O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-413 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ MIŠKŲ URĖDIJOS FONDĄ NR. R-413

2010-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Zarasų miškų urėdija (1940 m. birželio mėn.–1941 m. birželio mėn.)

Zarasų miškų urėdija (Oberförsterei Zarasai) (1941 m. birželio mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1940 m. birželio mėn. sovietams okupavus Lietuvą, Zarasų miškų urėdija veiklą tęsė. Urėdija buvo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Miškų valdybai, nuo 1941-03-13 – Lietuvos TSR miškų pramonės liaudies komisariato Vyriausiajai miškų valdybai.1

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Zarasų miškų urėdija veiklą tęsė.

Urėdija buvo pavaldi Žemės ūkio ministerijos Miškų departamentui, vėliau – Žemės ūkio vadybos Miškų departamentui, Žemės ūkio vadybos Miškų valdybai, Miškų ūkio generalinei direkcijai.

Vokiečiams 1944 m. pasitraukus iš Lietuvos Zarasų miškų urėdija veiklą tęsė.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Zarasų miškų urėdija organizavo miškų priežiūros, eksploatavimo ir apsaugos darbus Zarasų apskrityje, vadovavo jai pavaldžių girininkijų veiklai.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1967-10-19 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė 365 Zarasų apskrities miškų urėdijos fondo Nr. 845 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1972–1973 m. buvo sudaryti apyrašai Nr. 1–3, į kuriuos buvo įrašyti 369 apskaitos vienetai.

1974 m. fondas Nr. 845 buvo peršifruotas į Nr. R-413.

2004-01-08 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. R-413 yra 3 apyrašai, 370 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Zarasų miškų urėdijos nutarimai, taisyklės, susirašinėjimo su vadovaujančiomis įstaigomis, girininkijomis, urėdijomis, teismais ir kitomis įstaigomis miškų eksploatacijos, medžių kirtimo, miško medžiagos gaminimo, pirkimo bei suskirstymo, kelių ir tiltų taisymo, prievolės atlikimo, gaisrų, kuro, finansų ir kitais veiklos klausimais dokumentai, medžių naikinimo, nusižengimų miškų įstatymams protokolai, miško medžiagos perleidimo, pagamintos miško medžiagos, privačių miškų priėmimo-perdavimo aktai, miško priežiūros pažeidimų, gaisrų ir eiguvų revizijų aktai, miškų želdinimo, nusakinimo, miško medžiagos gaminimo, kelių taisymo ir tiltų statymo sąmatos, įgaliojimai ir orderiai išduoti miško medžiagą, žinios apie miško eksploatacijos darbus, miškų suskirstymą, gaisrus, miškų želdinimo, nusakinimo darbus, medžių kirtimą, miško medžiagos gaminimą, išdavimą bei išvežimą, kuro gamybos prievolę, miškų perdavimą, privačius miškus, pardavimui paruoštus medelius, miškų darbininkus, girininkijų inventoriaus surašymo, patalpų įkainavimo aktai, Miškų želdinimo fondo pateisinamieji dokumentai, urėdijos biudžeto vykdymo, pajamų suskirstymo žinios, apyskaitos, raštų registracijos knygos, miško medžiagas gavusių ir miško gaisro gesinime dalyvavusių gyventojų, miško medžiagai kirsti prievolininkų, nesumokėjusių už miško medžiagas asmenų, valstybinių miškų, ežerų, pievų ir durpynų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 203 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Miško savininkų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos miško savininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 109 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Miškų ūkio generalinio direktoriaus įsakymai, Zarasų miškų urėdijos susirašinėjimo su girininkijomis, įstaigomis veiklos, etatų, finansų klausimais dokumentai, girininkijų atstovų suvažiavimo protokolas, pagamintos miško medžiagos priėmimo-perdavimo aktai, pajamų, išlaidų apyskaitos, sąskaitos, kiti finansų dokumentai, žinios apie miško medžiagos gamybą, eksploataciją, išvežimą ir išdavimą, miškų želdinimą, pušų nusakinimą, darbuotojus, Miškų departamento, urėdijos, girininkijų etatinių, laisvai samdomų tarnautojų ir darbininkų atlyginimų išmokėjimo lapai, tabeliai, Zarasų miškų urėdijos darbuotojų pažymėjimai, eigulių tarnybos lapai, miško kirtimo prievolės pažymėjimai, urėdijos ir girininkijų tarnautojų ir darbininkų, eigulių, premijas gavusių tarnautojų, žvejų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 58 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova1 Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941-05-28, Nr. 10 (13), psl. 553.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-413, ap. 1, b. 196, l. 39 – 40.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 10:34