O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1252 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖS ŪKIO TYRIMO ĮSTAIGOS FONDĄ NR. 1252

2007-08- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos žemės ūkio tyrimo įstaiga (1927-03-05–1937-12-31)

Žemės ūkio tyrimo įstaiga (1938-01-01–1940 m. lapkričio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1927-03-05 prie Žemės ūkio rūmų buvo įkurta Lietuvos žemės ūkio tyrimo įstaiga.

Lietuvos žemės ūkio tyrimo įstaiga savo veikloje vadovavosi įstaigos taisyklėmis, veiklą prižiūrėjo Žemės ūkio rūmai.1

1938-01-01 Lietuvos žemės ūkio tyrimo įstaiga tapo pavaldi Žemės ūkio ministerijai ir buvo pavadinta Žemės ūkio tyrimo įstaiga.2

1940 m. lapkričio mėn. Žemės ūkio tyrimo įstaiga veiklą nutraukė. Jos darbą tęsė Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Valstybinių ūkių valdybos Tyrimų skyrius.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos žemės ūkio tyrimo įstaiga vykdė žemdirbystės ir gyvulininkystės tyrimo, augalų selekcijos darbus, steigė lauko bandymų ūkius ir stotis, tyrimo laboratorijas.

Žemės ūkio tyrimo įstaiga vykdė žemdirbystės, sodininkystės, daržininkystės, gyvulininkystės, miškų, pelkių ir žuvų ūkio, augalų ir gyvulių kenkėjų ir ligų bei kovos su kenkėjais tyrimo darbus, žemės ūkio mašinų bei įrankių bandymo, selekcinius žemės ir miškų ūkio darbus, steigė, vadovavo ir kontroliavo tyrimų stotis ir laboratorijas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į archyvų sistemą data nenustatyti. Lietuvos TSR valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose 1950 m. įrašytas Lietuvos žemės ūkio tyrimo įstaigos fondas. 1952 m. fonde buvo 2 apyrašai, 206 apskaitos vienetai. 1964-07-01 fondas pertvarkytas: atlikta dokumentų ekspertizė, iš pavienių dokumentų sudaryti 179 apskaitos vienetai. 42 apskaitos vienetai atrinkti naikinti. Pertvarkius fondą, Lietuvos žemės ūkio tyrimo įstaigos fonde buvo 2 apyrašai, 314 apskaitos vienetų.

1967-06-13 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 314 Lietuvos žemės ūkio tyrimo įstaigos bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2: apyraše Nr. 1 įrašyti 278, apyraše Nr. 2 – 36 apskaitos vienetai.

1997 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Žemės ūkio tyrimo įstaiga“.

Iš viso fonde Nr. 1252 yra 2 apyrašai, 314 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Fonde yra Lietuvos sėklų gamintojų sąjungos „Sėkla“, Dotnuvos selekcijos stoties 1923-1926 m. ir žemės ūkio mokyklų 1925-1930 m., 1938 m.dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų aplinkraščiai, Žemės ūkio tyrimo įstaigos statuto ir taisyklių projektai, žemės ūkio darbuotojų suvažiavimų, Žemės ūkio rūmų valdybos bei Žemės ūkio tyrimo įstaigos tarybos posėdžių, pasėlių apžiūrėjimo protokolai, bandymų ūkių ir stočių darbo planai, ataskaitos, veiklos programos, dokumentai apie Augalų apsaugos stoties steigimą, apskričių agronomų pranešimai apie patikrintų sėklų kokybę, žinios apie žemės ūkio mokyklas, vykdytų bandymų apžvalgos, susirašinėjimo bandymų ūkių ir stočių steigimo, žemės ūkio mašinų ir žemės ūkio kultūrų importo eksporto, kovos su augalų kenkėjais, pasėlių kontrolės, bandymų su žemės ūkio kultūromis, sėklų kokybės ir kt. klausimais dokumentai, finansų dokumentai, Lietuvos žemės ūkio mokslo įstaigų, organizacijų, kultūrinių gamybinių ūkių ir etatų sąrašai, Dotnuvos sėklų kontrolės stoties išduoti sėklų tyrimo pažymėjimai, pasėlių kontrolės komisijų žiniaraščiai.

Lietuvos sėklų gamintojų sąjungos „Sėkla“, Dotnuvos selekcijos stoties 1923-1926 m. ir žemės ūkio mokyklų 1925-1930 m., 1938 m.dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temose pagal dokumentų rūšis ir chronologiją. Apskričių agronomų pranešimų apie pateiktų sėklų kokybę bylos ir žinių apie žemės ūkio mokyklas bei žemės ūkio klases bylos - pagal apskričių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1252 apyraše Nr. 1 įrašyti 278 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti direktoriaus įsakymai ir Žemės ūkio rūmų valdybos posėdžių protokolų ištraukos personalo klausimais, tarnautojų asmens bylos, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, apskričių ir rajonų agronomų, jaunųjų ūkininkų ratelių instruktorių, Žemės ūkio tyrimo įstaigos tarnautojų ir darbininkų sąrašai, tarnautojų ir darbininkų atlyginimo išmokėjimo lapai, asmenų prašymai priimti ir atleisti iš darbo, pakelti atlyginimą.

Tarnautojų asmens bylos ir asmenų prašymai susisteminti ir į apyrašą įrašyti pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1252 apyraše Nr. 2 įrašyti 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 1252, ap. 1, b. 3, l. 5, 10, 71.

2 LCVA. F. 1252, ap. 1, b. 3, l. 101 - 106.

3 LCVA. F. 392, ap. 10, b. 14, l. 46.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:46