O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-92 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KONDITERIJOS IR KRAKMOLO-SIRUPO PRAMONĖS TRESTO FONDĄ NR. R-92

2009-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis konditerijos ir vaisių bei daržovių perdirbimo „Sodybos“ trestas (1944-08-05–1944-08-15)

Valstybinis konditerijos vaisių perdirbimo trestas (1944-08-16–1945-05-31)

Valstybinis cukrainių ir vaisių bei daržovių perdirbimo trestas (1945-06-01–1945-12-08)

Valstybinis konditerijos ir vaisių bei daržovių pramonės trestas (1945-12-09–1953 m. lapkričio mėn.)

Konditerijos, vaisių ir daržovių pramonės trestas (1953 m. lapkričio mėn.–1954-12-28)

Konditerijos ir krakmolo-sirupo pramonės trestas (1954-12-29–1957-02-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisaro 1944-08-03 įsakymu Nr. 4 nuo 1944-08-05 paskirtas Valstybinio konditerijos ir vaisių bei daržovių perdirbimo „Sodybos“ tresto valdytojas.1

Trestas valdytojo įsakymuose nuo 1944-08-16 vadinamas Valstybiniu konditerijos vaisių perdirbimo trestu.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-04-24 nutarimu Nr. 221 „Dėl Valstybinio cukrainių ir vaisių bei daržovių perdirbimo tresto įsteigimo“, Valstybinis konditerijos vaisių perdirbimo trestas nuo 1945-06-01 reorganizuotas į Valstybinį cukrainių ir vaisių bei daržovių perdirbimo trestą.2 Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariatui, savo veikloje vadovavosi TSRS valstybinių pramonės trestų 1927-06-29 nuostatais ir jų pakeitimais, Valstybinio cukrainių ir vaisių bei daržovių perdirbimo tresto 1945-04-27 nuostatais.3

Valstybinio cukrainių ir vaisių bei daržovių perdirbimo tresto valdytojo 1945-12-08 įsakymu Nr. 86 Valstybinis cukrainių ir vaisių bei daržovių perdirbimo trestas pavadintas Valstybiniu konditerijos ir vaisių bei daržovių pramonės trestu.4 Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariatui, nuo 1946-03-25 – Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijai, nuo 1953-06-17 – Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerijai.5 Savo veikloje vadovavosi TSRS valstybinių pramonės trestų 1927-06-29 nuostatais ir jų pakeitimais, Valstybinio konditerijos ir vaisių bei daržovių pramonės tresto 1948-01-30 nuostatais,1953-06-30 Valstybinio konditerijos ir vaisių bei daržovių pramonės tresto įstatais.6

Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministro 1953-11-24 įsakymu Nr. 176 buvo patvirtinti Konditerijos, vaisių ir daržovių pramonės tresto įstatai.7 Tiksli tresto pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR maistoprekių pramonės ministerijai.

Dokumentuose trestas dar vadinamas Valstybiniu konditerijos-vaisių perdirbimo trestu, Valstybiniu konditerijos ir vaisių-daržovių pramonės trestu, Valstybiniu konditerijos pramonės trestu.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1954-12-29 nutarimu Nr. 858 Konditerijos, vaisių irdaržovių pramonės trestas reorganizuotas į Konditerijos ir krakmolo-sirupo pramonės trestą.8 Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijai, savo veikloje vadovavosi TSRS valstybinių pramonės trestų 1927-06-29 nuostatais ir jų pakeitimais, Konditerijos ir krakmolo-sirupo pramonės tresto 1955-01-15 įstatais.9

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-01-08 potvarkiu Nr. 2p ir Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministro 1957-01-10 įsakymu Nr. 10, Konditerijos ir krakmolo-sirupo pramonės trestas nuo 1957-02-01 likviduotas.10

 

Sudarytojo funkcijos

 

Trestas vadovavo konditerijos, vaisių ir daržovių produktų, krakmolo-sirupo gamybos įmonių veiklai, organizavo naujų įmonių steigimą, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis, kuru bei įrengimais, organizavo įmonių gaminių realizavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1957-02-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Konditerijos ir krakmolo-sirupo pramonės tresto perėmė 1944–1956 m. tresto veiklos dokumentus.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Konditerijos ir krakmolo-sirupo pramonės tresto fondas įrašytas 1959-01-29. Fonde buvo 3 apyrašai, 338 apskaitos vienetai.

1965–1968 m. fondas buvo pertvarkomas: atrinkta naikinti 100 bylų, kurios buvo įrašytos apyraše Nr. 1a, likusios bylos perkeltos į apyrašą Nr. 1, apyrašas Nr. 1a išbrauktas iš apskaitos.

1988 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-92 yra 2 apyrašai, 249 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijos, tresto valdytojo įsakymai veiklos ir personalo klausimais, įmonių revizijų aktai, tresto ir įmonių metų ataskaitos, ketvirčių balansai, finansų planai, sąmatos, tarnautojų ir darbininkų asmens sąskaitų kortelės, etatų, įmonių specialistų sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 128 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Tresto ir įmonių darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos tresto ir įmonių darbuotojų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 121 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1956 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-92, ap. 1, b. 2, l. 1.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 29, l. 109; F. R-92, ap. 1, b. 2, l. 54.

3 LCVA. F. R-92, ap. 1, b. 11, l. 18.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 37, l. 237; F. R-92, ap. 1 b. 2, l. 102.

5 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 299, l. 270-272.

6 LCVA. F. R-92, ap. 1, b. 11, l. 24, 49.

7 LCVA. F. R-92, ap. 1, b. 11, l. 63.

8 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 346, l. 46; F. R-92, ap. 1, b. 11, l. 111.

9 LCVA. F. R-92, ap. 1, b. 11, l. 109.

10 LCVA. F. R-92, ap. 1, b. 102, l. 10.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:25