O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1006 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS ZOOLOGIJOS IR PARAZITOLOGIJOS INSTITUTO GEOGRAFIJOS SKYRIAUS FONDĄ NR. R-1006

2011-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto geografijos mokslų sektoriai (1963-06-16–1965-03-31)

Lietuvos TSR mokslų akademijos Geografijos skyrius (1965-04-01–1966-12-31)

Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto Geografijos skyrius (1967-01-01–1989-11-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) prezidiumo 1963-06-15 nutarimu Nr. 206 buvusio Lietuvos TSR mokslų akademijos Geologijos ir geografijos instituto penki geografijos mokslų sektoriai nuo 1963-06-16 įjungti į LTSR MA Zoologijos ir parazitologijos institutą. Mokslų akademijos prezidiumo 1963-07-11 nutarimu Nr. 221 penki geografijos mokslo sektoriai nuo 1963-07-16 reorganizuoti į du sektorius: Fizinės geografijos sektorių su Klimatologijos grupe bei Ežerotyros ir pelkėtyros sektorių.1 Sektoriai dokumentuose dar buvo vadinami Geografijos skyriumi ir buvo pavaldūs instituto direktoriui.

LTSR MA prezidiumo 1965-03-16 nutarimu Nr. 99 Zoologijos ir parazitologijos instituto geografijos mokslų sektoriai nuo 1965-04-01 reorganizuoti į Lietuvos TSR mokslų akademijos Geografijos skyrių ir išskirti iš Zoologijos ir parazitologijos instituto sudėties.2 Skyrius buvo pavaldus LTSR mokslų akademijos prezidiumui.

LTSR MA prezidiumo 1966-11-23 nutarimu Nr. 470 Lietuvos TSR mokslų akademijos Geografijos skyrius nuo 1967-01-01 įjungtas į LTSR MA Zoologijos ir parazitologijos institutą3 ir pavadintas Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto Geografijos skyriumi. Skyrius buvo pavaldus instituto direktoriui.

LTSR mokslų akademijos prezidiumo1989-11-13 nutarimu Nr. 368 Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos institutą reorganizavus į Lietuvos TSR mokslų akademijos Ekologijos institutą,4Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto Geografijos skyrius nuo 1989-11-20 vadinamas Lietuvos TSR mokslo akademijos Ekologijos instituto Geografijos skyriumi.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto geografijos mokslų sektorių pagrindiniai uždaviniai buvo vystyti mokslinį tyrimo darbą paleogeografijos, holoceno stratigrafijos, ežerų hidrocheminio režimo, sedimentacijos ir pelkėjimo procesų, mikroklimatinių sąlygų, kraštovaizdžio ir kitose artimose tyrimo srityse.

Lietuvos TSR mokslų akademijos Geografijos skyriaus darbų kryptis buvo: kompleksinis pietų Pabaltijo gamtinės aplinkos ir jos resursų tyrimas, siekiant racionaliai juos praturtinti ir panauduoti, Lietuvos TSR kraštovaizdžio geocheminių resursų tyrimai, kvartero paleografijos Baltijos jūros krantų tyrimai, kompleksiniai ežerų, pelkių ir dabartinių geografinių procesų tyrimai, siekiant juos racionaliai panauduoti.

Lietuvos TSR mokslų akademijos Geografijos skyriui tapus Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto Geografijos skyriumi jo funkcijos nepasikeitė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-02-18 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto Geografijos skyriaus fondo Nr. 6 294 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1006.

Iš viso fonde Nr. R-1006 yra 2 apyrašai, 294 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1961–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti LTSR MA Geografijos skyriaus vadovo įsakymai,

skyriaus Mokslinės tarybos, gamybinių susirinkimų, profsąjungos vietos komiteto, Revizijos komisijos, liaudies kontrolės grupės posėdžių protokolai ir kiti dokumentai,

mokslo tiriamųjų darbų, mokslininkų individualūs planai, ataskaitos, leidybiniai planai, mokslinio bendradarbiavimo sutartys, mokslo tiriamųjų darbų informacinės ir registracinės kortelės,

žinios ir informacija apie skyriaus veiklą,

Geografijos skyriaus steigimo, Respublikinės koordinacinės probleminės tarybos „Lietuvos TSR geografija“, TSRS MA Biosferos problemų Mokslinės tarybos išvažiuojamosios sesijos, simpoziumų, konferencijų, seminarų, pasitarimų, mokslinių ekspedicijų, komandiruočių, užsienio mokslininkų priėmimo dokumentai,

keliautojo A. Poškaus rankraščiai, darbų bibliografija ir kiti dokumentai,

dokumentai apie K. Kaušylos darbą „Klimatą formuojantieji procesai ir Pietinio Pabaltijo klimato formavimasis“,

skyriaus išleistų leidinių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 190 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1961m., 1963–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, periodikos iškarpa, nuotrauka.

 

 Disertacijų ir mokslo tiriamųjų darbų ataskaitų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos disertacijos ir užbaigtų mokslo tiriamųjų darbų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 104 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliai – LCVA). F. R-1006, ap. 1, b. 2, l. 70, 96.

2 LCVA. F. R-1006, ap. 1, b. 2, l. 116.

3 LMA archyvas. F. 1, ap.2, b. 1010, l. 99.

4 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 2120, l. 83. LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1604, l. 97.

    

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:25