O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 149 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIŲ MIŠKŲ DIREKCIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 149

2006-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinių miškų Vilniaus apygardos valdyba (Zarząd Okręgowy Lasów Państwowych w Wilnie) (1922-07-21 – 1924-09-30)

Valstybinių miškų Vilniaus apygardos direkcija (Dyrekcja Okręgowa Lasów Państwowych w Wilnie) (1924-10-01 – 1925-01-31)

Valstybinių miškų direkcija Vilniuje (Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie) (1925-02-01 – 1939 m. rugsėjis)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Valstybinių miškų Vilniaus apygardos valdyba įsteigta Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos 1922-07-21 potvarkiu.

Valstybinių miškų Vilniaus apygardą sudarė Vilniaus žemės Ašmenos, Breslaujos, Švenčionių, Trakų, Vilniaus apskritys, Naugarduko vaivadijos Dysnos, Dunilovo, Lydos, Stolpcų, Vileikos, Valažino apskritys bei Balstogės vaivadijos Gardino apskritis.

Valdyba buvo pavaldi Žemės ūkio ir valstybinių turtų ministerijai. Tiesiogiai valdybos veiklą kontroliavo Miškininkystės departamentas.1

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1924-06-28 potvarkiu apie valstybinės įmonės „Lenkijos valstybiniai miškai“ įstatus, Valstybinių miškų Vilniaus apygardos valdyba nuo 1924-10-01 pertvarkyta į Valstybinių miškų Vilniaus apygardos direkciją. Direkcija buvo pavaldi valstybinės įmonės „Lenkijos valstybiniai miškai“ generalinei direkcijai.2

Ministrų Tarybos 1925-01-16 potvarkiu apie valstybinių miškų direkcijų organizavimą nuo 1925-02-01 įsteigta Valstybinių miškų direkcija Vilniuje. Direkcijos veiklos teritorija buvo Vilniaus administracinė apygarda, Balstogės vaivadijos Gardino apskritis ir Naugarduko vaivadijos Lydos, Stolpcų, Valažino apskritys. Direkcija buvo pavaldi žemės ūkio ir valstybinių turtų ministrui.3

Nuo 1930-12-06 direkcija pavaldi Vyriausiajai valstybinių miškų direkcijai ir žemės ūkio ministrui, nuo 1932-07-01 – Vyriausiajai valstybinių miškų direkcijai ir žemės ūkio ir žemės reformų ministrui.4

Vadovaujantis Ministrų Tarybos 1938-07-13 potvarkiu apie valstybinių miškų apygardų teritorijų ir jų direkcijų buveinių nustatymą, Vilniaus valstybinių miškų apygardą nuo 1938-10-01 sudarė Vilniaus vaivadija, išskyrus Vilniaus-Trakų apskrities Varėnos valsčiaus pietinę dalį, ir dalis Naugarduko vaivadijos.5

Direkcijos veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos Prezidento 1924-12-30 potvarkis apie valstybinių miškų valdymo organizavimą, šio potvarkio papildymai, pakeitimai ir kiti teisės aktai.6

Valstybinių miškų direkcija Vilniuje nutraukė veiklą 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinių miškų direkcija Vilniuje per jai pavaldžias girininkijas administravo valstybinius miškus su visais priklausiniais, miško pramonės įmonėmis ir transporto priemonėmis, valstybės žinioje buvusius privačius miškus ir kitą nekilnojamąjį turtą, priskirtą valstybinių miškų administracijai. Rūpinosi miškų tvarkymu, apsauga ir eksploatavimu; sudarė medienos ir kitos miško produkcijos pardavimo, žvejybos, medžioklės plotų nuomos sutartis; sprendė klausimus, susijusius su servitutų, žemės rėžių likvidavimu, žemės ir miško plotų mainais bei pardavimu; reiškė nuomonę ir teikė pasiūlymus, susijusius su valstybinių miškų valdymu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Valstybinių miškų direkcijos Vilniuje dokumentų perdavimo data Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra. Į apskaitos dokumentus 1948-09-10 buvo įrašyti 43000 neaprašytų saugojimo vienetų.

