O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1294 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIO HIGIENOS INSTITUTO FONDĄ NR. 1294

2008-06-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Higienos institutas (1919-01-01–1923-03-28)

Valstybinis higienos institutas (1923-03-29–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-01-01 Higienos instituto vedėju paskirtas dr. M. Nasvytis.[1]

Nuo 1923-03-29 Higienos institutas pavadintas Valstybiniu higienos institutu.[2]

Valstybinis higienos institutas buvo pavaldus Vidaus reikalų ministerijai, o nuo 1940 m. liepos mėn.- Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijai, nuo 1940-08-27 - Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatui.[3] 1941-1944 m. Valstybinis higienos institutas buvo pavaldus Vyriausiajai sveikatos valdybai.

Sovietams okupavus Lietuvą, Valstybinis higienos institutas veiklą tęsė ir nuo 1944 m. liepos mėn. buvo pavaldus Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatui, vėliau - Sveikatos apsaugos ministerijai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybiniame higienos institute buvo gaminama raupų limfa, skiepijami nuo pasiutligės asmenys, atliekami bakteriologiniai ir serologiniai tyrimai bei įvairios klinikinės analizės.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1950-08-10 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas iš Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos instituto perėmė Valstybinio higienos instituto 1918-1940 m. veiklos dokumentus. Buvo perimtos 309 bylos.

1960-03-12 Valstybinis Kauno miesto archyvas iš Vilniaus mokslo tyrimo epidemiologijos ir higienos instituto perėmė Valstybinio higienos instituto 1929–1944 m. veiklos dokumentus. Buvo perimta 20 bylų.

1969-11-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 201 Valstybinio higienos instituto 1919–1944 m. bylą, įrašytą aprašuose Nr. 1, 1p, 2.

Iš viso fonde Nr. 1294 yra 3 apyrašai, 201 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1945 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Valstybinio higienos instituto 1940-1941 m. veiklos dokumentų yra fonde Nr. R-372.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, instituto direktoriaus įsakymai, susirašinėjimo laboratorinių tyrimų, vaistų ir inventoriaus įsigijimo, raupų limfos platinimo, personalo, patalpų kapitalinio remonto ir kitais ūkio bei finansų klausimais dokumentai, inventoriaus ir medicinos priemonių patikrinimo aktai, skolininkų, vaistų, medicinos instrumentų, kraujo ir kitų analizių registracijos knygos, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai, asmens bylos, profsąjungos narių kortelės, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 113 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1945 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Protokolų apie pasiutlige užsikrėtusius asmenis bylų apyrašas Nr. 1p

 

Apyraše įrašyti protokolai apie pasiutlige užsikrėtusius asmenis.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1p įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Vyriausiosios sveikatos apsaugos valdybos įsakymai, nurodymai, aplinkraščiai, instituto veiklos apyskaitos, susirašinėjimo ligonių tyrimų, skiepijimo nuo pasiutligės, evakuacijos oro pavojaus metu, personalo, inventoriaus užsakymo ir kitais finansiniais, ūkiniais klausimais dokumentai, finansų dokumentai, asmenų, kurie gydėsi nuo pasiutligės, pažymėjimai, tarnautojų sąrašai, asmens bylos, darbo pažymėjimai ir atlyginimo išmokėjimo lapai, socialinio draudimo žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 72 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F.1294, ap.1, b.11, l.5; F. 380, ap. 1, b. 273, l. 47.
[2] LCVA. F. 380, ap. 1, b. 41, l. 46.
[3] LCVA. F. R-372, ap. 1, b. 8, l. 150.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:47