O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-753 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS LENTPJŪVĖS KENOJE FONDĄ NR. R-753

2010-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinė lentpjūvė Kenoje (Staatliches Sägewerk in Kena) (1941 m.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Valstybinė lentpjūvė Kenoje 1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui veiklą tęsė.1 Lentpjūvė veikė Vilniaus apskrityje Šumsko valsčiuje Kalvelių kaime.

Lentpjūvės veiklą prižiūrėjo Miškų departamento Medžio pramonės skyrius, nuo 1942 m. gegužės mėn. – Miškų departamento Medžio pramonės direkcija, nuo 1943 m. sausio mėn. – Miškų ūkio generalinės direkcijos Medžio pramonės direkcija, nuo 1943-07-01 – Medžio pramonės direkcija bei Miško ir Miško medžiagos sritiessąjunga Lietuvos generalinėje srityje.2

Dokumentuose lentpjūvė dar vadinama Valstybine lentpjūve ,,Kena“.

Vokiečiams 1944 m. pasitraukus iš Lietuvos lentpjūvė ,,Kena“ veiklą tęsė.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lentpjūvė „Kena“ gamino ir pardavė pjautą miško medžiagą: lentas, pabėgius, kurą generatoriams.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Valstybinės lentpjūvės Kenoje fondas įrašytas 1951 m.

1983-10-20 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-753 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Generalinio komisaro Kaune, Medžio pramonės direkcijos aplinkraščiai, lentpjūvės susirašinėjimo su Miškų departamento Medžio pramonės skyriumi, Medžio pramonės direkcija, Šumsko valsčiaus viršaičiu gamybos, finansų, personalo klausimais dokumentai, pranešimai apie gamybą, medžiagų apyvartą, žinios apie darbininkų uždarbį ir atlyginimų normas, atleistų nuo prievolės gaminti kurą tarnautojų ir darbininkų, gavusiųjų prekes ir maisto korteles, miško medžiagą vežusių ūkininkų sąrašai, asmenų nedarbingumo lapeliai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, lenkųkalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-753, ap. 1, b. 2, l. 32; F. R-168, ap. 1, b. 121, l. 2 a. p.

2 LCVA. F. R-753, ap. 1, b. 1, l. 9, 58; b. 3, l. 16, 119; b. 4, l. 6, 58.

3 LCVA. F. R-753, ap. 1, b. 1, l. 107; F. R-574, ap. 1a, b. 10; 36.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 08:39