Baltarusijos TSR Molodečno srities valstybinis archyvas 1948-09-23 perdavė 1 saugojimo vienetą.

1948–1949 m. atrinkti naikinti 11687 saugojimo vienetai ir 40 kg pabirų. 1949 m. į kitus fondus perkeltas 1131 saugojimo vienetas.

Į apskaitos dokumentus 1949 m. įrašyti apyrašai Nr. 1 – 18, 23969 apskaitos vienetai.

1953–1954 m. fondas pertvarkytas, sudaryti apyrašai Nr. 1 – 9, į kuriuos įrašyti 21476 apskaitos vienetai. 1953–1954 m. atrinktos naikinti 9088 bylos.

1965–1969 m., 1978 m., 1990 m., 2000 m. į apyrašus papildomai įrašyti 143 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 149 yra 9 apyrašai, 21587 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fonde yra bylų, pradėtų 1921 m. Valstybinių miškų Belovežo apygardos valdyboje.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų ir direkcijos tvarkomieji dokumentai; miškininkų suvažiavimų ir konferencijų, girininkijų patikrinimo, perdavimo keičiantis girininkams protokolai; privačių miško plotų perdavimo administruoti valstybei bei privačių miško plotų, grąžinamų savininkams, perdavimo aktai; miško kirtimo, sodinimo ir kiti veiklos planai; direkcijos ir girininkijų veiklos ataskaitos; miško plotų aprašymai; statistinės žinios apie miško plotų naudmenis, medžiojamus žvėris ir kt.; pranešimai apie miškų gaisrus ir jų padarytus nuostolius; susirašinėjimo miškų eksploatacijos, servitutų likvidavimo, žemės ir miško sklypų mainų, likusių be šeimininkų plotų perdavimo valstybinių miškų administracijai ir kt. klausimais dokumentai; miško pardavimo, miško, ežerų, medžioklės plotų nuomos sutartys; leidimai žvejoti, medžioti, kirsti mišką kurui; girininkijų, eiguvų, miško plotų sąrašai; miškininkų tarnybinių nusižengimų tyrimo, personalo, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 149 apyraše Nr. 1 įrašyta 1960 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra miško plotų, ežerų ir kitų planų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų ir direkcijos tvarkomieji dokumentai; miškų inspektorių konferencijų, girininkijų patikrinimo, miškininkų kvalifikacijos egzaminų protokolai; direkcijos, girininkijų ūkio ir finansų planai; miško kirtimo, sodinimo ir kiti veiklos planai; veiklos ataskaitos; dvarų, miško plotų perdavimo valstybei, miško ir kito turto grąžinimo buvusiems savininkams, miško plotų, ežerų matavimo, ribų nustatymo dokumentai; susirašinėjimo miškų eksploatacijos ir apsaugos, retų rūšių žvėrių ir paukščių veisimo bei apsaugos ir kitais klausimais dokumentai; nuosavybės nustatymo, iškeldinimo iš sklypų, nuomos mokesčio išieškojimo bylos; miško pardavimo, žvejybos, medžioklės plotų nuomos sutartys; miškininkų tarnybinių nusižengimų tyrimo, personalo, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 149 apyraše Nr. 2 įrašyti 2159 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra ežerų, miško, žemės plotų planų, brėžinių.

