O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1023 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VISASĄJUNGINĖS ENTOMOLOGŲ DRAUGIJOS LIETUVOS SKYRIAUS FONDĄ NR. R-1023

2011-10-  Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Visasąjunginės entomologų draugijos Lietuvos skyrius (1965-12-30–1991-06-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumas 1965-11-03 nutarimu Nr. 441 pritarė siūlymui steigti Visasąjunginės entomologų draugijos Lietuvos skyrių. Draugijos steigiamasis susirinkimas įvyko 1965-12-30.[1]Dokumentuose draugija dar vadinama Lietuvos entomologų draugija. Draugija veikė prie Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto. Savo veikloje draugija vadovavosi Visasąjunginės entomologų draugijos įstatais.

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, draugijos taryba ir revizijos komisija.

Visasąjunginės entomologų draugijos Lietuvos skyrius baigė veiklą Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai 1991-07-01 įregistravus Lietuvos entomologų draugijos įstatus.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Visasąjunginės entomologų draugijos Lietuvos skyrius vienijo mokslo darbuotojus, dirbusius entomologijos bei augalų apsaugos srityse. Pagrindiniai draugijos uždaviniai buvo populiarinti entomologijos žinias, teikti pagalbą dėstant entomologiją vidurinėse ir aukštosiose mokyklose, leisti draugijos leidinius, vystyti ryšius su užsienio mokslininkais. Draugijos nariai dalyvavo sąjunginėse ir tarptautinėse konferencijose, suvažiavimuose, pasitarimuose, rengė paskaitas ir pranešimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-09-14 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 23 Visasąjunginės entomologų draugijos Lietuvos skyriaus fondo Nr. 23 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1023.

Iš viso fonde Nr. R-1023 yra 1 apyrašas, 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1987 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos narių visuotinių susirinkimų, prezidiumo posėdžių protokolai, draugijos veiklos planai ir ataskaitos, draugijos steigimo, kasos patikrinimo dokumentai, susirašinėjimo mokslo ir organizaciniais, bendradarbiavimo klausimais dokumentai, prašymai priimti į draugiją, narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1987 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1022, ap.1 b. 1, l. 1, 8.

[2] http://www.entomologai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=26&lang=en

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:33