O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1011 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO FONDĄ NR. R-1011

2011-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Lietuvių kalbos institutas (1941-04-25–[1942 m.]; 1945-04-14–1952-09-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-01-16 nutarimu Nr. 36 buvo įkurta Lietuvos TSR mokslų akademija (toliau – LTSR MA). 1941-03-10 Liaudies Komisarų Tarybos nutarimu Nr. 201 patvirtintas LTSR MA statutas.1 LTSR MA prezidento 1941-04-25 įsakymu Nr. 1 Lietuvos TSR mokslų akademijos Lietuvių kalbos instituto direktoriumi nuo 1941-04-25 paskirtas akademikas Pranas Skardžius.2

Institutas buvo pavaldus LTSR MA.

Nacių okupacijos metais Lietuvių kalbos instituto veikla ir lietuvių kalbos mokslo tyrimai buvo nutrūkę.

LTSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-04-14 nutarimu Nr. 208 buvo patvirtintas Lietuvos TSR mokslų akademijos statutas, akademijos struktūra ir naujų etatų projektas, kuriuose įrašytas LTSR MA Lietuvių kalbos institutas. LTSR MA pirmininko 1945-05-22 įsakymu Nr. 33 paskirtas LTSR MA Lietuvių kalbos instituto direktorius.3

Institutas buvo pavaldus LTSR MA.

Vykdant TSRS Ministrų Tarybos 1952-06-06 nutarimą „Dėl pagalbos priemonių Lietuvos TSR Mokslų Akademijai“ LTSR MA prezidiumo 1952-08-12 išplėstiniame posėdyje nutarta LTSR MA Lietuvių kalbos institutą iki 1952-09-30 sujungti su LTSR MA Lietuvių literatūros institutu.4 Naujas institutas pavadintas Lietuvos TSR mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institutu.

 

Sudarytojo funkcijos

 

LTSR MA Lietuvių kalbos institutas tyrė lietuvių kalbą, rinko bei leido lietuvių kalbotyrai reikšmingą medžiagą (žodyną, vardyną, tarmes, senųjų raštų kalbą ir kt.) ir sprendė pagrindinius bendrinės kalbos kultūros, rašybos, terminologijos ir kitus klausimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-08-016 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 8 Lietuvos TSR mokslų akademijos Lietuvių kalbos instituto fondo Nr. 11 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1011.

Iš viso fonde Nr. R-1011 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1952 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti dialektologinių ekspedicijų vadovų įsakymai ir ekspedicijos 1951 m. ataskaita, instituto gamybinių pasitarimų protokolai, mokslinio tiriamojo darbo 1951 m. ataskaita, atsiliepimai apie instituto mokslo tiriamąjį darbą, žinios apie instituto patalpas, instituto sąmatos ir balansas. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1952 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 5, 6.

2 Lietuvos mokslų akademijos archyvas (toliau – LMA archyvas). F. 1, ap. 1, b. 7, l. 1, ap. 9, b. 179.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 29, l. 25, 34. LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 3, l. 5, l. 15; ap. 10, b. 1, l. 23.

4 LMA. F. 1, ap. 2, b. 208, l. 87–89.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:28