O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-111 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MELIORACIJOS IR VANDENS ŪKIO MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-111

2009-10-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Melioracijos valdyba (1940-10-07–1941 m. birželio mėn., 1944-08-16–1946-03-24)

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Melioracijos valdyba (1946-03-25–1949-12-25)

Vyriausioji melioracijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1949-12-26–1953-05-29)

Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Vyriausioji melioracijos valdyba (1953-05-30–1954-01-03)

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vyriausioji melioracijos valdyba (1954-01-04–1954-05-05)

Vyriausioji melioracijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1954-05-06–1958-03-23)

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vyriausioji melioracijos valdyba (1958-03-24–1961-03-30)

Respublikinio susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio technika“ Melioracijos valdyba (1961-03-31–1964-10-27)

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis melioracijos komitetas (1964-10-28–1965-10-20)

Lietuvos TSR melioracijos ir vandens ūkio ministerija (1965-10-21–1988-05-27)

Gamybinis statybos ir montavimo susivienijimas „Lietuvos melioracija“ (1988-07-01–1989-09-07)

Lietuvos gamybinis melioracijos susivienijimas (1989-09-08–1991 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1940-08-26 buvo išrinktas Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisaras.[1] Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-07 nutarimu Nr. 204 patvirtinus Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato etatus ir struktūrą,[2] veiklą pradėjo Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Melioracijos valdyba.

Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Melioracijos valdybos veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-01-25 nutarimu Nr.32 „Dėl Lietuvos TSR liaudies komisariatų ir centrinių įstaigų veiklos atkūrimo bei jų komplektavimo“ nuo 1944-01-01 Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariatas atkūrė veiklą.[3] Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Melioracijos valdyba veiklą atkūrė 1944-08-16.[4]

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“[5] Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Melioracijos valdyba pavadinta Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Melioracijos valdyba.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1949-12-26 nutarimu Nr. 975 Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Melioracijos valdybos pagrindu buvo įsteigta Vyriausioji melioracijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[6]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-04-23 įsaku „Dėl Lietuvos TSR sąjunginių-respublikinių ministerijų pertvarkymo“ Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija, Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerija, Lietuvos TSR miškų ūkio ministerija, Vyriausioji melioracijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir kitos įstaigos buvo sujungtos į Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministeriją.[7] Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-05-30 nutarimu Nr. 352 patvirtinus Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos etatus ir struktūrą,[8] veiklą pradėjo Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Vyriausioji melioracijos valdyba.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1954-01-04 įsaku „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos pertvarkymo į Lietuvos TSR žemės ūkio ministeriją“, [9] Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Vyriausioji melioracijos valdyba pavadinta Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vyriausiąja melioracijos valdyba.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1954-05-06 nutarimu Nr. 288 respublikos melioracijos organizacijų pagrindu buvo įsteigta Vyriausioji melioracijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[10]

Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto (toliau – Lietuvos KP CK) ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1958-03-24 nutarimu Nr. 121 Vyriausioji melioracijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo sujungta su Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija ir pavadinta Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vyriausiąja melioracijos valdyba.[11]

Lietuvos KP CK ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1961-03-31 nutarimu Nr. 185 buvo įsteigtas Respublikinis susivienijimas „Lietuvos žemės ūkio technika“. Patvirtinus susivienijimo struktūrą,[12] veiklą pradėjo Respublikinio susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio technika“ Melioracijos valdyba.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1964-10-28 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio melioracijos komiteto įsteigimo“ buvo įsteigtas Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis melioracijos komitetas.[13]

Lietuvos TSR 1965-10-21 įstatymu „Dėl pramonės valdymo organų sistemos pakeitimo ir dėl kai kurių kitų valstybės organų pertvarkymo“ Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis melioracijos komitetas buvo panaikintas ir įsteigta Lietuvos TSR melioracijos ir vandens ūkio ministerija.[14]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988-05-27 įsaku Nr. XI-2353 „Dėl Lietuvos TSR valstybinio valdymo organų sistemos pakeitimų“ Lietuvos TSR melioracijos ir vandens ūkio ministerija buvo panaikinta. Jos funkcijas perėmė Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas.[15]

Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas 1988-07-06 įsakymu Nr. 267 pritarė 1988-06-29 Lietuvos TSR melioracijos sistemos įmonių ir organizacijų darbo kolektyvų atstovų susirinkimo sprendimui nuo 1988-07-01 įsteigti Gamybinį statybos ir montavimo susivienijimą „Lietuvos melioracija“.[16] Susivienijimas buvo pavaldus Lietuvos TSR valstybiniam agropramoniniam komitetui ir TSRS melioracijos ir vandens ūkio ministerijai.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1989-09-08 potvarkiu Nr. 181p Lietuvos gamybiniam melioracijos susivienijimui buvo suteiktas savarankiškumo statusas,[17] o 1989-09-29 nutarimu Nr. 205 įregistruoti Lietuvos gamybinio melioracijos susivienijimo įstatai.[18]

1991 m. Lietuvos gamybinis melioracijos susivienijimas buvo pertvarkytas į Valstybinę firmą „Lietuvos melioracija“.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Melioracijos valdyba – Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vyriausioji melioracijos valdyba planavo, tyrinėjo, projektavo ir vykdė visus žemės ūkio melioracijos bei melioruotų plotų įsavinimo, kultūrinimo darbus, vadovavo pavaldžių įmonių ir organizacijų veiklai.

Respublikinio susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio technika“ Melioracijos valdyba rengė melioravimo darbų projektus bei planus, atliko melioracijos ir vandens ūkio objektų projektavimą, vykdė statybą bei eksploatavimą, taip pat nusausintų žemių įsisavinimo ir gerinimo darbus kolūkiuose, tarybiniuose ūkiuose, miškų ūkiuose ir kituose respublikos ūkiuose, rūpinosi durpių ir kalkių gavyba bei išvežimu laukams tręšti.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis melioracijos komitetas, Lietuvos TSR melioracijos ir vandens ūkio ministerija rengė metų ir perspektyvinius žemių sausinimo, drėkinimo ir įsisavinimo, taip pat jų naudojimo žemės ūkiui planus, vadovavo žemių sausinimo, drėkinimo ir įsisavinimo, žuvininkystės tvenkinių įrengimo tyrinėjimo-projektavimo ir statybos darbams, kontroliavo sausinimo sistemų ir įrenginių eksploatavimą ir atliekamų melioracinių bei kultūrinių techninių darbų kokybę, organizavo mokslinius tyrimus melioracijos srityje, diegė mokslo, technikos pasiekimus melioracinėje statyboje.

Gamybinis statybos ir montavimo susivienijimas „Lietuvos melioracija“ vadovavo melioracijos projektavimo, statybos ir įrengtų melioracijos sistemų eksploatacijos ir remonto darbams.

Lietuvos gamybinis melioracijos susivienijimas buvo savarankiškas gamybinis ūkinis kompleksas, į kurio sudėtį įmonės, valdybos, organizacijos ir kiti struktūriniai vienetai įėjo savanoriškai. Susivienijimas vykdė mokslinius žemių melioracijos tyrimus, projektavimo, statybos ir įrengtų melioracijos sistemų eksploatacijos bei remonto darbus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1958-08-19 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos perėmė 683 Vyriausiosios melioracijos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos bylas. 79 bylos buvo įrašytos į fondo Nr. F. 1373 apyrašą Nr. 1, 576 bylos – į fondo Nr. F.1375 apyrašus Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3, 28 bylos – į fondo Nr. 1376 apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2.

1959-09-18 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos perėmė 184 Vyriausiosios melioracijos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos bylas. 144 bylos buvo įrašytos į fondo Nr. F.1375 apyrašą Nr. 4, 40 bylų – į fondo Nr. 1376 apyrašą Nr. 3.

1964 m. archyve buvo rasti neaprašyti Vyriausiosios melioracijos valdybos dokumentai. 1965-07-26 dokumentai sutvarkyti. Buvo sudaryta 14 bylų: 9 bylos įrašytos į fondo Nr. 1373 apyrašą Nr. 1, 5 bylos – į fondo Nr. 1375 apyrašą Nr. 1.

