O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-153 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIO SĄJUNGINIO LIETUVOS POPIERIAUS PRAMONĖS TRESTO FONDĄ NR. R-153

2009-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Popieriaus pramonės trestas (1944-12-01–1945-01-05)

Celiuliozės ir popieriaus pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (1945-01-06–1946-03-24)

Celiuliozės ir popieriaus pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1946-03-25–1948-09-16)

Vyriausioji celiuliozės ir popieriaus pramonės valdyba (1948-09-17–1951-06-15)

Sąjunginis celiuliozės ir popieriaus pramonės trestas „Litbumtrest“ (1951-06-15–1953-06-29)

Lietuvos popieriaus trestas (1953-06-30–1954-05-24)

Valstybinis sąjunginis Lietuvos popieriaus pramonės trestas (1954-05-25–1955-12-13)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR miško pramonės liaudies komisaro 1944-11-29 įsakymu Nr. 106 nuo 1944-12-01 paskirtas Popieriaus pramonės tresto valdytojas.1 Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR miško pramonės liaudies komisariatui.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-01-06 nutarimu Nr. 4 įsteigta Celiuliozės ir popieriaus pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, kuriai buvo perduoti Popieriaus pramonės trestas ir jam pavaldžios įmonės.2

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba 1945-04-05 nutarimu Nr. 176 patvirtino Celiuliozės ir popieriaus pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nuostatus.3

Nuo 1946-03-25 valdyba vadinama Celiuliozės ir popieriaus pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.4 Celiuliozės ir popieriaus pramonės valdyba veikė Vilniuje.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1948-09-17 nutarimu Nr. 657 Celiuliozės ir popieriaus pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tapo pavaldi Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministerijai ir pavadinta Vyriausiąja celiuliozės ir popieriaus pramonės valdyba.5

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1951-04-12 nutarimu Nr. 301, Vyriausiosios celiuliozės ir popieriaus pramonės valdybos viršininko 1951-06-14 įsakymu Nr. 115 Vyriausioji celiuliozės ir popieriaus pramonės valdyba nuo 1951-06-15 likviduota.

Sąjunginio celiuliozės ir popieriaus pramonės tresto „Litbumtrest“ valdytojo 1951-06-15 įsakymu Nr.13 įsteigtas Sąjunginis celiuliozės ir popieriaus pramonės trestas „Litbumtrest“. Trestas veikė Vilniuje, buvo pavaldus TSRS popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerijos Vyriausiajai vakarinių rajonų celiuliozės-popieriaus pramonės valdybai „Glavzapbumprom“.6

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-06-30 nutarimu Nr. 476 trestas tapo pavaldus Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministerijai ir buvo vadinamas Lietuvos popieriaus pramonės trestu.7

TSRS popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministro 1954-05-25 įsakymu Nr. 17 Lietuvos popieriaus pramonės trestas tapo pavaldus TSRS popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerijai ir vadinamas Valstybiniu sąjunginiu Lietuvos popieriaus pramonės trestu.8

Dokumentuose trestas dar vadinamas Lietuvos popieriaus pramonės trestu „Litbumtrest“, Valstybiniu sąjunginiu trestu „Litbumtrest“, Valstybiniu sąjunginiu celiuliozės-popieriaus pramonės trestu „Litbumtrest“.

TSRS popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministro 1955-12-13 įsakymu Nr. 208 trestas „Litbumtrest“ likviduotas.9

 

Sudarytojo funkcijos

 

Popieriaus pramonės trestas, Celiuliozės ir popieriaus pramonės valdyba, Vyriausioji celiuliozės ir popieriaus pramonės valdyba, Sąjunginis celiuliozės ir popieriaus pramonės trestas „Litbumtrest“, Lietuvos popieriaus trestas, Valstybinis sąjunginis Lietuvos popieriaus pramonės trestas vadovavo celiuliozės, popieriaus ir kartono fabrikų, veiklai, aprūpino įmones žaliavomis, kuru bei įrengimais.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1959-03-12 iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 31 Sąjunginio celiuliozės-popieriaus pramonės tresto ,,Litbumtrest“ bylą, įrašytą apyraše Nr. 1. 1966 m. šis apyrašas buvo peršifruotas į Nr. 4.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966 m. iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 444 Celiuliozės popieriaus pramonės tresto „Litbumtrest“ bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 – 3.

1974 m. papildomai į apyrašą Nr. 3 įrašyta 30 apskaitos vienetų, 1980 m. į apyrašą Nr. 1 –3 apskaitos vienetai.

1997 m. patikslintas fondo pavadinimas – Valstybinis sąjunginis Lietuvos popieriaus pramonės trestas.

Iš viso fonde Nr. R-153 yra 4 apyrašai, 508 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Celiuliozės ir popieriaus pramonės valdybos viršininko, tresto valdytojo įsakymai, Balanso komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su vadovaujančiomis įstaigomis, įmonėmis veiklos, finansų, personalo, statybų klausimais dokumentai, įmonių metų, mėnesių, gamybos planų įvykdymo, darbo saugos, personalo ruošimo ataskaitos, gamybos, finansų planai, sąmatos, įmonių revizijų aktai, inventorizacijos, įmonių kolektyvinių sutarčių patikrinimo dokumentai, įmonių kapitalinių statybų, socialistinio lenktyniavimo dokumentai, etatų, tarnautojų, darbininkų ir specialistų sąrašai, asmens sąskaitų kortelės.

Tresto žaliavų bazės schemos planas, Kauno miesto Petrašiūnų „Juliaus Janonio“ vardo popieriaus fabriko sodo išplanavimo projektas.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 324 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1955 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos tarnautojų ir darbininkų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 88 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1955 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo veiklos planavimo klausimais dokumentai, tresto perdavimo Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministerijai aktas, patikslinti metų veiklos, tresto ir įmonių techniniai-pramoniniai, penkmečio planai, įmonių metų, ketvirčių, mėnesių planų vykdymo ataskaitos, suvestinės statistinės ataskaitos, patvirtinti darbo limitai, kolektyvinių sutarčių patikrinimo dokumentai, įmonių etatų sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 65 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1955 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybų nutarimai, potvarkiai, TSRS popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerijos, Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministerijos ir kitų vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašytas 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1955 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-153, ap. 1, b. 7, l. 41, 13.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 25, l. 10.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 28, l. 96 a; F. R-153, ap. 1, b. 2, l. 102.

4 LCVA. F. R-758, ap. 2, b.12, l.189; F. R-153, ap. 1, b. 50, l. 6.

5 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 127, l. 11.

6 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 220, l. 1; F. R-153,ap. 1, b. 128, l. 162; b. 129, l. 21.

7 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 300, l. 287.

8 LCVA. F. R-153, ap. 1, b. 290, l. 181.

9 LCVA. F. R-153, ap. 1, b. 292, l. 119-120.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 08:42