O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-142 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINIO MEDŽIO APDIRBIMO PRAMONĖS TRESTO „LIETMEDIS“ FONDĄ NR. R-142

2009-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinis medžio apdirbimo pramonės trestas „Lietmedis“ (1947 m. balandžio mėn.–1953-07-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos TSR miško pramonės ministro 1947-04-07 įsakymu Nr. 89 Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos medžio apdirbimo pramonės trestų bazėje 1947 m. balandžio mėn. įsteigtas Respublikinis medžio apdirbimo pramonės trestas „Lietmedis“.1Trestas veikė Vilniuje. Tresto nuostatai patvirtinti 1947-04-15.2

Respublikinio medžio apdirbimo pramonės tresto „Lietmedis“ valdytojas pareigas pradėjo eiti 1947-04-24.3

Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR miško pramonės ministerijai, nuo 1948 m. – Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministerijai.

Dokumentuose trestas dar vadinamas Respublikiniu medžio pramonės trestu „Lietmedis“.

Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministro 1953-07-10 įsakymu Nr. 60 Respublikinis medžio apdirbimo pramonės trestas „Lietmedis“ sujungtas suRespublikiniu baldų ir medžio apdirbimo pramonės trestu „Lietbaldai“.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Trestas ,,Lietmedis“ vadovavo medžio apdirbimo ir perdirbimo įmonių, terpentino gamyklos veiklai, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis, kuru bei įrengimais, organizavo įmonių gaminių realizavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1959-03-28 iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės valdybos perėmė 9 Respublikinio medžio apdirbimo pramonės tresto bylas, įrašytas į apyrašą Nr.1, kuris vėliau buvo peršifruotas į Nr. 7.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966 m. iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 572 Respublikinio medžio apdirbimo pramonės tresto „Lietmedis“ bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 – 6.

1983 m., 1997 m. papildomai į apyrašus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-142 yra 7 apyrašai, 589 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1953 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti tresto ir įmonių veiklos, metų ataskaitos, finansų, penkmečio planai, sąmatos ir tituliniai sąrašai, atstatytų gamyklų, įmonių, kapitalinių statybų objektų priėmimo-perdavimo aktai, Apžiūros, Balanso komisijų protokolai, įmonių kolektyvinės sutartys, socialistinio lenktyniavimo,kapitalinių statybų dokumentai – sąmatos irtechniniai projektai, įmonių techninių įrengimų pasai, racionalizacijos pasiūlymai,tresto etatų sąrašai, darbuotojų atlyginimų žiniaraščiai, tarnautojų ir darbininkų asmens sąskaitų kortelės.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 228 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1953 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti tresto „Lietmedis“ ir Vilniaus medžio apdirbimo pramonės trestovaldytojų įsakymai, įmonių revizijų aktai, metų veiklos ataskaitos, finansų planai, dokumentai apie įmonėse įvykusius nelaimingus atsitikimus, įmonių techniniai-pramoniniai planai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1953 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Klaipėdos medžio apdirbimo pramonės tresto veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti tresto valdytojo įsakymai, įmonių metų ataskaitos, darbuotojų atlyginimų žiniaraščiai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1947 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Vilniaus medžio apdirbimo pramonės tresto veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti tresto valdytojo įsakymai, tresto ir įmonių metų veiklos ataskaitos, finansų planai, išlaidų sąmatos, žinios apie tresto įmones, įmonių priėmimo-perdavimo aktai, kapitalinių statybų dokumentai, etatų sąrašai, darbuotojų atlyginimų žiniaraščiai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 52 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1947 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kauno medžio apdirbimo pramonės tresto veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti tresto įmonių priėmimo-perdavimo, revizijų aktai, vokiečių padarytų nuostolių tresto įmonėms aktai, tresto ir įmonių gamybos planai, balansai, veiklos ataskaitos, darbuotojų atlyginimų žiniaraščiai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1947 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos tresto tarnautojų ir darbininkų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 207 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1953 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministro, tresto valdytojo įsakymai, potvarkiai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1953 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-574, ap. 1a, b. 77, l. 28, 54.

2 LCVA. F. R-574, ap. 1a, b. 82, l. 23.

3 LCVA. F. R-142, ap. 2, b. 1, l. 103.

4 LCVA. F. R-574, ap. 1a, b. 504, l. 1–6, 15.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 08:47