Vėliau fondai buvo pertvarkyti (tiksli data nenustatyta): fondo Nr. 1373 apyrašas Nr. 1 buvo peršifruotas į fondo Nr. R-111 apyrašą Nr. 1, fondo Nr. 1375 apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2 buvo sujungti ir peršifruoti į fondo Nr. R-111 apyrašą Nr. 2, o apyrašai Nr. 3 ir Nr. 4 buvo sujungti ir peršifruoti į fondo Nr. R-111 apyrašą Nr. 3. Fondo Nr. 1376 apyrašai Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 buvo peršifruoti į fondo Nr. R-111 apyrašus Nr. 4, Nr. 5 ir Nr. 6.

1966-11-10 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR melioracijos ir vandens ūkio ministerijos perėmė 1282 Vyriausiosios melioracijos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9 ir Nr. 10.

1966 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai buvo įrašytos 5 bylos.

1980-12-15 buvo nurašytos ir iš apskaitos išbrauktos apyrašuose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 8 įrašytos 6 bylos.

1988-07-26 ir 1988-08-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR melioracijos ir vandens ūkio ministerijos perėmė 1605 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1s ir Nr. 11.

1988 m. į apyrašą Nr. 3 papildomai buvo įrašytos 4 bylos.

1991-07-18 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Valstybinės firmos „Lietuvos melioracija“ perėmė 24 Lietuvos TSR melioracijos ir vandens ūkio ministerijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1s.

1994-06-06 apyrašas Nr. 1s buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 12.

1998-09-10 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš UAB „Lietuvos melioracija“ perėmė 644 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 11, Nr. 13, Nr. 14 ir Nr. 15.

Iš viso fonde Nr. R-111 yra 15 apyrašų, 4437 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Apyraše Nr. 1 yra Žemės ūkio vadybos Melioracijos departamento 1941–1944 m. pavienių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Dalis fondo bylų mikrofilmuota.

 

Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Melioracijos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakai, Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimai melioracijos klausimais, Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisaro įsakymai veiklos klausimais, melioracijos darbų planai ir ataskaitos, žemių nusausinimo išlaidų apyskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, valdybos etatai, darbuotojų sąrašai ir algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 86 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Apyraše yra Žemės ūkio vadybos Melioracijos departamento 1941–1944 m. pavienių dokumentų.

