O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-168 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIO MEDŽIO APDIRBIMO IR POPIERIAUS GAMYBOS PRAMONĖS IR VALSTYBINIO DEGTUKŲ IR POPIERIAUS

PRAMONĖS TRESTŲ FONDĄ NR. R-168

2009-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Valstybinis medžio ir popieriaus trestas (1940-10-03–1940-12-13)

Valstybinis medžio apdirbimo ir popieriaus gamybos pramonės trestas (1940-12-14–1941 m. kovo mėn.)

2. Degtukų-popieriaus trestas (1941 m. kovo mėn.–1941 m. rugsėjo mėn.)

Valstybinis degtukų ir popieriaus pramonės trestas (1941 m. rugsėjo mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-03 nutarimu Nr. 199 įsteigtas Valstybinis medžio ir popieriaus trestas.1

Dokumentuose trestas dar vadinamas Valstybiniu medžio apdirbimo pramonės trestu, Valstybiniu medžiui apdirbti ir popieriui gaminti pramonės trestu, Medpotrestu.

Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisaras 1940-12-14 patvirtino Valstybinio medžio apdirbimo ir popieriaus gamybos pramonės tresto statutą.Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariatui.

Savo veikloje trestas vadovavosi 1927-06-29 TSRS valstybinių pramonės trestų nuostatais ir jų pakeitimais, tresto statutu.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-03-13 nutarimu Nr. 219 Valstybinis medžio apdirbimo ir popieriaus gamybos pramonės trestas perduotas Lietuvos TSR miškų pramonės liaudies komisariatui.

Vadovaujantis tuo pačiu nutarimu Valstybinio medžio apdirbimo ir popieriaus gamybos pramonės tresto bazėje buvo įsteigti Degtukų-popieriaus trestas ir Medžiui apdirbti trestas.3 Tiksli Valstybinio medžio apdirbimo ir popieriaus gamybos pramonės tresto veiklos pabaigos data nenustatyta.

2. Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-03-13 nutarimu Nr. 219 prie Lietuvos TSR miškų pramonės liaudies komisariato įsteigtas Degtukų-popieriaus trestas.4 Tikslios tresto įsteigimo ir veiklos pradžios datos nenustatytos.

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui trestas veiklą tęsė.

Nuo 1941 m. rugsėjo mėn. Degtukų-popieriaus trestas dokumentuose vadinamas Valstybiniu degtukų ir popieriaus pramonės trestu.5 Tiksli tresto pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Valstybinis degtukų ir popieriaus pramonės trestas buvo pavaldus Krašto ūkio generaliniam tarėjui, nuo 1942-07-14 – Verslų ūkio generaliniam direktoriui.

Valstybinis degtukų ir popieriaus pramonės trestas veikė iki 1944 m. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

1. Valstybinis medžio apdirbimo ir popieriaus gamybos pramonės trestas vadovavo lentpjūvių, medžio dirbinių ir stalių dirbtuvių, baldų, degtukų, degtukų šiaudelių, faneros, kartono, popieriaus fabrikų ir kitų įmonių veiklai, organizavo naujų įmonių steigimą, gaminių realizavimą, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis bei įrengimais.

2. Degtukų-popieriaus trestas, Valstybinis degtukų ir popieriaus pramonės trestas vadovavo degtukų, degtukų šiaudelių, faneros, popieriaus fabrikų ir popieriaus gaminių įmonių veiklai.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Valstybinio medžio apdirbimo ir popieriaus gamybos pramonės tresto fondas sudarytas 1965 m. išskyrus dokumentus iš LTSR vietinės pramonės liaudies komisariato fondo Nr. R-771.

1965-01-20 buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 73 bylos. 1965-08-06 papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytos 4 bylos.

1973-10-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 47 LTSR valstybinio popieriaus gamybos tresto 1940–1941 m. bylas, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1, ir 8 Valstybinio degtukų ir popieriaus pramonės tresto 1941–1943 m. bylas, kurios buvo įrašytos į naujai sudarytą apyrašą Nr. 2.

1996 m. ir 2001 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyta 12 bylų.

2009 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Valstybinis medžio apdirbimo ir popieriaus gamybos pramonės ir Valstybinis degtukų ir popieriaus pramonės trestai“.

Iš viso fonde Nr. R-168 yra 2 apyrašai, 144 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Valstybinio medžio apdirbimo ir popieriaus gamybos pramonės tresto veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimai, Valstybinio medžio apdirbimo ir popieriaus gamybos pramonės tresto valdytojo įsakymai, finansų ir buhalterijos skyriaus aplinkraščiai, susirašinėjimo veiklos, finansų ir personalo klausimais dokumentai, žinios apie tresto įmonių veiklą, tarnautojų asmens bylos, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir kt. miestų bei apskričių lentpjūvių, baldų dirbtuvių ir kt. medžio apdirbimo įmonių darbininkų ir tarnautojų sąrašai, nacionalizuotų medžio apdirbimo įmonių baigiamieji balansai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis, tarnautojų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 136 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Valstybinio degtukų ir popieriaus pramonės tresto veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti tresto susirašinėjimo su įmonėmis veiklos klausimais dokumentai, įmonių gamybos planai, žinios apie įmonių veiklą, žaliavas, darbuotojų skaičių ir išmokėtus atlyginimus, įmonių etatų, darbuotojų sąrašai, Valstybinės popieriaus gaminių įmonės „Ateitis“direktoriaus įsakymai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941-01-20, Nr. 1(4), psl. 8, 9.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-771, ap. 1a, b. 19, l. 25.

3 Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941-05-28, Nr. 10(13), psl. 553.

4 Ten pat.

5 LCVA. F. R-168, ap. 2, b. 7.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 08:41