O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-233 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR LIAUDIES ŪKIO TARYBOS STAKLIŲ IR ĮRANKIŲ PRAMONĖS VALDYBOS FONDĄ NR. R-233

2008-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Staklių ir įrankių pramonės valdyba (1963-01-29–1965-10-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto 1963-01-29 nutarimu Nr. 75 „Dėl ūkinio vadovavimo įmonėms ir organizacijoms, buvusioms Kaliningrado liaudies ūkio tarybos žinioje“ buvo įsteigta Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Staklių ir įrankių pramonės valdyba. Valdybai buvo perduotos Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Mašinų gamybos valdybos staklių gamybos ir įrankių pramonės įmonės bei organizacijos, taip pat atitinkamos įmonės ir organizacijos, buvusios Kaliningrado liaudies ūkio tarybos žinioje.1

Lietuvos TSR Aukščiausiajai Tarybai 1965-10-21 priėmus įstatymą „Dėl pramonės valdymo organų sistemos pakeitimo ir dėl kai kurių kitų valstybės valdymo organų pertvarkymo“, Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba buvo panaikinta. Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Staklių ir įrankių pramonės valdyba baigė veiklą.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Staklių ir įrankių pramonės valdyba vadovavopavaldžių įmonių ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1966-03-03 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 507 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Staklių ir įrankių pramonės valdybos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, ir 1815 neaprašytų bylų.

1972-12-18 buvo atrinkta ir sunaikinta 1001 neaprašyta byla.

1973-12-19 likusios neaprašytos bylos buvo sutvarkytos: atrinkta ir sunaikinta dar 56 bylos, 679 bylos įrašytos į naują apyrašą Nr. 5, 105 bylos – į apyrašą Nr. 1.

1978-02-09 iš kitų archyvo fondų buvo atkeltos 77 Staklių ir įrankių pramonės valdybos bylos. Sutvarkius dokumentus 68 bylos buvo papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 5, 9 bylos – į apyrašą Nr. 1.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Staklių ir įrankių pramonės valdyba.

Iš viso fonde Nr. R-233 yra 5 apyrašai, 1368 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1966 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, Techninės tarybos ir Techninės-ekonominės tarybos posėdžių protokolai, gamybinių-techninių pasitarimų protokolai, valdybos ir pavaldžių įmonių finansų ir ūkinės veiklos planai, darbo jėgos metų planai, valdybos ir gamyklų produkcijos savikainos, naujos technikos plano įvykdymo metų ataskaitos, gamyklų gamybiniai-techniniai pasai, ataskaitos apie personalą, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, gamyklų ir organizacijų priėmimo-perdavimo aktai, kolektyvinės sutartys, etatų sąrašai ir išlaidų sąmatos, pagrindinės veiklos ir kapitalinių įdėjimų metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 383 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1966 m. Dokumentai rusų ir lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai personalo klausimais, darbuotojų algų išmokėjimo lapai ir asmens sąskaitų kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos valdybos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 189 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1963–1966 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti TSRS Ministrų Tarybos, TSRS liaudies ūkio tarybos, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos nutarimai ir potvarkiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1963–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos medžiagų sunaudojimo suvestinės normos, produkcijos techninės sąlygos, mašinų išbandymų aktai ir protokolai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal gamyklas.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 747 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1966 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 684, l. 85.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 174, l. 139; F. R-754, ap. 1, b. 812, l. 165.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 15:44