O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1003 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VALSTYBINIŲ MOKSLO IR TECHNIKOS PREMIJŲ KOMITETO

PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-1003

2011-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR valstybinių premijų mokslo ir technikos srityje komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1958-04-14–1961 m.)

Lietuvos TSR respublikinių premijų mokslo bei technikos srityje komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1965-02-15–1967-08-13)

Lietuvos TSR respublikinių mokslo ir technikos premijų komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1967-08-14–1980-10-12)

Lietuvos TSR valstybinių mokslo ir technikos premijų komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1980-10-13–1989 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto (toliau – LKP CK) ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1958-04-14 nutarimu Nr. 143 įkurtas Lietuvos TSR valstybinių premijų mokslo ir technikos srityje komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.1 Komiteto sudėtį tvirtino Lietuvos TSR Ministrų Taryba. Vyriausybei neskyrus finansavimo, 1961 m. komiteto veikla nutrūko.

LKP CK ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1965-02-15 nutarimu Nr. 77 Lietuvos TSR valstybinių premijų mokslo ir technikos srityje komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pavadintas Lietuvos TSR respublikinių premijų mokslo bei technikos srityje komitetu prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.2

LKP CK ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1967-08-14 nutarimu Nr. 385 patvirtinti Lietuvos TSR respublikinių mokslo ir technikos premijų komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nuostatai ir sudėtis.3

LKP CK ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1980-10-13 nutarimu Nr. 362 patvirtinti Lietuvos TSR valstybinių mokslo ir technikos premijų komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nuostatai.4 Komiteto sudėtį tvirtino LKP CK ir Lietuvos TSR Ministrų Taryba 4 metams.

Lietuvos TSR valstybinių mokslo ir technikos premijų komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos paskutinis posėdis įvyko 1989-06-30.5 Tiksli komiteto veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR valstybinių premijų mokslo ir technikos srityje komitetas – Lietuvos TSR valstybinių mokslo ir technikos premijų komitetas skyrė premijas už Lietuvoje sukurtus įžymiausius darbus mokslo, technikos ir gamybos srityje, architektūros statinius ir techninius įrenginius, įdiegtus išradimus, mašinų konstrukcijas, naujas medžiagas, gamybos metodų patobulinimus žemės ūkyje, statyboje, maisto ir lengvojoje pramonėje, medicinoje, elektros, ryšių ir transporto srityse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-05-17 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 861 Lietuvos TSR valstybinių mokslo ir technikos premijų komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos fondo Nr. 3 bylą, įrašytą į apyrašus Nr. 1, Nr. 2. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1003.

Iš viso fonde Nr. R-1003 yra 2 apyrašai, 861 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m., 1945–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti LKP CK ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, komiteto ir jo sekcijų posėdžių protokolai,

susirašinėjimo premijavimui pateiktų, paliktų tolimesniam svarstymui darbų, premijuotų darbų paskelbimo spaudoje klausimais dokumentai,

mokslo darbų pristatymo premijoms dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 431 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1961 m., 1965–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, periodikos iškarpos, brėžinys, nuotrauka, gaminio pavyzdys.

 

Premijuotų ir nepremijuotų mokslo darbų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti premijuoti ir nepremijuoti mokslo darbai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 430 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m., 1945–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, nuotrauka, gaminio pavyzdys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1003, ap. 1, b. 1, l. 8.

2 LCVA. F. R-1003, ap. 1, b. 1, l. 23.

3 LCVA. F. R-1003, ap. 1, b. 69, l. 4.

4 LCVA. F. R-1003, ap. 1, b. 272, l. 18.

5 LCVA. F. R-1003, ap. 1, b. 419, l. 15.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:22