O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 830 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PASVALIO MIŠKŲ URĖDIJOS FONDĄ NR. 830

2014-09-25 Nr. SA -53

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pasvalio girininkija (1921 m.–1938-06-30),

Pasvalio miškų urėdija (1938-07-01–1944 m.).

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pasvalio girininkijos įsteigimo data nenustatyta. 1921 m. Biržų urėdijoje jau veikė Pasvalio girininkija.1

Žemės ūkio ministro 1938-06-21 įsakymu Nr.128 nuo 1938-07-01 įsteigta Pasvalio miškų urėdija.

Jos plotas sudarytas paimant dalį miškų iš Biržų ir Pakruojo miškų urėdijų.2 Pasvalio miškų urėdiją sudarė Salamiesčio, Krinčino, Vabalninko, Moliūnų, Daujėnų ir Joniškėlio girininkijos; atskirtos iš Biržų miškų urėdijos. Daujėnų girininkija naujai įsteigta, pagal Biržų miškų urėdo pateiktą projektą. Joniškėlio girininkija atskirta nuo Pakruojo miškų urėdijos.3

Pasvalio miškų girininkija buvo pavaldi Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Miškų departamentui, nuo 1924-01-01- Žemės ūkio ministerijos Miškų departamentui. Pasvalio miškų urėdija buvo pavaldi Žemės ūkio ministerijos Miškų departamentui. Nuo 1940 m. - Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Miškų valdybai, nuo 1941-03-13 – Lietuvos TSR miškų pramonės liaudies komisariato Vyriausiajai miškų valdybai. 1941-1944 m. - Žemės ūkio vadybos Miškų departamentui, Žemės ūkio vadybos Miškų valdybai, Miškų ūkio generalinei direkcijai.

Pasvalio girininkija bei Pasvalio miškų urėdija savo veikloje vadovavosi galiojusiu Rusijos imperijos Miškų statutu su atskirų jo straipsnių pakeitimais, 1918-12-29 Laikinosios Vyriausybės įsakymu miškų naikinimui sustabdyti,4 1919-07-26 įsakymu apie privatinių miškų valstybės priežiūrą,5 Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro 1920-10-14 įsakymu dėl miškų perėmimo,6 Miškų komisijos taisyklėmis,7 Miškų įstatymo pakeitimais,81937-05-11 valstybinių miškų miško medžiagai perleisti įstatymu,9 jų pakeitimais bei papildymais, Miškų departamento instrukcijomis ir taisyklėmis bei kitais teisės aktais.

Tiksli Pasvalio miškų urėdijos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. Pasvalio miškų urėdija dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pasvalio girininkijos, Pasvalio miškų urėdijos uždavinys buvo organizuoti ir kontroliuoti valstybės bei privačių miškų apsaugą, miškų atželdinimą ir teisingą eksploatavimą, servitutų panaikinimą, laukinių gyvūnų priežiūrą ir jų medžioklę jos veiklos teritorijoje. Urėdijai vadovavo urėdas, urėdo pavaduotojas, urėdijoje dirbo techniniai sekretoriai, buhalteris. Urėdija vadovavo girininkijoms, kontroliavo jų veiklą, skyrė ir atleido girininkus, eigulius, miškų sargus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2013-06-28 Dokumentų perdavimo aktu Nr. GF-25 iš Panevėžio apskrities archyvo perėmė 569 Pasvalio miškų urėdijos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3.

LCVA apskaitos dokumentuose fondas įrašytas Nr. 830.

Iš viso fonde Nr. 830 yra 3 apyrašai, 569 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų ir vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įšrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Biržų ir Pasvalio miškų urėdų įsakymai, eiguvų sąrašai, eiguvų revizijos aktai, sodybų, tarnybinių žemių, trobesių situacijos planai, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, etatų, miško darbininkų, sargų, laisvai samdomų tarnautojų sąrašai, žemės mainų dokumentai, stačio miško pardavimo ir varžytinių aktai, Joniškėlio, Moliūnų, Salamiesčio, Vabalninko, Krinčino ir Daujėnų girininkijų veiklos dokumentai, kaimų žemių atsienojimo nuo valstybinių miškų ir naujų kelių pravedimo planai, miškų ir žemių plotų pasikeitimo dokumentai ir planai, leidimai ginklams laikyti, susirašinėjimo su Vabalninko apylinkės teismu dokumentai, įvairių pažeidimų nustatymo protokolai, pažeidėjų baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją - bylos pradžios datą.

Asmens bylos įrašytos pagal chronologiją, nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 161 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, planai.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Pasvalio miškų urėdijos susirašinėjimo su Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Miškų valdyba, įvairiomis įstaigomis, girininkijomis veiklos, etatų, finansų ir kitais klausimais dokumentai, kelių ir tiltų taisymo dokumentai, žinių apie tarnybines žemes ir pastatus lapai, girininkijų pagamintos miško medžiagos priėmimo - perdavimo, pergaminimo, perrūšiavimo, pertekliaus aktai, asmenų baudžiamosios bylos, nacionalizuotų miškų planai, miškų ir žemės plotų pasikeitimo planai, pajamų, išlaidų apyskaitos, sąskaitos, kiti finansiniai dokumentai, algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją - bylos pradžios datą.

Asmens bylos įrašytos pagal chronologiją, nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 90 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, planas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo su įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, žinios apie miško medžiagos gamybą, eksploataciją, išvežimą ir išdavimą, miškų želdinimą, pušų nusakinimą, žinios apie miško medžiagos pristatymą Vokietijos reichui ir kiti finansiniai dokumentai, darbuotojų sąrašai, gimimo metrikų išrašai, įvairūs skundai, girininkų sodybų situacijos planai, butų brėžiniai, pasodų aprašymai, teismų sprendimų nuorašai, asmenų baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją - bylos pradžios datą.

Asmens bylos įrašytos pagal chronologiją, nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 318 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, planas, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Nijolė Juodzevičiūtė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 393, ap. 1, b. 218, l. 1175a – 1187.

2 LCVA, F. 830, ap. 12, b. 57, l. 1.

3 LCVA, F. 830, ap. 1, b. 57, l. 3.

4 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – L.V.Ž.), 1918 m., Nr. 1.

5 L.V.Ž., 1919 m., Nr. 9 – 114.

6 L.V.Ž., 1920 m., Nr. 49 – 488.

7 L.V.Ž., 1923 m., Nr. 144 – 1039.

8 Vyriausybės žinios (toliau – V. Ž.), 1928 m., Nr. 290 – 1909; 1939 m., Nr. 663 – 4863.

9 V. Ž., 1937 m., Nr. 575 – 4004.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 10:35