O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-89 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIO SPIRITO-DEGTINĖS PRAMONĖS TRESTO FONDĄ NR. R-89

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis spirito ir degtinės trestas (1941-03-28–nenustatyta)

Valstybinis spirito-degtinės pramonės trestas (1947-06-15–1954 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-03-28 nutarimu Nr. 293 įsteigtas Valstybinis spirito ir degtinės trestas.1 Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariatui.

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, trestas veiklą tęsė. Data, kada Valstybinis spirito ir degtinės trestas baigė veiklą, nenustatyta.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1946-04-22 nutarimu Nr. 202, Lietuvos TSR maisto pramonės ministro 1947-05-30 įsakymu Nr. 204 Valstybinis spirito ir alaus trestas nuo 1947-06-15 išskirtas į Valstybinį spirito-degtinės pramonės trestą ir Valstybinį alaus ir bealkoholinių gėrimų pramonės trestą.2

Valstybinis spirito-degtinės pramonės trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijai. Trestas veikė Kaune.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-06-17 nutarimu Nr. 432 Valstybinis spirito-degtinės pramonės trestas tapo pavaldus Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerijai,3 o nuo 1953-09-16 – Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijai.

Dokumentuose trestas dar vadinamas Spirito-degtinės pramonės trestu.

Trestas savo veikloje vadovavosi TSRS valstybinių pramonės trestų 1927-06-29 nuostatais ir jų pakeitimais, 1947-08-08 Valstybinio spirito ir degtinės pramonės tresto nuostatais, 1953-07-09 Spirito-degtinės pramonės tresto įstatais.4

Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministras 1954-12-17 įsakymu Nr. 716 nurodė Valstybinį spirito-degtinės pramonės trestą likviduoti.5 Tiksli data, kada Valstybins spirito-degtinės pramonės trestas likviduotas, nenustatyta. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1954-12-29 nutarimu Nr. 858 likviduotų Valstybinio spirito-degtinės pramonės ir Valstybinio alaus ir bealkoholinių gėrimų pramonės trestų bazėje įsteigtas Spirito ir alaus pramonės trestas.6

 

Sudarytojo funkcijos

 

Trestas vadovavo degtinės gamyklų, spirito varyklų veiklai, organizavo naujų įmonių steigimą, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis, kuru bei įrengimais, organizavo įmonių gaminių realizavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Valstybinio spirito ir degtinės tresto fondas įrašytas 1957 m. Fonde buvo 3 apyrašai, 149 apskaitos vienetai.

1969-11-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 52 Valstybinio spirito ir degtinės tresto bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2, kurie LCVA buvo peršifruoti į apyrašus Nr. 4 ir Nr. 5.

1972 m. prie fondo buvo prijungtas Spirito-degtinės pramonės tresto fondas Nr. R-202, kuriame buvo 1 apyrašas, 54 apskaitos vienetai. Šis apyrašas buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 6.

1977 m. buvo atrinktos naikinti 58 tresto bylos.

1974 m., 1983 m. papildomai į apyrašą Nr. 4 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-89 yra 6 apyrašai,257 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1955 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Tresto valdytojo įsakymų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti tresto valdytojo įsakymai veiklos klausimais.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 19 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1954 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti tresto įstatai, nuostatai, įmonių perdavimo aktai, tresto ir įmonių metų balansai, ataskaitos, sąmatos, darbuotojų atlyginimų žiniaraščiai, etatų sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 70 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1955 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo specialistų, personalo ruošimo klausimais dokumentai, tresto ir įmonių metų veiklos ataskaitos darbuotojų darbo knygelės, atleistų ir nomenklatūrinių darbuotojų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 60 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1954 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos TSRS finansų liaudies komisaro instrukcijos, Lietuvos TSR prekybos liaudies komisaro įsakymai, nutarimai, maisto pramonės liaudies komisaro instrukcijos, Vidaus reikalų liaudies komisariato Priešgaisrinės apsaugos skyriaus aplinkraščiai, tresto ir įmonių etatų sąrašai, spirito varyklų sutartys, susirašinėjimo su Kauno spirito sandėliu ir kitomis įmonėmis veiklos klausimais dokumentai, Kauno spirito sandėlio priėmimo, patikrinimo aktai, medžiagų apyskaitos, inventoriaus sąrašai, tarnautojų atlyginimų lapai, sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašytas 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Alaus daryklų tarnautojų ir darbininkų anketų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos alaus daryklų tarnautojų ir darbininkų anketos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, tresto ir įmonių metų veiklos, finansų planai, ataskaitos, balansai, sąmatos, etatų sąrašai, tarnautojų ir darbininkų asmens sąskaitų kortelės, darbuotojų atlyginimų žiniaraščiai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal tresto skyrius ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 54 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 6, l. 219.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 59, l. 5; F. R-89, ap. 2, b. 21, l. 9-10.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 299, l. 270-272.

4 LCVA. F. R-89, ap. 2, b. 21, l. 1, l. 14.

5 LCVA. F. R-92, ap. 1, b. 11, l. 80.

6 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 346, l. 46.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:33