O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 877 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ APSKRITIES MOKESČIŲ INSPEKCIJOS FONDĄ NR. 877

2008-11-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ežerėnų apskrities mokesčių inspekcija (1919 m. gruodžio mėn.–1929-01-28)

Zarasų apskrities mokesčių inspekcija (1929-01-29–1940 m. gruodžio mėn.)

Zarasų apskrities vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1940 m. gruodžio mėn.–1941 m.)

Zarasų apskrities mokesčių inspekcija (1941 m.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1919-12-17 Įstatymu apie valstybės mokesčių imamąją tvarką[1] įsteigta Ežerėnų apskrities mokesčių inspekcija. Tiksli inspekcijos veiklos pradžios data nenustatyta.

Ministrų Kabineto 1929-01-29 nutarimu Ežerėnai pavadinti Zarasais.[2] Ežerėnų apskrities mokesčių inspekcija pavadinta Zarasų apskrities mokesčių inspekcija.

Ežerėnų (Zarasų) apskrities mokesčių inspekcijos veiklą prižiūrėjo Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Rinkliavų departamentas, nuo 1924 m. – Finansų ministerijos Mokesčių departamentas.

Savo veikloje mokesčių inspekcija vadovavosi 1919-04-04 Pramogų mokesčio įstatymu, 1919-10-28 Savivaldybių mokesčio įstatymu, 1919-12-17 Įstatymu apie valstybės mokesčių imamąją tvarką, 1919-12-23 Valstybinio palaikų mokesčio įstatymu, 1920-05-16 Žemės valstybinio mokesčio įstatymu, 1920-08-12 Teismų mokesčio įstatymu, 1934-12-31 Įstatymo apie valstybės mokesčių imamąją tvarką pakeitimu bei kitais mokesčių ėmimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-12-19 nutarimu Nr. 433,[3] kuriuo buvo patvirtinti apskričių finansų skyrių nuostatai, struktūra bei etatai, Zarasų apskrities mokesčių inspekcija savo funkcijas 1940 m. gruodžio mėn. perdavė Zarasų apskrities vykdomojo komiteto Finansų skyriui. Tiksli Zarasų apskrities mokesčių inspekcijos veiklos pabaigos data nenustatyta.

Finansų skyriaus veiklą prižiūrėjo Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato Mokesčių ir rinkliavų valdyba.

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Zarasų apskrities mokesčių inspekcija atkūrė veiklą. Tiksli inspekcijos veiklos atkūrimo data nenustatyta.

Inspekcijos veiklą kontroliavo Finansų vadybos Mokesčių departamentas.

Tiksli data, kada Zarasų apskrities mokesčių inspekcija nutraukė veiklą, nenustatyta. 1944 m. ji dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ežerėnų, Zarasų apskrities mokesčių inspekcija nustatė, apskaičiavo, išieškojo tiesioginius mokesčius ir rinkliavas apskrities įstaigoms ir asmenims, prižiūrėjo tiesioginių ir netiesioginių mokesčių surinkimą iš prekybos ir pramonės įstaigų, tikrino apskrities iždinių pajamas ir išlaidas, rinko informaciją apie asmenų, įstaigų pajamas, išlaidas bei turtą ir teikė apskrities savivaldybei bei Finansų ministerijai žinias apie mokesčių surinkimą, asmenų bei pramonės ir prekybos įstaigų finansinę padėtį, dalyvavo įkainojant nekilnojamąjį turtą, registravo priverstiniu būdu išieškotus mokesčius.

Zarasų apskrities vykdomojo komiteto Finansų skyrius sudarė ir vykdė apskrities biudžetą, skirstė pajamas ir išlaidas apskrities apylinkių, kaimų ir miestelių biudžetams, prižiūrėjo pinigų apyvartą reguliuojančių teisės aktų vykdymą apskrityje, savalaikį mokesčių surinkimą į biudžetą, kontroliavo lėšų naudojimą, svarstė valstybinių, kooperatinių ir visuomeninių organizacijų įmonių finansinius planus ir tikrino jų vykdymą.

Zarasų apskrities mokesčių inspekcija 1941–1944 m. nustatė, išieškojo, apskaičiavo tiesioginius mokesčius ir rinkliavas apskrities įstaigoms ir asmenims, prižiūrėjo tiesioginių ir netiesioginių mokesčių surinkimą. rinko informaciją apie asmenų, įstaigų pajamas ir išlaidas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1967-11-01 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė 44 Zarasų apskrities Finansų skyriaus (mokesčių inspekcijos) bylas, įrašytas apyrašuose N. 1 ir Nr. 2. LCVA fondas pavadintas „Zarasų apskrities mokesčių inspekcija“.

Iš viso fonde Nr. 877 yra 2 apyrašai, 44 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Mokesčių departamento aplinkraščiai, nekilnojamojo turto, verslo pelno ir palaikų mokesčių mokėtojų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Mokesčio departamento aplinkraščiai, mokesčių inspektorių suvažiavimų protokolai, mokesčių inspekcijos susirašinėjimo su Mokesčių departamentu, valsčių savivaldybėmis žemės mokesčio bei personalo klausimais dokumentai, žinios apie personalą, nekilnojamąjį turtą, Antalieptės, Antazavės, Degučių, Dūkšto, Imbrado, Rimšės valsčių pajamų, išlaidų apyskaitos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Laikinosios vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 17.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 923, ap. 1, b. 595, l. 18.

[3] LCVA. F. R-164, ap. 1, b. 389, l. 85, 161–166.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 10:06