 

Asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos direkcijos personalo, girininkų, eigulių, miško darbininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 149 apyraše Nr. 3 įrašyti 3553 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų, direkcijos tvarkomieji dokumentai; miškininkų suvažiavimų ir konferencijų, girininkijų patikrinimo, perdavimo keičiantis girininkams, gaisrų ir brakonierių padarytų nuostolių nustatymo protokolai; direkcijos, girininkijų veiklos, ūkio ir finansų planai, ataskaitos; statistinės žinios apie miško medžiagos ruošimą, medžiojamus žvėris, gaisrus miškuose ir kt.; miško plotų aprašymai; žemių parceliacijos, servitutų likvidavimo, sklypų mainų, melioracijos, miško plotų ir ežerų matavimo bei ribų nustatymo, miško plotų grąžinimo savininkams, perdavimo mokykloms, girininkijų ir eiguvų pastatų statybos ir remonto dokumentai; susirašinėjimo miškų tvarkymo, eksploatacijos, žuvivaisos ir kitais klausimais dokumentai; nuosavybės nustatymo, iškeldinimo iš sklypų, nuomos mokesčio išieškojimo bylos; miško pardavimo, miško, žvejybos ir medžioklės plotų nuomos sutartys; tarnybinių nusižengimų tyrimo, personalo, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr.149 apyraše Nr. 4 įrašyta 2260 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra ežerų, miškų plotų planų, brėžinių.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų ir direkcijos tvarkomieji dokumentai; miškininkų suvažiavimų, miškų inspektorių konferencijų, miškininkų kvalifikacijos egzaminų, gaisrų ir brakonierių padarytų nuostolių nustatymo protokolai; direkcijos ir girininkijų veiklos planai, ataskaitos, patikrinimo protokolai; valstybinių ežerų matavimo, be šeimininkų likusių žemės plotų perdavimo valstybinių miškų administracijai, miško ir kito turto grąžinimo buvusiems savininkams, girininkijų ribose buvusių kaimų žemės tvarkymo, sklypų perleidimo, miško plotų, ežerų, medžioklės plotų nuomos dokumentai; susirašinėjimo miškų tvarkymo ir eksploatacijos, medžiojamų žvėrių apskaitos, žuvivaisos, leidimų medžioti, žvejoti išdavimo ir kt. klausimais dokumentai; nuosavybės nustatymo, iškeldinimo iš sklypų, nuomos mokesčio išieškojimo bylos; valstybinių dvarų, žemės sklypų, pievų, ežerų, girininkijų, eiguvų sąrašai; medienos, kuro, miško ganyklų, pievų kainynai; tarnybinių nusižengimų tyrimo, personalo, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 149 apyraše Nr. 5 įrašyti 2192 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1931–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra ežerų, miško plotų planų, brėžinių.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų ir direkcijos tvarkomieji dokumentai; miškininkų suvažiavimų, direkcijos skyrių vadovų ir miškų inspektorių posėdžių, girininkijų perdavimo keičiantis girininkams, miško medžiagos bei pastatų pardavimo iš varžytinių protokolai; direkcijos ir girininkijų ūkio ir finansų planai, miško kirtimo, sodinimo ir kiti veiklos planai, veiklos ataskaitos; miško pramonės įmonių veiklos ataskaitos; statistinės žinios apie miško kirtimą, medžiojamus žvėris, žuvivaisą ir kt.; girininkijų ribose buvusių kaimų žemės tvarkymo, miško, žemės plotų, ežerų nuomos, žvejybos ūkių steigimo, miškų plotų, ežerų matavimo ir ribų nustatymo, girininkijų sodybų, miško pramonės įmonių statybos bei remonto dokumentai; susirašinėjimo miškų tvarkymo, apsaugos ir eksploatacijos klausimais dokumentai; nuosavybės nustatymo, iškeldinimo iš sklypų, skolų, nuomos mokesčio išieškojimo bylos; valstybinių ežerų, įmonių sąrašai; medienos, miško pievų, ganyklų ir kt. kainynai; tarnybinių nusižengimų tyrimo, personalo, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 149 apyraše Nr. 6 įrašyta 2240 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1932–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra ežerų, girininkijų, eiguvų, miško plotų planų, brėžinių.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų ir direkcijos tvarkomieji dokumentai; miškininkų suvažiavimų, konferencijų, direkcijos skyrių vadovų ir miškų inspektorių posėdžių, girininkijų patikrinimo, perdavimo keičiantis girininkams, miškininkų kvalifikacijos egzaminų protokolai; direkcijos ir girininkijų ūkio ir finansų planai, miško kirtimo, sodinimo ir kiti veiklos planai; veiklos ataskaitos; statistinės žinios apie miško kirtimą, medžiojamus žvėris, žuvivaisą ir kt.; girininkijų ribų nustatymo, jų ribose buvusių kaimų žemės tvarkymo, girininkijų sodybų, miško pramonės įmonių statybos ir veiklos kontrolės, miško, medžioklės bei žvejybos plotų nuomos, pirkimo ir pardavimo dokumentai; susirašinėjimo miškų tvarkymo, apsaugos ir eksploatacijos klausimais dokumentai; nuosavybės nustatymo, iškeldinimo iš sklypų, skolų, nuomos mokesčio išieškojimo bylos; žemės plotų, perduotų valstybinių miškų administracijai, valstybinių ežerų sąrašai; miško medžiagos, pievų, ganyklų ir kt. kainynai; personalo, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 149 apyraše Nr. 7 įrašyta 2240 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1935–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra ežerų, miškų plotų planų, brėžinių.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų ir direkcijos tvarkomieji dokumentai; miškininkų suvažiavimų, direkcijos skyrių vadovų ir miškų inspektorių posėdžių, girininkijų perdavimo keičiantis girininkams, veiklos patikrinimo, miškininkų kvalifikacijos egzaminų, gaisrų ir brakonierių padarytų nuostolių nustatymo protokolai; direkcijos ir girininkijų ūkio ir finansų planai, veiklos ataskaitos; miško kirtimo, sodinimo ir kiti veiklos planai; girininkijų ribų nustatymo ir jų ribose buvusių kaimų žemės tvarkymo, girininkijų sodybų, miško pramonės įmonių statybos ir veiklos kontrolės, miško, medžioklės bei žvejybos plotų nuomos, pirkimo ir pardavimo dokumentai; susirašinėjimo miško tvarkymo, apsaugos ir eksploatacijos klausimais dokumentai; nuosavybės nustatymo, iškeldinimo iš sklypų, skolų, nuomos mokesčio išieškojimo bylos; miško medžiagos, pievų, ganyklų ir kt. kainynai; tarnybinių nusižengimų tyrimo, personalo, finansų dokumentai.

