O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1025 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VISASĄJUNGINĖS HIDROBIOLOGŲ DRAUGIJOS LIETUVOS SKYRIAUS FONDĄ NR. R-1025

2011-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Visasąjunginės hidrobiologų draugijos Lietuvos skyrius (1967-03-14–1989-09-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1967-03-14 įvyko Visasąjunginės hidrobiologų draugijos Lietuvos skyriaus steigiamasis susirinkimas. Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) prezidiumas 1968-04-30 nutarimu Nr. 186 pritarė Visasąjunginės hidrobiologų draugijos Lietuvos skyriaus steigimui.[1] Dokumentuose draugija dar vadinama Lietuvos hidrobiologų draugija. Draugija veikė prie LTSR MA Zoologijos ir parazitologijos instituto Savo veikloje draugija vadovavosi Visasąjunginės hidrobiologų draugijos įstatais.

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, draugijos taryba ir revizijos komisija.

LTSR MA prezidiumui 1989-09-11 nutarimu Nr. 283 patvirtinus Lietuvos hidrobiologų draugijos įstatus, Visasąjunginės hidrobiologų draugijos Lietuvos skyrius reorganizuotas į Lietuvos hidrobiologų draugiją.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Visasąjunginės hidrobiologų draugijos Lietuvos skyrius vienijo mokslo darbuotojus, dirbusius mokslo tyrimo darbą hidrobiologijos ir ichtiologijos srityje. Pagrindiniai draugijos uždaviniai buvo padėti vystyti hidrobiologijos ir ichtiologijos mokslus, kelti narių kvalifikaciją ir padėti jų darbų realizavime, populiarinti naujausius hidrobiologijos ir ichtiologijos mokslinius ir praktinius pasiekimus, teikti mokslinę ir metodinę pagalbą dėstant hidrobiologiją ir ichtiologiją aukštosiose mokyklose, leisti draugijos leidinius. Draugijos nariai dalyvavo sąjunginėse ir tarptautinėse konferencijose, suvažiavimuose, pasitarimuose, rengė paskaitas ir pranešimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-09-14 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 29 Visasąjunginės hidrobiologų draugijos Lietuvos skyriaus fondo Nr. 25 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1025.

Iš viso fonde Nr. R-1025 yra 1 apyrašas, 29 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1967–1987 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos narių visuotinių susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai, Visasąjunginės hidrobiologų draugijos nuostatai, draugijos Lietuvos skyriaus veiklos planai ir ataskaitos, Lietuvos skyriaus steigimo, konferencijų, seminarų dokumentai, susirašinėjimo mokslo ir organizaciniais, dalyvavimo simpoziumuose klausimais dokumentai, prašymai priimti į draugiją.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 29 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1967–1987 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1025, ap. 1, b. 1, l. 1, b. 4, l. 3.

[2] Lietuvos mokslų akademijos archyvas. F. 1, ap. 1, b. 2119, l. 214.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:34