O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 744 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ĄŽUOLŲ BŪDOS GIRININKIJOS FONDĄ NR. 744

2009-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ąžuolų Būdos girininkija (1928-07-01–nenustatyta.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žemės ūkio ministro1928-06-16 įsakymu Nr. 74 nuo 1928-07-01 įsteigta Ąžuolų Būdos girininkija.1 Ąžuolų Būdos girininkija buvo pavaldi Kazlų Rūdos miškų urėdijai.

Ąžuolų Būdos girininkija savo veikloje vadovavosi 1919-12-02 Medžių taksos įstatymu,2 Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos 1925-10-25 Lietuvos miškams valdyti ir iš jų medžiui duoti taisyklėmis, Miškų departamento, Kazlų Rūdos miškų urėdijos instrukcijomis, taisyklėmis bei kitais teisės aktais.

Ąžuolų Būdos girininkija sovietų ir nacių okupacijos laikotarpiu tęsė veiklą.

Ąžuolų Būdos girininkijos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. girininkija dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ąžuolų Būdos girininkijos uždavinys buvo valdyti, tvarkyti, saugoti, taksuoti bei eksploatuoti, taupyti valstybinius miškus ir jo turtus, prižiūrėti bei globoti privatinių miškų valdymą ir eksploatavimą jos nustatytose ribose. Girininkas skyrė kirtimo biržes, apskaičiavo ir įkainojo miško medžius, sekė, kad nebūtų neteisėto miško ir jo produktų naudojimo, gaisrų, kontroliavo eigulių ir miško sargų darbą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949 m. Lietuvos TSR centriniame valstybės archyve buvo du Kazlų Rūdos miškų urėdijos fondai: fondas Nr. 744, kuriame buvo 6 neaprašyti saugojimo vienetai, ir fondas Nr. 548, kuriame buvo 34 neaprašyti saugojimo vienetai.

1965 m. sutvarkius neaprašytus dokumentus, sudarytas Kazlų Rūdos miškų urėdijos Ąžuolų Būdos girininkijos fondo Nr. 744 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 16 apskaitos vienetų.

1967 m. papildomai įrašyta 1 Marijampolės-Vilkaviškio miškų urėdijos byla ir sudarytas jungtinis Kazlų Rūdos miškų urėdijos Ąžuolų Būdos girininkijos ir Marijampolės-Vilkaviškio miškų urėdijosfondas.

1999 m. fondas pavadintas ,,Kazlų Rūdos, Marijampolės-Vilkaviškio miškų urėdijos ir girininkijos“.

2009 m. pakeistas fondo pavadinimas – Ąžuolų Būdos girininkija.

Iš viso fonde Nr. 744 yra 1 apyrašas, 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Byla Nr. 17 yra Marijampolės-Vilkaviškio miškų urėdijos veiklos ir personalo 1938 m. dokumentai.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, miško medžiagos pardavimo iš varžytinų aktai, sutartys, susirašinėjimo miškų apsaugos, miško medžiagos pardavimo, eksploatacijos ir kitais ūkiniais klausimais dokumentai, Kazlų Rūdos valsčiaus ir seniūnijų gyventojų, prie miško medžiagos ruošimo dirbusių asmenų, ligonių kasos narių sąrašai.

Marijampolės-Vilkaviškio miškų urėdijos 1938 m. susirašinėjimo su Miškų departamentu dokumentai, tarnautojų sąrašai, algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 392, ap. 4, b. 6, l. 172.

2 LCVA. F. 393, ap. 5, b. 7, l. 8-27, 68-82.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 10:35