Bylos apyraše susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 149 apyraše Nr. 8 įrašyta 4112 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1937–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, ežerų, miškų planai, brėžiniai.

 

Planų, žemėlapių ir brėžinių apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti Vilniaus apygardos miškų ir jų suskirstymo naudmenimis, girininkijų planai ir žemėlapiai, dvarų, žemės ir miško sklypų, medžioklės plotų, draustinių, vandens telkinių planai, Lenkijos valstybinių miškų, Naugarduko vaivadijos kelių žemėlapiai, dvarų parceliacijos, pelkių ir pievų nusausinimo, kelių, telefono linijų tiesimo, miško pramonės įmonių statybos ir kiti projektai, direkcijos pastato Vilniuje, kitų administracinių pastatų statybos ir remonto projektai ir kainoraščiai, miško sodinimo, kirtimo ir kitos schemos.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso fondo Nr. 149 apyraše Nr. 9 įrašytas 871 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė1 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau - DU RP), 1920, Nr. 114 – 753; 1922, Nr. 64 - 573.

2 DU RP, 1924, Nr. 56 – 570; Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 149, ap. 1, b. 893, l. 137.

3 DU RP, 1924, Nr. 119-1079. 1925, Nr. 9 - 62.

4 DU RP, 1930, Nr. 86 – 661; 1932, Nr. 51 – 480.

5 DU RP, 1938, Nr. 53 – 413.

6 DU RP, 1924, Nr. 119 – 1079, 1928, Nr. 38 – 373, 1930, Nr. 86 – 661.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 10:33