O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-90 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIO ALAUS IR BEALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ PRAMONĖS TRESTO FONDĄ NR. R-90

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis alaus ir bealkoholinių gėrimų pramonės trestas (1947-06-15–1954 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1946-04-22 nutarimu Nr. 202, Lietuvos TSR maisto pramonės ministro 1947-05-30 įsakymu Nr. 204 Valstybinis spirito ir alaus trestas nuo 1947-06-15 išskirtas į Valstybinį alaus ir bealkoholinių gėrimų pramonės trestą ir Valstybinį spirito-degtinės pramonės trestą.1

Valstybinis alaus ir bealkoholinių gėrimų pramonės trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijai. Trestas veikė Vilniuje.

Trestas savo veikloje vadovavosi TSRS valstybinių pramonės trestų 1927-06-29 nuostatais ir jų pakeitimais, kitais teisės aktais.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-06-17 nutarimu Nr. 432 Valstybinis alaus ir bealkoholinių gėrimų pramonės trestas tapo pavaldus Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerijai,2 o nuo 1953-09-16 – Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijai.

Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministras 1954-12-17 įsakymu Nr. 716 nurodė Valstybinį alaus ir bealkoholinių gėrimų pramonės trestą likviduoti.3 Tiksli data, kada Valstybinis alaus ir bealkoholinių gėrimų pramonės trestas likviduotas, nenustatyta. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1954-12-29 nutarimu Nr. 858 likviduotų Valstybinio alaus ir bealkoholinių gėrimų pramones ir Valstybinio spirito-degtinės pramonės trestų bazėje įsteigtas Spirito ir alaus pramonės trestas.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Trestas vadovavo alaus daryklų, mielių, vaisvandenių fabrikų ir kombinatų veiklai, organizavo naujų įmonių steigimą, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis, kuru bei įrengimais, organizavo įmonių gaminių realizavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Alaus ir bealkoholinių gėrimų pramonės tresto fondas įrašytas 1959-01-28. Fonde buvo 3 apyrašai, 58 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966 m. iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 15 Alaus ir bealkoholinių gėrimų pramonės tresto bylų, įrašytų apyraše Nr. 4.

1983 m. papildomai į apyrašą Nr. 2 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Valstybinis alaus ir bealkoholinių gėrimų pramonės trestas“.

Iš viso fonde Nr. R-90 yra 4 apyrašai, 74 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1955 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Tresto valdytojo įsakymų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti tresto valdytojo įsakymai veiklos klausimais.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1954 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti tresto ir įmonių balansai, ataskaitos, darbuotojų atlyginimų žiniaraščiai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1955 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti tresto susirašinėjimo su vadovaujančiomis įstaigomis personalo ruošimo, apdovanojimo klausimais dokumentai, tresto ir įmonių tarnautojų, darbininkų ir nomenklatūrinių darbuotojų asmens bylos, tresto darbuotojų darbo knygelės, nomenklatūrinių darbuotojų ir praktikantų sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1954 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti tresto susirašinėjimo su vadovaujančiomis įstaigomis etatų klausimais dokumentai, tresto ir įmonių veiklos planai, ataskaitos, mėnesių, ketvirčių balansai, sąmatos, penkmečio plano projektas, darbuotojų atlyginimų žiniaraščiai, etatų sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal tresto skyrius ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1954 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 59, l. 5; F. R-89, ap. 2, b. 21, l. 9-10.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 299, l. 270-272.

3 LCVA. F. R-92, ap. 1, b. 11, l. 80.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 346, l. 46.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:29