O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-91 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SPIRITO IR ALAUS PRAMONĖS TRESTO FONDĄ NR. R-91

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis spirito ir alaus trestas (1945-03-07–1947-06-14)

Valstybinis spirito-degtinės pramonės trestas (1947-06-15–1954-12-29)

Valstybinis alaus ir bealkoholinių gėrimų pramonės trestas (1947-06-15–1954-12-29)

Spirito ir alaus pramonės trestas (1954-12-29–1957 m. sausio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-03-07 nutarimu Nr. 121 įsteigtas Valstybinis spirito ir alaus trestas.1

Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariatui, nuo 1946-03-25 – Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijai.

Savo veikloje trestas vadovavosi TSRS valstybinių pramonės trestų 1927-06-29 nuostatais ir jų pakeitimais, 1945-04-18 Valstybinio spirito ir alaus tresto nuostatais.2

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1946-04-22 nutarimu Nr. 202, Lietuvos TSR maisto pramonės ministro 1947-05-30 įsakymu Nr. 204 Valstybinis spirito ir alaus trestas nuo 1947-06-15 išskirtas į Valstybinį spirito-degtinės pramonės trestą ir į Valstybinį alaus ir bealkoholinių gėrimų pramonės trestą.3

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1954-12-29 nutarimu Nr. 858 likviduotų Valstybinio spirito-degtinės ir Valstybinio alaus ir bealkoholinių gėrimų pramonės trestų bazėje įsteigtas Spirito ir alaus pramonės trestas.4 Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijai.

Vadovaujantis Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1956-10-23 nutarimu Nr. 535, Spirito ir alaus pramonės trestas 1957 m. sausio mėn. likviduotas.5 Tiksli tresto likvidavimo data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinis spirito-degtinės pramonės trestas vadovavo degtinės gamyklų, spirito varyklų veiklai.

Valstybinio alaus ir bealkoholinių gėrimų pramonės trestas vadovavo alaus daryklų, mielių, vaisvandenių fabrikų ir kombinatų veiklai.

Valstybinis spirito ir alaus trestas, Spirito ir alaus pramonės trestas vadovavo degtinės gamyklų, alaus daryklų, likerių, mielių, vaisvandenių fabrikų ir kombinatų, spirito varyklų ir kt. įmonių veiklai.

Trestai organizavo naujų įmonių steigimą, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis, kuru bei įrengimais, organizavo įmonių gaminių realizavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1957 m. kovo mėn. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš likviduoto Spirito ir alaus pramonės tresto perėmė tresto veiklos dokumentus.

1959-01-29 Spirito ir alaus pramonės tresto fonde buvo 3 apyrašai, 27 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966 m. iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 45 Alaus ir spirito gamybos tresto bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 4 ir Nr. 1l.

1981 m. prie fondo buvo prijungtas Spirito ir alaus pramonės tresto fondas Nr. R-1322, kuriame buvo 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas. 1994-06-06 šis apyrašas Nr. 1s buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 6.

Iš viso fonde Nr. R-91 yra 6 apyrašai, 73 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1957 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Tresto valdytojo įsakymų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti tresto valdytojo įsakymai veiklos klausimais.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1956 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1l

 

Apyraše įrašytos instrukcijos įmonių veiklos klausimais, susirašinėjimo inventoriaus nurašymo klausimais dokumentai, tresto gamyklų ir kitų įmonių revizijų, inventorizacijos aktai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1l įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1957 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti įmonių priėmimo-perdavimo aktai, tresto ir įmonių metų balansai, metų veiklos ataskaitos, spirito gamyklų likvidaciniai balansai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1954–1956 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos atleistų tarnautojų, darbininkų ir nomenklatūrinių darbuotojų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1955–1957 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, įmonių veiklos planai, etatų sąrašai, gamyklų ir įrengimų perdavimo-priėmimo aktai, dokumentai apie išdirbio normas ir sutartines kainas, asmens sąskaitų kortelės, darbuotojų atlyginimų išmokėjimo žiniaraščiai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1957 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti slaptų dokumentų priėmimo-perdavimo aktai.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1956 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 27, l. 61.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 29, l. 68.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 59, l. 5; F. R-89, ap. 2, b. 21, l. 9-10.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 346, l. 46.

5 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 402, l. 373; F. R-773, ap. 6, b. 677, l. 16.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:27