O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 759 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KLIMATOLOGIJOS INSTITUTO FONDĄ NR. 759

2007-08- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno meteorologijos stotis (1922-01-01–1923 m. kovo mėn.)

Centralinė meteorologijos stotis (1923 m. kovo mėn.–1925 gruodžio mėn.)

Meteorologijos biuras (1926-01-15–1938-07-04)

Klimatologijos institutas (1938-07-05–1941-01-05)

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos valdyba (1941-01-06–1941-07-07)

Klimatologijos institutas (1941-07-08–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1921-10-28 Meteorologijos stoties įstatymu Švietimo ministerijai buvo pavesta įsteigti Centralinę meteorologijos ir antraeiles meteorologijos stotis.1922-01-01 Kauno meteorologijos stotis pradėjo darbą.2

Kauno meteorologijos stotis 1923 m. kovo mėn.–1925 gruodžio mėn. dokumentuose buvo vadinama Centraline meteorologijos stotimi.

1926-01-15 Centralinė meteorologijos stotis reorganizuota ir įsteigtas Meteorologijos biuras.3

Vadovaujantis 1938-07-05 Klimatologijos darbui tvarkyti įstatymu Švietimo ministerija reorganizavo Meteorologijos biurą ir įsteigė Klimatologijos institutą.4

 Klimatologijos instituto veiklą reglamentavo 1938-07-05 Klimatologijos darbui tvarkyti įstatymas, kiti teisės aktai.

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Klimatologijos institutas veiklą tęsė ir buvo pavaldus Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatui.

TSRS Vyriausiosios hidrometeorologijos tarnybos valdybos prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos viršininko 1941-01-09 įsakymu Nr. 18 nuo 1941-01-06 Klimatologijos institutas panaikintas ir įsteigta Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos valdyba.5

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-08 nutarimu Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos valdyba pertvarkyta ir atkurta Klimatologijos instituto veikla.1941–1944 m. Klimatologijos institutas buvo pavaldus Švietimo vadybai.7

Tiksli data, kada 1944 m. Klimatologijos institutas baigė veiklą, nenustatyta. Instituto veiklą nuo 1944 m. rugpjūčio mėn. tęsė Kauno geofizikos observatorija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno meteorologijos stotis tyrė Lietuvos klimatą, stebėjo ir prognozavo oro pasikeitimus.

Centralinė meteorologijos stotis tyrė Lietuvos klimatą, stebėjo ir prognozavo oro pasikeitimus, steigė ir vadovavo meteorologijos stotims.

Meteorologijos biuras vadovavo biuro ir meteorologijos stočių tinklo veiklai, tyrė Lietuvos klimatą, stebėjo ir prognozavo oro pasikeitimus, leido meteorologinių stebėjimų biuletenį.

Klimatologijos institutas sprendė meteorologijos, klimatologijos ir hidrologijos klausimus, rinko meteorologinius, aerologinius, hidrologinius ir kt. duomenis, tyrė ir pritaikė juos praktikoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas iš Kauno geofizikos observatorijos 1955-07-07 perėmė 210 Meteorologijos biuro ir Klimatologijos instituto apskaitos vienetų, įrašytų į apyrašą Nr. 1.

1960-12-16 Kauno miesto valstybinis archyvasiš Lietuvos TSR hidrometeorologinės tarnybos perėmė 12 Klimatologijos instituto bylų.

1967-10-26 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 216 Klimatologijos instituto fondo apskaitos vienetų, įrašytų į apyrašą Nr. 1.

2007 m. patikslintas bylų skaičius fonde.

Iš viso fonde Nr. 759 yra 1 apyrašas, 217 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS Vyriausiosios hidrometeorologinės tarnybos valdybos įsakymai, Klimatologijos darbui tvarkyti įstatymo ir Klimatologijos tarybos statuto projektai, Švietimo ministerijos aplinkraščiai, Klimatologijos tarybos, Meteorologijos komisijos posėdžių protokolai, Centralinės meteorologijos stoties žemės sklypo, Kauno aerostoties planai, kritulių matavimo postų žemėlapis, meteorologinių stočių veiklos stebėjimo bylos, susirašinėjimo meteorologijos stočių ir postų steigimo, jų veiklos, personalo, meteorologinių žinių teikimo aviacijai ir žemės ūkiui, sinoptinių žemėlapių sudarymo ir kt. klausimais dokumentai, Meteorologijos stoties turto perdavimo, nurašymo aktai, finansų dokumentai, straipsnių meteorologijos klausimais rankraščiai, klimatologijos biuleteniai, meteorologinių duomenų ir sinoptinių stebėjimų lentelės, sinoptinių pranešimų schemos, meteorologijos stočių ir tarnautojų sąrašai, statistinės žinios apie tarnautojus.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir chronologiją. Susirašinėjimo su meteorologijos stotimis bylos - pagal stočių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 759 apyraše Nr. 1 įrašyta 217 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė1 Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.). 1921 m., Nr. 72 – 648.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 759, ap. 1, b. 10, l. 7.

3 V.Ž. 1926 m., Nr. 213 – 1411.

4 V.Ž. 1938 m., Nr. 614 – 4322, 4331.

5 LCVA. F. 759, ap. 1, b. 222, l. 1.

6 LCVA. F. 1075, ap. 2, b. 5, l. 37.

7. LCVA. F. 759, ap. 1, b. 5, l. 380, 371, 461.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:11