukrinių runkelių tresto bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 2s, Nr. 3 ir Nr. 4.

1999-04-01 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos archyvų bibliotekos perėmė 1 bylą neaprašytų dokumentų, iš kurių buvo sudarytos 3 bylos ir 1999-05-13 įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-449 yra 4 apyrašai, 667apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. 1944–1953 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Cukraus pramonės tresto 1944–1957 m. veiklos dokumentai yra Cukraus pramonės tresto fonduose Nr. R-85 ir Nr. R-200.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, tresto valdytojo įsakymai, sprendimai, aplinkraščiai, susirašinėjimo su TSRS ir Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisarais, TSRS Vyriausiąja cukraus pramonės valdyba, Valstybiniu durpių trestu, cukraus fabrikais, durpynais ir kt. įstaigomis veiklos, cukraus fabrikų atstatymo, žaliavų tiekimo ir kt. klausimais dokumentai, Cukraus tresto žaliavų skyriaus nuostatai,

tresto ir fabrikų darbuotojų pasitarimų protokolai, veiklos planai ir ataskaitos, žinios apie cukraus fabrikų atstatymą ir veiklos atkūrimą,Panevėžio ir Pavenčių cukraus fabrikams priklausiusių pagalbinių ūkių priėmimo-perdavimo aktai, cukraus fabrikų kolektyvinės sutartys, socialistinio lenktyniavimo dokumentai, tresto ir įmonių etatų sąrašai, sąmatos, balansai,

1940 m. durpynų nacionalizavimo aktai, protokolai, perdavimo–priėmimo aktai, 1941 m. Kaščiukų, Gilaičių ir Lankstučių durpynų veiklos planai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 196 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. 1944–1953 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos cukraus ir cukrinių runkelių tresto valdytojo įsakymai, tarnybiniai pranešimai veiklos klausimais, susirašinėjimo su TSRS maisto pramonės ministerija, TSRS paruošų ministerijos įgaliotiniu Lietuvos TSR, Lietuvos TSR finansų ministerija ir kt. įstaigomis veiklos, finansų, personalo klausimais dokumentai, tresto ir cukraus fabrikų gamybos planai, ataskaitos, dokumentai apie cukraus ir cukraus gaminių valstybinį rezervą, žinios apie cukraus fabrikų darbininkų skaičių, cukraus fabrikuose dirbusius karo belaisvius, išvežtus į Vokietiją įrengimus ir medžiagas, su slaptais dokumentais dirbusių darbuotojų, okupuotoje teritorijoje gyvenusių asmenų, tresto ir cukraus fabrikų darbuotojų sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 38 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1953 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Valstybinio cukraus tresto, Lietuvos cukraus ir cukrinių runkelių tresto ir jam pavaldžių įmonių darbuotojų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 408 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1953 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisaro, Valstybinio cukraus tresto valdytojo įsakymai personalo klausimais, atleistų tresto darbuotojų asmens dokumentai, apdovanotų darbuotojų sąrašai, tresto ir tiekimo kontoros tarnautojų ir darbininkų atlyginimų lapai, darbo knygelių apskaitos žurnalai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1953 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 6, l. 178.

2 LCVA. F. R-1549, ap. 1, b. 26, l. 17.

3 LCVA. F. R-449, ap. 4, b. 2, l. 2; b. 1, l. 2.

4 LCVA. F. R-449, ap. 4, b. 2, l. 53 a. p.; b. 1, l. 60, b. 34, l. 37.

5 LCVA. F. R-85, ap. 1, b. 71, l. 84.

6 LCVA. F. R-773, ap. 6, b. 623, l. 15.

7 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 402, l. 373, F. R-200, ap. 1, b. 14, l. 221.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:05