O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-145 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SĄJUNGINIO BALDŲ IR MEDŽIO APDIRBIMO PRAMONĖS TRESTO „LIETBALDAI“ FONDĄ NR. R-145

2009-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinis baldų pramonės trestas „Lietbaldai“ (1947 m. balandžio mėn.–1951-05-23)

Valstybinis sąjunginis baldų pramonės trestas „Lietbaldai“ (1951-05-24–1953-07-09)

Respublikinis baldų ir medžio apdirbimo pramonės trestas „Lietbaldai“ (1953-07-10–1954-06-13)

Sąjunginis baldų ir medžio apdirbimo pramonės trestas „Lietbaldai“ (1954-06-14–1956 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos TSR miško pramonės ministro 1947-04-07 įsakymu Nr. 89Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos medžio apdirbimo pramonės trestų bazėje 1947 m. balandžio mėn. Kaune įsteigtas Respublikinis baldų pramonės trestas „Lietbaldai“.1

Trestas ,,Lietbaldai“ buvo pavaldus Lietuvos TSR miško pramonės ministerijai, nuo 1948 m. – Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministerijai.

Vadovaujantis TSRS Ministrų Tarybos 1951-03-30 nutarimu Nr. 992 ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1951-04-12 nutarimu Nr. 301 Respublikinis baldų pramonės trestas „Lietbaldai“ pavadintas Valstybiniu sąjunginiu baldų pramonės trestu „Lietbaldai“.2Tresto įstatai patvirtinti 1951-05-24.3 Trestas tapo pavaldus TSRS popieriaus ir medžio perdirbimo pramonės ministerijos Vyriausiajai baldų pramonės valdybai „Glavmebelprom“.

Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministro 1953-07-10 įsakymu Nr. 60 trestas „Lietbaldai“ sujungtas su Respublikiniu medžio apdirbimo pramonės trestu „Lietmedis“ ir pavadintas Respublikiniu baldų ir medžio apdirbimo pramonės trestu „Lietbaldai“. Tresto įstatai patvirtinti 1953-07-27.4 Trestas veikė Vilniuje, buvo pavaldus Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministerijai.

Sąjunginio baldų ir medžio apdirbimo pramonės tresto „Lietbaldai“ valdytojo 1954-06-14 įsakymu Nr. 1 Respublikinis baldų ir medžio apdirbimo pramonės trestas „Lietbaldai“ pavadintas Sąjunginiu baldų ir medžio apdirbimo pramonės trestu „Lietbaldai“. Trestas tapo pavaldus TSRS popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerijos Vyriausiajai baldų pramonės valdybai „Glavmebelprom“.5 Trestas veikė Vilniuje.

Dokumentuose trestas dar vadinamas Sąjunginiu baldų pramonės trestu „Lietbaldai“,Sąjunginiu trestu „Lietbaldai“, Valstybiniu sąjunginiu trestu „Litmebel“.

Tiksli data, kada Sąjunginis baldų ir medžio apdirbimo pramonės trestas „Lietbaldai“ baigė veiklą, nenustatyta. 1956 m. kovo mėn. trestas dar veikė.6

 

Sudarytojo funkcijos

 

Trestas ,,Lietbaldai“ vadovavo baldų, degtukų fabrikų, medžio apdirbimo kombinatų, lentpjūvių veiklai, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis, kuru bei įrengimais, organizavo įmonių gaminių realizavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1959-03-28 iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės valdybos perėmė11 Sąjunginio medžio pramonės tresto ,,Litmebel“ bylų,7 įrašytų į apyrašą Nr.1, kuris vėliau buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 3.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966 m. iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 598 Baldų ir medžio apdirbimo pramonės tresto „Litmebel“ bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

1990-02-27 papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas – Sąjunginis baldų ir medžio apdirbimo pramonės trestas „Lietbaldai“.

Iš viso fonde Nr. R-145 yra 3 apyrašai, 610 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1956 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, tresto valdytojo įsakymai, tresto Technikos tarybos, Priežiūros komisijos protokolai, įmonių priėmimo-perdavimo, revizijų aktai, tresto ir įmonių metų gamybiniai, penkmečio, finansų planai, sąmatos, metų, veiklos ataskaitos, įmonių kolektyvinės sutartys, dokumentai apie įmonėse įvykusius nelaimingus atsitikimus, visasąjunginių darbininkų pasitarimų, socialistinio lenktyniavimo, kapitalinių statybų dokumentai, patvirtinti gamybos ir darbo limitai, įmonių techninių įrengimų pasai, trestų „Lietmedis“ ir „Lietbaldai“ perdavimo TSRS popieriaus ir medžio perdirbimo pramonės ministerijos Vyriausiajai baldų pramonės valdybai „Glavmebelprom“ aktas, etatų sąrašai, tresto ir įmonių darbuotojų atlyginimų žiniaraščiai, tarnautojų ir darbininkų asmens sąskaitų kortelės.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 453 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1956 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos tresto tarnautojų ir darbininkų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 146 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1955 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, Miško ir popieriaus pramonės ministerijų, Vyriausiosios baldų pramonės valdybos, tresto valdytojo įsakymai, potvarkiai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apraše Nr. 3 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1955 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-574, ap. 1a, b. 77, l. 28, 54.

2 LCVA. F. R-145, ap. 1, b. 119, l. 5.

3 LCVA. F. R-145, ap. 1, b. 302, l. 76.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 300, l. 287; F. R-574, ap. 1a, b. 504, l. 1–6, 15.

5 LCVA. F. R-145, ap. 1, b. 307, l. 402.

6 LCVA. F. R-145, ap. 1, b. 444.

7 LCVA. F. R-142 fondo byla.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 08:43