O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1024 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VISASĄJUNGINĖS PROTOZOOLOGŲ DRAUGIJOS LIETUVOS SKYRIAUS FONDĄ NR. R-1024

2011-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Visasąjunginės protozoologų draugijos Lietuvos skyrius (1969-01-17–nenustatyta)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1969-01-17 įvyko Visasąjunginės protozoologų draugijos Lietuvos skyriaus steigiamasis susirinkimas. Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumas 1969-04-25 nutarimu Nr. 149 pritarė Visasąjunginės protozoologų draugijos Lietuvos skyriaus steigimui.[1] Draugija veikė prie Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto. Draugija savo veikloje vadovavosi Visasąjunginės protozoologų draugijos įstatais.

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, draugijos taryba ir revizijos komisija.

Data, kada Visasąjunginės protozoologų draugijos Lietuvos skyrius baigė veiklą, nenustatyta. 1986 m. draugija dar veikė.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Visasąjunginės protozoologų draugijos Lietuvos skyrius vienijo mokslo darbuotojus, dirbusius mokslo tyrimo darbą protozoologijos srityje. Pagrindiniai draugijos uždaviniai buvo dalyvauti visų protozoologijos sričių vystyme, kelti narių kvalifikaciją ir padėti jų darbų realizavime, populiarinti naujausius protozoologojos mokslinius ir praktinius pasiekimus, teikti mokslinę ir metodinę pagalbą dėstant protozoologiją vidurinėse ir aukštosiose mokyklose, leisti draugijos leidinius, vystyti ryšius su užsienio mokslininkais. Draugijos nariai dalyvavo sąjunginėse ir tarptautinėse konferencijose, suvažiavimuose, pasitarimuose, rengė paskaitas ir pranešimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-09-14 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 39 Visasąjunginės protozoologų draugijos Lietuvos skyriaus fondo Nr. 24 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1024.

Iš viso fonde Nr. R-1024 yra 1 apyrašas, 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1969–1987 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos narių visuotinių susirinkimų, valdybos, Mokslinės tarybos posėdžių protokolai, Visasąjunginės protozoologų draugijos įstatai, draugijos Lietuvos skyriaus veiklos planai ir ataskaitos, narių individualios ataskaitos, konferencijų, Lietuvos skyriaus steigimo dokumentai, susirašinėjimo mokslo ir organizaciniais, dalyvavimo kongresuose, konferencijose, bendradarbiavimo klausimais dokumentai, narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1969–1987 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. (toliau – LCVA). F. R-1024, ap. 1, b. 1 l. 3, 14.

[2] LCVA. F. R-1024, ap. 1, b. 38, 39.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:33