O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1571 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVĖKŠNOS MIŠKŲ URĖDIJOS FONDĄ NR. R-1571

2010-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Švėkšnos miškų urėdija (nenustatyta–1941 m. birželio mėn.)

Švėkšnos miškų urėdija (Oberforsterei Schwekschne) (1941 m. birželio mėn.–1944 m.)

Švėkšnos miškų urėdija (1944–1945 m. spalio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada įsteigta Švėkšnos miškų urėdija, nenustatyta. 1938 m. urėdija jau veikė.1

Urėdija buvo pavaldi Žemės ūkio ministerijos Miškų departamentui.

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Švėkšnos miškų urėdija veiklą tęsė.2

Urėdija buvo pavaldi Žemės ūkio ministerijos Miškų departamentui, vėliau – Žemės ūkio vadybos Miškų departamentui, Žemės ūkio vadybos Miškų valdybai, Miškų ūkio generalinei direkcijai.

Vokiečiams 1944 m. pasitraukus iš Lietuvos Švėkšnos miškų urėdija veiklą tęsė.3

Švėkšnos urėdija buvo pavaldi Lietuvos TSR miškų pramonės liaudies komisariato Vyriausiajai miškų valdybai.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos ir Komunistų partijos Centro Komiteto 1945-04-25 nutarimu Nr. 71 Švėkšnos miškų urėdija ir Pajūrio miškų urėdija 1945 m. spalio mėn. reorganizuotos į Pajūrio miškų pramonės ūkį.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Švėkšnos miškų urėdija organizavo miškų priežiūros, eksploatavimo ir apsaugos darbus jos veiklos teritorijoje Tauragės apskrityje, vadovavo jai pavaldžių girininkijų veiklai.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Švėkšnos miškų urėdijos fondas įrašytas 1960 m. Fonde buvo 28 neaprašyti saugojimo vienetai.

1974 m. sutvarkius dokumentus, buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. R-1571 yra 1 apyrašas, 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1939 m., 1942–1946 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, taisyklės, susirašinėjimo su vadovaujančiomis įstaigomis, girininkijomis, Tauragės socialinio draudimo įstaiga veiklos ir personalo klausimais dokumentai, miškų inspektorių suvažiavimų protokolai, Priešgaisrinės apsaugos komisijos aktai, žinios apie miškų eksploataciją, miškų želdinimą, pagamintą ir į Vokietiją išvežtą miško medžiagą, tarnautojus ir darbininkus, Švėkšnos urėdijos pajamų ir išlaidų apyskaitos, kelių, tiltų taisymo ir trobesių remonto darbų vykdymo sąmatos, pagamintos miško medžiagos patikrinimo aktai, asmenų prašymai priimti į darbą, tarnautojų, miško darbininkų, miškų ir pievų sąrašai, ėdžių projektai,

Veiviržėnų girininkijos priešgaisrinės miškų apsaugos operatyviniai planai, girininkijos priėmimo, perdavimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1939 m., 1942–1946 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1571, ap. 1, b. 3, l. 24.

2 LCVA. F. R-1571, ap. 1, b. 5, l. 1.

3 LCVA. F. R-1571,ap. 1, b. 9, l. 1.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 21, l. 140; F. R-1571, ap. 1, b. 13, l. 239; b. 16, l. 63.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 10:37