O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-232 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR LIAUDIES ŪKIO TARYBOSMAŠINŲ GAMYBOSVALDYBOS FONDĄ NR. R-232

2008-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Mašinų gamybos valdyba (1957-06-06–1965-10-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-06 nutarimu Nr. 261 „Dėl Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos sudarymo“ pramonės ir statybos valdymui respublikoje buvo sudaryta Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba.1 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybą sudarė šakinės valdybos, viena iš jų – mašinų gamybos valdyba.

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos pirmininko 1957-06-24 potvarkiu Nr. 24 Mašinų gamybos valdybai buvo perduota dalis likviduotų Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijos, Lietuvos TSR vietinės ir kuro pramonės ministerijos bei sąjunginio pavaldumo įmonių ir organizacijų.2

Lietuvos TSR Aukščiausiajai Tarybai 1965-10-21 priėmus įstatymą „Dėl pramonės valdymo organų sistemos pakeitimo ir dėl kai kurių kitų valstybės valdymo organų pertvarkymo“, Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba buvo panaikinta. Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Mašinų gamybos valdyba baigė veiklą.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Mašinų gamybos valdyba vadovavo pavaldžių įmonių ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1966-03-03 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 889 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Mašinų gamybos valdybos bylas, įrašytas apyrašuose Nr.1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, ir 4140 neaprašytų bylų.

1966-03-04 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 12 bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 5s ir Nr. 5ls.

1972-12-25 buvo atrinktos ir sunaikintos 2395 neaprašytos bylos.

1973-12-25 likusios neaprašytos bylos buvo sutvarkytos: atrinkta ir sunaikinta 263 bylos, 1514 bylų įrašyta į naują apyrašą Nr. 5, 135 bylos – į apyrašą Nr. 1.

1978-02-08 iš kitų archyvo fondų buvo atkelta 101 Mašinų gamybos valdybos byla. Sutvarkius dokumentus 100 bylų buvo papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 5, 1 byla – į apyrašą Nr. 1.

1994-04-29 apyrašas Nr. 5s buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 6, apyrašas Nr. 5ls – į apyrašą Nr. 5l.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Mašinų gamybos valdyba.

Iš viso fonde Nr. R-232 yra 7 apyrašai, 2651 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1966 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, valdybos nuostatai, Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Techninės-ekonominės tarybos Mašinų gamybos pramonės sekcijos, gamyklų techninių tarybų, valdybos Meno tarybos posėdžių protokolai, gamybinių-techninių pasitarimų protokolai, valdybos ir pavaldžių įmonių finansų ir ūkinės veiklos planai, gamyklų produkcijos, naujos technikos įdiegimo gamyboje planų įvykdymo metų ataskaitos, gamyklų gamybiniai-techniniai pasai, ataskaitos apie kadrus ir nelaimingus atsitikimus gamyboje, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, gamyklų ir organizacijų priėmimo-perdavimo aktai, kolektyvinės sutartys, etatų sąrašai ir išlaidų sąmatos, pagrindinės veiklos ir kapitalinių įdėjimų metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 578 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1966 m. Dokumentai rusų ir lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai personalo klausimais, darbuotojų algų išmokėjimo lapai ir asmens sąskaitų kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 28 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos valdybos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 364 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti TSRS Ministrų Tarybos, TSRS liaudies ūkio tarybos, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos nutarimai ir potvarkiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 55 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos medžiagų sunaudojimo suvestinės normos, mašinų techninės sąlygos, mašinų išbandymų aktai ir protokolai, mašinų naudojimo aprašymai ir instrukcijos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal gamyklas.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 1614 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1961–1966 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 5l

 

Apyraše įrašyti gamyklų finansų planai, ataskaitos, balansai, ataskaitos apie planų įvykdymą ir produkcijos savikainą, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, medžiagų, gaminių ir įrengimų tiekimo sutartys.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 5l įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1963–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo gaminių įdiegimo į gamybą ir naujos technikos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1964–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66.

2 LCVA. F. R-239, ap. 7, b. 13, l. 260.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 174, l. 139; F. R-754, ap. 1, b. 812, l. 165.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 15:45