O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 680 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LITUANISTIKOS INSTITUTO FONDĄ NR. 680

2011-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Antano Smetonos lituanistikos institutas (1939-01-01–1940 m. birželio mėn.)

Lituanistikos institutas (1940 m. birželio mėn.–1941-01-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos švietimo ministro 1939-03-20 įsakyme D/Nr. 13 nurodyta, kad Antano Smetonos lituanistikos institutas įsteigtas nuo 1939-01-01. Institutas buvo pavaldus švietimo ministrui.

1940 m. birželio mėn. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Antano Smetonos lituanistikos institutas nuo 1940 m. birželio mėn. vadinamas Lituanistikos institutu.[1]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-01-16 nutarimu Nr. 36 Lituanistikos institutas panaikintas.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Antano Smetonos lituanistikos institutas, Lituanistikos institutas tyrė lietuvių kalbą, lietuvių tautosaką ir Lietuvos praeitį, rinko, tvarkė ir skelbė lietuvių kalbos, lietuvių tautosakos ir Lietuvos istorijos mokslinę medžiagą ir šaltinius, nustatė technikos terminų vartojimą. Institutas šaukė mokslo kongresus, ruošė parodas ir ekspedicijas, skelbė lituanistikos mokslų konkursus ir skyrė premijas, rengė paskaitas, kursus ir leido periodinius leidinius, rūpinosi lituanistikos specialistų ruošimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-12-07 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 69 Lituanistikos instituto fondo Nr. 2 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2. Archyve fondas peršifruotas į Nr. 680.

Iš viso fonde Nr. 680 yra 2 apyrašai, 69 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų, anglų, prancūzų kalbomis.

 

Veiklos ir personalo dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, instituto direktoriaus įsakymai, instituto, Istorijos skyriaus tarybų posėdžių protokolai, instituto statutas, Terminologijos komisijos reguliamino projektas, veiklos ataskaitos, instituto steigimo dokumentai, susirašinėjimo instituto veiklos organizavimo, bendradarbiavimo, dalyvavimo kongresuose, Vatikano archyve saugomų dokumentų fotokopijų ir nuorašų pagaminimo, archyvinės ir mokslo medžiagos rinkimo, finansų, ūkio klausimais dokumentai,

Lietuvių mokslo mylėtojų draugijos, „Ryto“ draugijos turto perėmimo aktai, Vilniaus kunigų seminarijos bibliotekos priėmimo protokolas, Mokslų akademijos Centriniam archyvui perduotų Lituanistikos instituto ir Vrublevskių bibliotekos archyvinių dokumentų apyrašai, finansų dokumentai, sąmatos, inventoriaus apskaitos knyga, instituto darbuotojų asmens bylos ir algų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 47 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, piešinys.

 

Lituanistikos instituto bibliotekos veiklos ir personalo dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo bibliotekos komplektavimo, bibliotekos rūmų remonto, kuro skyrimo, personalo klausimais dokumentai, Vrublevskių bibliotekos knygų ir į Minską 1939 m. išvežtų knygų sąrašai, medžiagų apskaitos knygos, finansų dokumentai, bibliotekos darbuotojų sąrašai, darbuotojams išduotų pažymėjimų nuorašai, darbuotojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 680, ap. 1, b. 1.

[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 5, l. 60.

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:08