O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 903 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS MELIORACIJOS DEPARTAMENTO FONDĄ NR. 903

2009-08-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės tvarkymo ir matavimo departamento Melioracijos skyrius (1920 m. sausio mėn.–1923-12-31)

Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybos Žemės tvarkymo departamento Melioracijos skyrius (1924-01-01–1938-06-30)

Žemės ūkio ministerijos Melioracijos departamentas (1938-07-01–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės tvarkymo ir matavimo departamento Melioracijos skyrius įsteigtas 1920 m. sausio mėn.[1] Tiksli Melioracijos skyriaus įsteigimo data nenustatyta.

Vadovaujantis 1922-08-29 Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos etatų pakeitimu Melioracijos skyrius nuo 1922-06-01 buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės reformos valdybai ir Žemės tvarkymo ir matavimo departamentui, dar vadintam II departamentu.[2]

Vadovaujantis 1924-05-31 Žemės ūkio ministerijos etatais, Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės reformos valdybos Žemės tvarkymo ir matavimo departamento Melioracijos skyrius nuo 1924-01-01 buvo pavadintas Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybos Žemės tvarkymo departamento Melioracijos skyriumi.[3]

Melioracijos skyrius savo veikloje vadovavosi 1921-12-20 Žemės nusausinimo reikalams tvarkyti įstatymu,[4] 1928-11-23 Keliams ir nusausinimo grioviams projektuoti taisyklėmis,[5] 1930-04-18 Žemės ūkio melioracijos įstatymu,[6] jų pakeitimais ir papildymais bei kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1938-06-03 Žemės ūkio ministerijos etatais ir žemės ūkio ministro 1938-06-12 įsakymu Nr. 123 nuo 1938-07-01 buvo įsteigtas Žemės ūkio ministerijos Melioracijos departamentas,[7] kuris buvo pavaldus Žemės reformos valdybai ir Žemės ūkio ministerijai.

Melioracijos departamentas savo veikloje vadovavosi 1930-04-18 Žemės ūkio melioracijos įstatymu, 1939-09-05 Žemės ūkio melioracijos pašalpoms bei paskoloms duoti ir paskoloms grąžinti taisyklėmis,[8] kitais teisės aktais.

Žemės ūkio ministerijos Melioracijos departamentas baigė veiklą 1940-08-26.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Melioracijos skyrius, vėliau Melioracijos departamentas rūpinosi upių baseinų sutvarkymu, upių ir upelių vagų gilinimu, pelkių, laukų nusausinimu, drenažo griovių sutvarkymu ir priežiūra, nusausintuose plotuose kultūrinių pievų ir ganyklų įrengimu, sudarė nusausinimo projektus, rūpinosi specialistų ruošimu, kontroliavo hidrotechnikų bei kultūrtechnikų darbą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Žemės ūkio ministerijos Melioracijos departamento fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1950-11-16 buvo įrašytas Melioracijos departamento fondo apyrašas Nr. 1, 269 apskaitos vienetai.

1958 m. buvo sudaryti ir 1963-08-24 į apskaitos dokumentus įrašyti apyrašai: Nr. 2 – 262 apskaitos vienetai, Nr. 3 – 248 apskaitos vienetai, Nr. 4 – 441 apskaitos vienetas, ir Nr. 5 – 353 apskaitos vienetai. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas. Dokumentų sutvarkymo aktų fondo byloje nėra.

1963 m. iš viso fonde Nr. 903 buvo 5 apyrašai, 1573 apskaitos vienetai.

1965 m. papildomai į apyrašą Nr. 4 buvo įrašyta 16, į apyrašą Nr. 5 – 1 apskaitos vienetas.

1973-06-27 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Žemės tvarkymo departamento Melioracijos skyriaus 32 bylas, kurios papildomai įrašytos į apyrašus Nr. 4 ir Nr. 5.

1974 m. papildomai į apyrašą Nr. 2 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1977-10-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialo perėmė Žemės tvarkymo departamento Melioracijos skyriaus 1 bylą, kuri papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 5.

1986 m. papildomai į apyrašą Nr. 4 įrašytas 1 apskaitos vienetas, atkeltas iš fondo Nr. 1094.

1991-05-27 Lietuvos valstybinis archyvas iš Panevėžio valstybinio archyvo perėmė Rokiškio apskrities žemės tvarkytojo 150 bylų, iš kurių 70 papildomai įrašė į apyrašą Nr. 4.

1992 m. fonde buvo 5 apyrašai, 1695 apskaitos vienetai.

1994 m. patikslinus bylų skaičių fonde, iš apskaitos buvo išbraukti 3 apskaitos vienetai.

1994 m. ir 1998 m. papildomai į apyrašą Nr. 4 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 903 yra 5 apyrašai, 1694 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, spaudinys.

Fonde yra Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Melioracijos departamento, Melioracijos valdybos pavienių veiklos dokumentų bei tarnautojų asmens bylų, baigtų 1941–1948 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos hidrotechnikų, kultūrtechnikų bei kanceliarijos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 269 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Kultūrtechnikų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos apskričių kultūrtechnikų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 263 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1948 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Kultūrtechnikų ir hidrotechnikų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos kultūrtechnikų, hidrotechnikų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 248 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti upių baseinų, kaimų bei viensėdžių žemių nusausinimo projektai ir jų vykdymo dokumentai, melioracijos darbų planai, drenažo darbų augimo grafikai, žemėtvarkos planuose naudojamų ženklų aprašymai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal apskričių ir vietovardžių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 558 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Techniškos komisijos posėdžių protokolai, apskričių melioracijos darbų planai, žinios apie atliktus melioracijos darbus, susirašinėjimo nusausinimo darbų vykdymo bei kontrolės, tiltų atstatymo, žemkasių iš užsienio pirkimo, pašalpų suteikimo ūkininkams, mokesčių už melioracijos darbus nustatymo bei skolų už atliktus darbus išieškojimo, specialistų ruošimo, finansų bei kitais veiklos klausimais dokumentai, apskričių drenažo projektų, vietovių pavadinimų, kultūrtechnikų sąrašai, darbininkų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 356 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1250, ap. 9, b. 138, l. 1, F. 903, ap. 1, b. 84, l. 68.
[2] Vyriausybės žinios (toliau­ – V.Ž.), 1922 m., Nr. 104-815; LCVA. F. 1250, ap. 9, b. 139, l. 452.
[3] V.Ž., 1924 m., Nr. 160-1133.
[4] V.Ž., 1921 m., Nr. 75-678.
[5] V.Ž., 1928 m., Nr. 289-1899.
[6] V.Ž., 1930 m., Nr. 324-2216.
[7] LCVA. F. 392, ap. 4, b. 12, l. 74; V.Ž., 1938 m., Nr. 610-4289.
[8] V.Ž., 1939 m., Nr. 661-4845.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:26