O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1022 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VISASĄJUNGINĖS HELMINTOLOGŲ DRAUGIJOS LIETUVOS SKYRIAUS FONDĄ NR. R-1022

2011-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Visasąjunginės helmintologų draugijos Lietuvos skyrius (1958-03-06–nenustatyta)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumas 1958-02-20 nutarimu Nr. 16 pritarė Visasąjunginės helmintologų draugijos Lietuvos skyriaus steigimui. Dokumentuose draugija dar vadinama Lietuvos helmintologų draugija. 1958-03-06 įvyko Visasąjunginės helmintologų draugijos Lietuvos skyriaus steigiamasis susirinkimas. Draugija veikė prie Lietuvos TSR mokslų akademijos Biologijos instituto. Savo veikloje draugija vadovavosi Visasąjunginės helmintologų draugijos įstatais.[1]

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, draugijos taryba ir revizijos komisija.

Nuo 1959 m. draugija veikė prie LTSR MA Zoologijos ir parazitologijos instituto.

Data, kada Visasąjunginės helmintologų draugijos Lietuvos skyrius baigė veiklą, nenustatyta. 1986 m. draugija dar veikė.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Visasąjunginės helmintologų draugijos Lietuvos skyrius vienijo helmintologijos mokslo darbuotojus, dirbusius medicinos, veterinarijos, agronomijos ir kitose srityse.

Pagrindiniai draugijos uždaviniai buvo organizuoti draugijos narių kvalifikacijos kėlimą, padėti nariams realizuoti savo mokslinius darbus, išradimus, racionalizacinius pasiūlymus, suteikti mokslinę ir metodinę pagalbą nagrinėjant helmintologijos klausimus vidurinėse bei aukštosiose mokyklose, populiarinti ir propaguoti naujausius helmintologijos mokslo pasiekimus, tvarkyti ir vienodinti helmintologijos terminologiją, leisti draugijos leidinius, konsultuoti, atlikti ekspertizes helmintologijos srityje, vystyti ryšius su kitų šalių mokslininkais. Draugijos nariai dalyvavo sąjunginėse ir tarptautinėse konferencijose, suvažiavimuose, pasitarimuose, rengė paskaitas ir pranešimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-09-14 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 54 Visasąjunginės helmintologų draugijos Lietuvos skyriaus fondo Nr. 22 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1022.

Iš viso fonde Nr. R-1022 yra 1 apyrašas, 54 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos narių visuotinių susirinkimų, valdybos, Mokslinės tarybos posėdžių protokolai, draugijos veiklos planai ir ataskaitos, narių individualios ataskaitos, konferencijų, draugijos steigimo dokumentai, susirašinėjimo bendradarbiavimo, kovos su helmintozėmis klausimais dokumentai, narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 54 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. (toliau – LCVA). F. R-1022, ap. 1, b. 1, l. 14, 17, 19.

[2] LCVA. F. R-1022, ap. 1, b. 54, 55.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:32