O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-71 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KONSERVŲ, RIEBALŲ IR TABAKO PRAMONĖS TRESTO FONDĄ NR. R-71

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis aliejaus-riebalų ir tabako trestas (1944-08-15–nenustatyta)

Aliejaus-riebalų ir tabako pramonės trestas (nenustatyta–1954-12-28)

Konservų, riebalų ir tabako pramonės trestas (1954-12-29–1957-02-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Valstybinio aliejaus-riebalų ir tabako tresto valdytojo 1944-08-15 įsakymu Nr. 1 Vilniuje pradėtas organizuoti Valstybinis aliejaus-riebalų ir tabako trestas.1 Trestas nuo 1944 m. rugsėjo mėn. veikė Kaune, buvo pavaldus Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariatui, o nuo 1946-03-25 – Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijai.

Trestas savo veikloje vadovavosi TSRS valstybinių pramonės trestų 1927-06-29 nuostatais ir jų pakeitimais, 1945-01-29 Valstybinio aliejaus-riebalų ir tabako tresto nuostatais.2

Valstybinio aliejaus-riebalų ir tabako tresto valdytojo 1945-06-29 įsakymu Nr. 146 trestas nuo 1945-07-09 perkeltas į Vilnių.3

Data, kada Valstybinis aliejaus-riebalų ir tabako trestas pavadintas Aliejaus-riebalų ir tabako pramonės trestu, nenustatyta.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-06-17 nutarimu Nr. 432 Aliejaus-riebalų ir tabako pramonės trestas tapo pavaldus Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerijai.4

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1954-12-29 nutarimu Nr. 858 Aliejaus-riebalų ir tabako pramonės trestas reorganizuotas į Konservų, riebalų ir tabako pramonės trestą.5

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-01-08 potvarkiu Nr. 2-P ir Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministro 1957-01-10 įsakymu Nr. 10, Konservų, riebalų ir tabako pramonės trestas nuo 1957-02-01 likviduotas.6

 

Sudarytojo funkcijos

 

Trestas vadovavo aliejaus-riebalų, muilo, parfumerijos, tabako pramonės įmonių veiklai, organizavo naujų įmonių steigimą, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis bei įrengimais, organizavo įmonių gaminių realizavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1957 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš likviduojamo Konservų, riebalų ir tabako pramonės tresto perėmė 1944–1956 m. tresto veiklos dokumentus.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Konservų, riebalų ir tabako pramonės tresto fondas įrašytas 1959-03-30. Fonde buvo 3 apyrašai, 749 apskaitos vienetai.

1965 m. papildomai į apyrašą Nr. 2 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966 m. iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 78 Konservų, riebalų ir tabako pramonės tresto bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2, kurie buvo peršifruoti į apyrašus Nr. 4 ir Nr. 5.

Iš viso fonde Nr. R-71 yra 5 apyrašai, 828 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m., 1944–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Fonde yra Valstybinio tabako tresto 1941 m. byla.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministro įsakymai ir potvarkiai, tresto valdytojo įsakymai, nurodymai, tresto slaptų dokumentų perdavimo-perėmimo aktai, dokumentai apie įmonių priešlėktuvinę apsaugą,

tabako fabrikų „Kova“ ir „Taika“, Vilniaus aliejaus-muilo kombinato „Raudonoji žvaigždė“, aliejaus ir muilo kombinato „Lietuvos muilas“ planai, muilo gamyklos Kaune teritorijos planas.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1956 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR maisto pramonės ministro, tresto valdytojo įsakymai, potvarkiai veiklos, personalo, įmonių įrengimų klausimais, Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijos kolegijos, tresto kvalifikacinės, balanso komisijų posėdžių, gamybinių susirinkimų protokolai, tresto, fabrikų perdavimo-priėmimo aktai, socialistinio lenktyniavimo dokumentai, žinios apie gamybos pirmūnų valstybinius apdovanojimus, premijas, darbininkų paruošimą, kvalifikacijos kėlimą, tresto, įmonių kolektyvinės sutartys, tresto ir įmonių balansai, metų veiklos ataskaitos, įmonių veiklos ketvirčių planai, etatų, specialistų sąrašai, tresto darbuotojų asmens sąskaitų kortelės, finansų dokumentai.

Yra Valstybinio tabako tresto 1941 m. byla.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal tresto skyrius ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 319 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m., 1944–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos tresto tarnautojų ir darbininkų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 424 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1956 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti tresto valdytojo įsakymai, įmonių revizijų aktai, žinios apie darbuotojus, darbuotojų atlyginimus, diplomuotų specialistų sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašytas 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1953–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos tresto tarnautojų ir darbininkų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-71, ap. 2, b. 283, l. 10.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 29, l. 76.

3 LCVA. F. R-71, ap. 2, b. 283, l. 250.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 299, l. 270-272.

5 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 346, l. 46.

6 LCVA. F. R-71, ap. 4, b. 50, l. 15; F. R-754, ap. 1, b. 402, l. 373.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-07 15:02