O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-929 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PIENO PERDIRBIMO ĮMONIŲ ASOCIACIJOS „PIENOCENTRAS“ FONDĄ NR. R-929

2009-08- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos pieno pramonės gamybinis susivienijimas „Pienocentras“ (1989-07-27–1990-12-27)

Lietuvos pieno perdirbimo įmonių asociacija „Pienocentras“ (1990-12-28–1991-05-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR pieno pramonės darbo kolektyvų atstovų steigiamojo susirinkimo 1989-07-27 nutarimu Nr. 1 įsteigtas Lietuvos pieno pramonės gamybinis susivienijimas „Pienocentras“,1 į kurio sudėtį įėjo pieno kombinatai, pieno perdirbimo įmonės.

Lietuvos pieno pramonės gamybinis susivienijimas „Pienocentras“ buvo pavaldus Lietuvos TSR Ministrų Tarybai.

Susivienijimas savo veikloje vadovavosi Lietuvos teritorijoje galiojusiais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, 1989-09-25 įstatais,2 kitais teisės aktais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-11-29 nutarimu Nr. 358, Lietuvos pieno perdirbimo įmonių įgaliotų atstovų susirinkime 1990-12-28 Lietuvos pieno pramonės gamybinis susivienijimas „Pienocentras“ pavadintas Lietuvos pieno perdirbimo įmonių asociacija „Pienocentras“.3

Asociacija savo veikloje vadovavosi 1991-01-11 įstatais,4 kitais teisės aktais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-04-26 nutarimu Nr. 156 Lietuvos pieno perdirbimo įmonių asociacijos „Pienocentras“ veikla nuo 1991-05-10 nutraukta.5

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos pieno pramonės gamybinis susivienijimo „Pienocentras“ tikslas buvo aprūpinti gyventojus kokybiškais ir įvairiais pieno produktais, užtikrinti subalansuotą pieno perdirbimo pramonės vystymą, valstybinių užsakymų vykdymą, diegti šiuolaikines technologijas, didinti įmonių veiklos efektyvumą.

Susivienijimas kartu su Lietuvos TSR plano komitetu ir Lietuvos TSR finansų ministerija dalyvavo ruošiant kontrolinius skaičius, valstybinius užsakymus, normatyvus ir limitus, rengė pasiūlymus dėl gamybinės struktūros tobulinimo, įmonių koncentravimo, organizavo superkamos žaliavos bei pagamintos produkcijos kokybės gerinimo, informacinio aptarnavimo darbus, sekė vidaus ir užsienio rinkos konjunktūrą, organizavo ir plėtojo prekybą bei tiesioginius įmonių ryšius su organizacijomis TSRS ir užsienio rinkose.

Susivienijimą valdė pieno pramonės darbuotojų atstovų susirinkimas, taryba, tarybos prezidiumas, revizijos komisija.

Lietuvos pieno perdirbimo įmonių asociacija „Pienocentras“ koordinavo ir derino savarankiškų pieno perdirbimo, sviesto bei sūrių gamyklų, pieno kombinatų ir kitų pieno perdirbimo įmonių interesus apsirūpinant pieno žaliavomis, organizavo įmonių plėtrą, rekonstrukciją, technologinių įrengimų ir detalių remontą ir gamybą, dalyvavo plečiant ekonominius, techninius, technologinius, komercinius ryšius su užsienio firmomis, sudarė eksporto kontraktus, tarpininkavo ir dalyvavo sudarant sąlygas investuoti užsienio kapitalą į Lietuvos pieno ūkį, dalyvavo tarptautinėse pienininkystės renginiuose, teikė metodinę pagalbą ir organizavo įmonių specialistų kvalifikacijos kėlimą.

Asociaciją valdė įmonių valdybos įgaliotų atstovų susirinkimas, taryba, valdyba, revizijos komisija.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2001-04-20 iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 17 Lietuvos pieno perdirbimo įmonių asociacijos „Pienocentras“ bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-929 yra 1 apyrašas, 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1989–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, Lietuvos pieno pramonės gamybinio susivienijimo „Pienocentras“, Lietuvos pieno perdirbimo įmonių asociacijos „Pienocentras“ veiklos įsakymai, tarybos, valdybos posėdžių protokolai, nutarimai, personalo gamybinių pasitarimų protokolai, kontraktai, sutartys su užsienio firmomis, perspektyviniai projektavimo ir statybos planai, metinės programos, įmonių suvestiniai metų balansai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1989–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-929, ap. 1, b. 2, l. 34.

2 LCVA. F. R-929, ap. 1, b. 2, l. 67.

3 LCVA. F. R-929, ap. 1, b. 7, l. 81.

4 LCVA. F. R-929, ap. 1, b. 7, l. 88.

5 LCVA. F. R-929, ap. 1, b. 13.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:48