O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-611 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS MELIORACIJOS STATYBŲ VALDYBOS FONDĄ NR. R-611

2010-02-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinis melioracijos statybos trestas (1963-07-31–1973-04-25)

Lietuvos melioracijos statybų valdyba (1973-04-26–1987-01-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1963-07-31 nutarimu Nr. 466 „Dėl geresnio vadovavimo melioracinei statybai“ buvo įsteigtas Respublikinis melioracijos statybos trestas.[1] Trestas buvo pavaldus Respublikiniam susivienijimui „Lietuvos žemės ūkio technika“.

Nuo 1964-10-28 trestas tapo pavaldus Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybiniam melioracijos komitetui, o nuo 1965-10-21 – Lietuvos TSR melioracijos ir vandens ūkio ministerijai.

Lietuvos TSR melioracijos ir vandens ūkio ministerijos 1973-04-26 įsakymu Nr. 163 Respublikinis melioracijos statybos trestas pavadintas Lietuvos melioracijos statybų valdyba.[2]

Lietuvos TSR melioracijos ir vandens ūkio ministerijos 1987-02-04 įsakymu Nr. 48 Lietuvos melioracijos statybų valdyba nuo 1987-01-01 buvo likviduota.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinis melioracijos statybos trestas, Lietuvos melioracijos statybų valdyba buvo atsakinga už melioravimo darbų organizavimą, vadovavo melioracijos statybos valdybų gamybinei-finansinei veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1998-09-10 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš UAB firmos „Lietuvos melioracija“ perėmė 439 Lietuvos melioracijos statybų valdybos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-611 yra 2 apyrašai, 439 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1964–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Respublikinio melioracijos statybos tresto veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti tresto valdytojo įsakymai veiklos klausimais ir nurodymai pavaldžioms organizacijoms, finansų ir kapitalinių įdėjimų planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai ir sąmatos, tresto ir pavaldžių organizacijų metų balansai, darbuotojų apdovanojimų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal tresto struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 215 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1964–1973 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvos melioracijos statybų valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, finansų planai, etatų sąrašai ir sąmatos, valdybos ir pavaldžių organizacijų metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 224 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1974–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F.R-754, ap. 1, b. 700, l. 44.
[2] LCVA. F. R-111, ap. 11, b. 815, l. 406.
[3] LCVA. F. R-111, ap. 11, b. 1642, l. 18.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:24