O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1428 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO MIŠKŲ URĖDIJOS FONDĄ NR. 1428

2009-08- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio miškų urėdija ([1919 m. gegužės mėn.]–[1946 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Panevėžio miškų urėdijos įsteigimo data nenustatyta. 1919 m. gegužės mėn. urėdija jau veikė.1 Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro 1919 m. įsakymu Nr. 571 nuo 1919-12-14 buvo paskirtas Panevėžio miškų urėdas.2

Panevėžio miškų urėdija buvo pavaldi Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos, nuo 1924-01-01 – Žemės ūkio ministerijos Miškų departamentui.

Panevėžio miškų urėdijai buvo pavaldžios Krekenavos, Naujamiesčio, Panevėžio, Raguvos, Raguvėlės, Ramygalos, Upytės girininkijos.3

Panevėžio miškų urėdija savo veikloje vadovavosi galiojusiu Rusijos imperijos Miškų statutu su atskirų jo straipsnių pakeitimais, 1918-12-29 Laikinosios Vyriausybės įsakymu miškų naikinimui sustabdyti,4 1919-07-26 Įsakymu apie privatinių miškų valstybės priežiūrą,5 1929-06-07 Privatinių savininkų miškams prižiūrėti ir valdyti taisyklėmis,6 1937-05-11 Valstybinių miškų miško medžiagai perleisti įstatymu,7 jų pakeitimais bei papildymais, Miškų departamento instrukcijomis ir taisyklėmis bei kitais teisės aktais.

Panevėžio miškų urėdija sovietų ir nacių okupacijos laikotarpiu veiklą tęsė.

Tiksli Panevėžio miškų urėdijos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1946 m. urėdija dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Panevėžio miškų urėdijos uždavinys buvo organizuoti ir kontroliuoti valstybės ir privačių miškų apsaugą, miškų atželdinimą ir teisingą eksploatavimą, servitutų panaikinimą, laukinių gyvūnų priežiūrą ir jų medžioklęjos veiklos teritorijojeUrėdija kontroliavo girininkijų veiklą, skyrė ir atleido eigulius, miškų sargus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Panevėžio miškų urėdijos fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1969-06-24 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialo perėmė 18 Panevėžio miškų urėdijos bylų, įrašytų apyraše Nr. 1. Archyve fondui duotas Nr.1428.

Iš viso fonde Nr. 1428 yra 1 apyrašas, 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, spaudinys.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Panevėžio miškų urėdo įsakymai, sodybų, tarnybinių žemių, trobesių planai, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, etatų, miško darbininkų, sargų, laisvai samdomų tarnautojų sąrašai, darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, personalo bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 393, ap. 5, b. 81.

2 LCVA. F. 392, ap. 4, b.1, l. 80.

3 LCVA. F. 393, ap. 1, b. 407.

4 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1918 m., Nr. 1

5 LVŽ, 1919 m., Nr. 9-114.

6 Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1929 m., Nr. 302-2024.

7 V.Ž., 1937 m., Nr. 575-4004.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 10:36