O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1017 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS TEISĖS INSTITUTO FONDĄ NR. R-1017

2011-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Teisės institutas (1945-04-14–1952-09-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) Teisės institutas įsteigtas vadovaujantis LTSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-04-14 nutarimu Nr. 208, kuriuo buvo patvirtintas LTSR MA statutas, akademijos struktūra ir naujų etatų projektas. Etatus 1945-05-03 patvirtino TSRS valstybinė etatų komisija.1

LTSR MA pirmininko 1945-09-25 įsakymu Nr. 79 Teisės instituto direktoriumi nuo 1945-09-15 buvo paskirtas profesorius Juozas Bulavas.2

Institutas buvo pavaldus LTSR mokslų akademijai.

Vykdant TSRS Ministrų Tarybos 1952-06-06 nutarimą „Dėl pagalbos priemonių Lietuvos TSR Mokslų Akademijai“ LTSR MA prezidiumo 1952-08-12 išplėstiniame posėdyje nutarta LTSR MA Teisės institutą iki 1952-09-30 sujungti su LTSR MA Lietuvos istorijos institutu.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

LTSR MA Teisės institutas buvo pagrindinė Lietuvos mokslų akademijos mokslinio tiriamojo darbo įstaiga teisės mokslų srityje. Institutas vienijo teisės mokslo sričių mokslinį tiriamąjį darbą, jo praktinį taikymą ir planavimą, organizavo instituto tiriamąjį darbą, konsultavo kitų respublikos žinybų darbuotojus teisiniais klausimais, ruošė savo srities mokslinius darbuotojus ir organizavo jų kvalifikacijos kėlimą, spausdino savo mokslo darbus, rengė mokslines konferencijas ir pasitarimus, dalyvavo kitų įstaigų rengtuose suvažiavimuose, konferencijose ir pasitarimuose, organizavo išvykas ir konsultacijas, viešas paskaitas ir pranešimus teisės klausimais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2011-06-01 iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 37 Lietuvos TSR mokslų akademijos Teisės instituto fondo Nr. 17 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1017.

Iš viso fonde Nr. R-1017 yra 1 apyrašas, 37 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1952 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti instituto direktoriaus įsakymai, instituto reguliaminas, vidaus darbo taisyklės, instituto, Mokslinės tarybos, instituto bendradarbių posėdžių protokolai,

instituto mokslo ir tiriamojo darbo, instituto bibliotekos planai ir ataskaitos, leidybiniai planai, mokslinių bendradarbių individualios ataskaitos,

žinios ir informacija apie instituto veiklą,

Lietuvos TSR dešimtmečiui paminėti skirtų renginių dokumentai,

susirašinėjimo instituto Mokslinės tarybos, Estijos juridinių terminų žodyno sudarymo, mokslinių laipsnių pripažinimo klausimais dokumentai,

statistinės ataskaitos apie institutą, darbo užmokestį ir darbuotojus, Mokslinės tarybos narių, instituto etatų sąrašai, knygų priėmimo (gavimo), bibliotekos patikrinimo aktai, instituto sąmatos ir balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 37 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1952 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-754, ap. 1, b. 29, l. 25, 34. Lietuvos mokslų akademijos archyvas (toliau – LMA archyvas). F. 1, ap. 2, b. 3, l. 5, l. 15; ap. 15, b. 1, l. 33.

2 LMA archyvas. F. 1, ap. 10 ,b. 1, l. 44.

3 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 208, l. 87, 125.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:31