O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1283 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAURAGĖS APSKRITIES MOKESČIŲ INSPEKCIJOS FONDĄ NR. 1283

2008-11-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Tauragės apskrities turtų ir mokesnių vadyba (1919-08-07–1919 m. gruodžio mėn.)

Tauragės apskrities mokesčių inspekcija (1919 m. gruodžio mėn.–1940 m. gruodžio mėn.)

Tauragės apskrities vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1940 m. gruodžio mėn.–1941 m.)

Tauragės apskrities mokesčių inspekcija (1941 m.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Finansų ministro 1919-08-07 įsakymu buvo įsteigta ir pradėjo veiklą Tauragės apskrities turtų ir mokesnių vadyba.[1]

Vadyba savo veikloje vadovavosi 1919-08-07 Laikinaisiais akčyžės mokesnių įstatais, Finansų ministro 1919-08-07 įsakymu.

Vadovaujantis 1919-12-17 Įstatymu apie valstybės mokesčių imamąją tvarką[2]Tauragės apskrityje įsteigta mokesčių inspekcija. Tiksli Tauragės apskrities mokesčių inspekcijos veiklos pradžios data nenustatyta.

Tauragės apskrities mokesčių inspekcijos veiklą prižiūrėjo Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Rinkliavų departamentas, nuo 1924 m. – Finansų ministerijos Mokesčių departamentas.

Savo veikloje mokesčių inspekcija vadovavosi 1919-04-04 Pramogų mokesčio įstatymu, 1919-10-28 Savivaldybių mokesčio įstatymu, 1919-12-17 Įstatymu apie valstybės mokesčių imamąją tvarką, 1919-12-23 Valstybinio palaikų mokesčio įstatymu, 1920-05-16 Žemės valstybinio mokesčio įstatymu, 1920-08-12 Teismų mokesčio įstatymu, 1934-12-31 Įstatymo apie valstybės mokesčių imamąją tvarką pakeitimu bei kitais mokesčių ėmimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-12-19 nutarimu Nr. 433,[3] kuriuo buvo patvirtinti apskričių finansų skyrių nuostatai, struktūra bei etatai, Tauragės apskrities mokesčių inspekcija savo funkcijas 1940 m. gruodžio mėn. perdavė Tauragės apskrities vykdomojo komiteto Finansų skyriui. Tiksli Tauragės apskrities mokesčių inspekcijos veiklos pabaigos data nenustatyta.

Tauragės apskrities vykdomojo komiteto Finansų skyriaus veiklą prižiūrėjo Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato Mokesčių ir rinkliavų valdyba.

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Tauragės apskrities mokesčių inspekcija atkūrė veiklą. Tiksli inspekcijos veiklos atkūrimo data nenustatyta.

Inspekcijos veiklą kontroliavo Finansų vadybos Mokesčių departamentas.

Tiksli data, kada Tauragės apskrities mokesčių inspekcija nutraukė veiklą, nenustatyta. 1944 m. ji dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Tauragės apskrities turtų ir mokesnių vadyba prižiūrėjo ir tikrino akcizo bei kitų valstybinių mokesčių surinkimą apskrityje.

Tauragės apskrities mokesčių inspekcija nustatė, apskaičiavo, išieškojo tiesioginius mokesčius ir rinkliavas apskrities įstaigoms ir asmenims, prižiūrėjo tiesioginių ir netiesioginių mokesčių surinkimą iš prekybos ir pramonės įstaigų, tikrino apskrities iždinių pajamas ir išlaidas, rinko informaciją apie asmenų, įstaigų pajamas, išlaidas bei turtą ir teikė apskrities savivaldybei bei Finansų ministerijai žinias apie mokesčių surinkimą, asmenų bei pramonės ir prekybos įstaigų finansinę padėtį, dalyvavo įkainojant nekilnojamąjį turtą, registravo priverstiniu būdu išieškotus mokesčius.

Tauragės apskrities vykdomojo komiteto Finansų skyrius sudarė ir vykdė apskrities biudžetą, skirstė pajamas ir išlaidas apskrities apylinkių, kaimų ir miestelių biudžetams, prižiūrėjo pinigų apyvartą reguliuojančių teisės aktų vykdymą apskrityje, savalaikį mokesčių surinkimą į biudžetą, kontroliavo lėšų naudojimą, svarstė valstybinių, kooperatinių ir visuomeninių organizacijų įmonių finansinius planus ir tikrino jų vykdymą.

Tauragės apskrities mokesčių inspekcija 1941–1944 m. nustatė, išieškojo, apskaičiavo tiesioginius mokesčius ir rinkliavas apskrities įstaigoms ir asmenims, prižiūrėjo tiesioginių ir netiesioginių mokesčių surinkimą. rinko informaciją apie asmenų, įstaigų pajamas ir išlaidas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1956 m. Tauragės rajono valstybinis archyvas perdavė Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialui Tauragės apskrities mokesčių inspekcijos dokumentus.

1969-11-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 2941 Tauragės apskrities mokesčių inspekcijos bylas, įrašytas apyrašuose N. 1 ir Nr. 2.

1973-06-27 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 86 Tauragės apskrities mokesčių inspekcijos bylas. 1973-09-10 LCVA sudarytas apyrašas Nr. 3, į kurį buvo įrašyti 86 apskaitos vienetai.

1984 m. papildomai į apyrašą Nr. 2 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1283 yra 3 apyrašai, 3034 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Finansų vadybos Mokesčių departamento potvarkiai, inspekcijos susirašinėjimo su Mokesčių departamentu, akcizo revizoriumi,Tauragės notaru veiklos klausimais dokumentai, asmenų pareiškimai leisti nutraukti prekybą ir išbraukti iš prekiaujančiųjų sąrašų, prašymai išduoti prekybos patentus bei mokesčių knygeles, apskrities alkoholinių gėrimų parduotuvių sąrašai, Tauragės komercijos savitarpio kredito draugijos dokumentai, Eržvilko, Pajūrio ir Šilalės valsčių mokesčių mokėtojų sąrašai, žinios apie Tauragės apskrities amatininkus, Dvarvyčio plytinės1942 m. balansas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Mokesčių mokėtojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos nekilnojamojo turto, nekilnojamojo turto pripažinimo, verslo pelno, algų atskaitymo, palaikų, teismo ir žyminio, miško bei už nuslėptą žemę mokesčių mokėtojų stebėjimo bylos,

dėl neturtingumo nesumokėjusių valstybinio mokesčio mokėtojų, mokestį už žemę permokėjusių asmenų stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal mokesčių rūšis, vietovardžius bei mokesčių mokėtojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytai 2927 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Mokesčių mokėtojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos nekilnojamojo turto ir palaikų mokesčių mokėtojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 86 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 927, ap. 4, b. 55, l. 2. Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – L.V.Ž.) 1919 m., Nr. 10.

[2] L.V.Ž., 1919 m., Nr. 17.

[3] LCVA. F. R-164, ap. 1, b. 389, l. 85, 161–166.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 10:05