Dalis bylų mikrofilmuota.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR žemės ūkio ministro tvarkomieji dokumentai melioracijos klausimais, valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, melioracijos darbų planai, melioracijos statybos darbų vardiniai sąrašai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žinios apie nusausintus plotus, atliktų melioracijos darbų metų apyskaitos ir sąmatos, kapitalinės statybos dokumentai, valdybos darbuotojų ir kultūrtechnikų sąrašai, algų lapai ir asmens sąskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 262 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1953 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos valdybos darbuotojų asmens bylos, kultūrtechnikų atestacijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 469 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vyriausiosios melioracijos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai personalo klausimais, studentų paskirstymų planai, studentų asmens kortelės ir charakteristikos, ataskaitos apie personalą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1955–1958 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos valdybos darbuotojų darbo knygelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1949 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, melioracijos topografijos dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, Lietuvos TSR liaudies ūkio vystymo planai, žinios apie Lietuvos durpynus, darbuotojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1958 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti valdybos, Respublikinės kontoros „Melioracija“, statybos montavimo kontorų, melioracijos mašinų stočių gamybos finansų planai, darbo ataskaitos, kolektyvinės sutartys, melioracijos mašinų stočių technikinės ataskaitos, etatų sąrašai ir sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 597 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1964 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos melioracijos mašinų stočių metų technikinės ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal stočių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 269 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1963 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti sausinimo sistemų pasportizacijos duomenys, podirvio vandens horizontų stebėjimo duomenys, sausinimo sistemų kadastras, pilnai nusausintų žemių ir jų panaudojimo žemės ūkyje apyskaitos, žemių su nusausinamuoju tinklu nurašymo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašytas 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1963 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti valdybos ir pavaldžių įmonių bei organizacijų metų balansai, melioracijos įrengimų inventorizacijos aktai, etatų sąrašai ir sąmatos, melioracijos mašinų stočių priėmimo-perdavimo aktai ir likvidaciniai balansai, pagrindinių priemonių perkainavimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 352 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1963 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvos TSR melioracijos ir vandens ūkio ministerijos veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti ministerijos įsakymai ir potvarkiai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai, melioracijos darbų planai ir ataskaitos, finansų, darbo jėgos planai, susirašinėjimo su projektavimo institutais, vykdomaisiais komitetais ir kt. įstaigomis vandens ūkio klausimais, vandens ūkio objektų kapitalinės statybos tituliniai sąrašai, melioracijos darbų kokybės patikrinimo aktai ir pažymos, melioravimo objektų priėmimo-perdavimo aktai, vandens telkinių baseinų užterštumo tyrinėjimo dokumentai, eksploatacinių darbų metų ataskaitos, sausinimo sistemų ir hidrotechninių įrengimų sąrašai, etatų sąrašai ir sąmatos, ministerijos ir pavaldžių organizacijų metų balansai, sistemos darbuotojų apdovanojimų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal ministerijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyti 1700 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti ministerijos įsakymai veiklos klausimais, slaptų dokumentų ir bylų priėmimo-perdavimo bei naikinimo aktai, bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 69 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, TSRS vyriausiosios vandens ūkio valdybos tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, Techninės tarybos posėdžių protokolai, gamybos finansų planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, melioracijos įrengimų, melioracijos objektų priėmimo-perdavimo aktai, sausinimo sistemos teritorinių valdybų eksploatacijos ataskaitos, melioracijos sistemos darbuotojų pasitarimų ir suvažiavimų dokumentai, valdybos ir pavaldžių įmonių ir organizacijų etatų sąrašai ir sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyti 379 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1964 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio melioracijos komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašyti komiteto pirmininko įsakymai veiklos klausimais, komiteto nurodymai pavaldžioms organizacijoms, komiteto Kolegijos posėdžių protokolai, kapitalinių statybų tituliniai sąrašai, melioracijos objektų priėmimo-perdavimo eksploatacijon aktai, metų eksploatacijos ataskaitos, etatų sąrašai ir sąmatos, metų balansai, darbuotojų apdovanojimų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal komiteto struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašyti 54 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1964–1965 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Gamybinio statybos ir montavimo susivienijimo „Lietuvos melioracija“ bei Lietuvos gamybinio melioracijos susivienijimo veiklos bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašyti susivienijimo įsakymai veiklos klausimais, susivienijimo Tarybos posėdžių protokolai ir nutarimai, darbo kolektyvų atstovų susirinkimų protokolai, metų finansų ir kreditavimo planai, Mokslinės techninės tarybos veiklos, racionalizacijos ir išradimų dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai ir sąmatos, susivienijimo įmonių ir organizacijų balansai, darbuotojų apdovanojimų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal susivienijimo struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 15 įrašytas 71 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1988–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F.R-758, ap. 2, b. 1, l. 13 a.p.
[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 2, l. 8.
[3] LCVA. F.R-754, ap. 1, b. 15, l. 13.
[4] LCVA. F. R-111, ap. 2, b. 1, l. 1.
[5] LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.
[6] LCVA. F. R-111, ap. 13, b. 1, l. 14.
[7] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 51, l. 7.
[8] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 298, l. 4.
[9] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 56, l. 10 a.p.
[10] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 334, l. 407.
[11] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 458, l. 327.
[12] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 571, l. 70.
[13] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 163, l. 155.
[14] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 174, l. 139.
[15] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 753, l. 159.
[16] LCVA. F. R-746, ap. 1, b. 95, l. 62; F. R-111, ap. 15, b. 1, l. 7.
[17] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1603, l. 86.
[18] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1594, l. 65.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:23