O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1374 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖS ŪKIO VADYBOS MELIORACIJOS DEPARTAMENTO FONDĄ NR. R-1374

2010-12-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žemės ūkio vadybos Melioracijos departamentas (Generalverwaltung für Landwirtschaft. Meliorationsdepartement) (1941 m. rugpjūčio mėn.–1944 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

1941 m. rugpjūčio mėn. Lietuvoje pradėjo veikti vokiečių civilinė administracija. Generalinis komisaras Kaune paskyrė žemės ūkio generalinį tarėją, kuris vadovavo Žemės ūkio vadybai.[1]

Tikslios datos, kada 1941 m. Žemės ūkio vadybos Melioracijos departamentas pradėjo veiklą ir kada 1944 m. baigė veiklą, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Melioracijos departamentas planavo, tyrinėjo, projektavo ir vykdė visus žemės ūkio melioracijos bei melioruotų plotų įsavinimo, kultūrinimo darbus, vadovavo apskričių melioracijos skyrių veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1958-08-19 iš Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos perėmė 92 Žemės ūkio vadybos Melioracijos departamento bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

1964 m. archyve rasti netvarkyti Melioracijos departamento dokumentai.

1965-06-28 dokumentai sutvarkyti: buvo sudarytos 203 bylos ir papildomai įrašytos į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-1374 yra 2 apyrašai, 295 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos nurodymai, žemės ūkio generalinio tarėjo aplinkraščiai melioracijos klausimais, žemės ūkio generalinio tarėjo įsakymai personalo klausimais, melioracijos darbų planai, darbo ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žinios apie durpynus ir apskrityse nusausintus plotus, pelkių sąrašai, pajamų išlaidų sąmatos, departamento etatų, darbuotojų, kultūrtechnikų sąrašai, algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, kultūrtechnikų algų lapai – pagal apskričių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 209 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti žemės ūkio generalinio tarėjo įsakymai ir aplinkraščiai veiklos ir personalo klausimais, Vandens ūkio direkcijos nurodymai ir aplinkraščiai, melioracijos darbų planai ir ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, apskričių vandens takų ir jų baseinų sąrašai, apskričių vandens ūkio skyrių darbo apyskaitos, kultūrtechnikų darbo ataskaitos, asmens sąskaitos ir algų lapai, departamento tarnautojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 86 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-614, ap. 1, b. 11, l. 217.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:27