O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1028 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS ZOOLOGIJOS IR PARAZITOLOGIJOS INSTITUTO EKSPERIMENTINĖS BAZĖS VERKIUOSE FONDĄ NR. R-1028

2011-08- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Verkių tarybinis ūkis (1948-03-06–1948-05-31)

LTSR valstybinės dvimetės vadovaujantiems kolūkių kadrams parengti mokyklos Mokomasis bandymų ūkis (1948-06-01–1951 m.)

Vilniaus vidurinės žemės ūkio mokyklos kolūkių pirmininkams parengti Mokomasis bandymų ūkis (1951 m.–1955-08-31)

Vilniaus gyvulininkystės technikumo Mokomasis ūkis (1955-09-01–1959-08-07)

Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto Eksperimentinė bazė Verkiuose (1959-09-24–1986-12-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Remiantis Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministro 1948-03-05 įsakymu Nr. 41-п Vilniaus tarybinių ūkių trestas perėmė iš Lietuvos komunistų partijos Centrinio komiteto pagalbinį ūkį Verkiuose. Pagalbinis ūkis performuotas į Verkių tarybinį ūkį ir buvo pavaldus Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerijos Vilniaus tarybinių ūkių trestui. Ūkio direktorius pradėjo eiti pareigas 1948-03-06.1

Lietuvos TSR žemės ūkio ministro ir Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministro 1948-05-21 įsakymu Nr. 265/136-п Verkių tarybinis ūkis perduotas Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai. Lietuvos TSR žemės ūkio ministro 1948-05-21 įsakymu Nr. 266 Verkių tarybinis ūkis performuotas į LTSR valstybinės dvimetės vadovaujantiems kolūkių kadrams parengti mokyklos Mokomąjį bandymų ūkį. Mokomojo bandymų ūkio vedėjas pradėjo eiti pareigas 1948-06-01.2

1951 m. LTSR valstybinės dvimetės vadovaujantiems kolūkių kadrams parengti mokyklos Mokomasis bandymų ūkis pavadintas Vilniaus vidurinės žemės ūkio mokyklos kolūkių pirmininkams parengti Mokomuoju bandymų ūkiu. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Lietuvos TSR žemės ūkio ministro pavaduotojo 1955-08-17 įsakymu Nr. 556 Vilniaus gyvulininkystės technikumą perkėlus į Vilniaus vidurinės žemės ūkio mokyklos kolūkių pirmininkams parengti bazę Verkiuose, Mokomasis bandymų ūkis nuo 1955-09-01 vadinamas Vilniaus gyvulininkystės technikumo Mokomuoju ūkiu.3 Ūkis veikė Verkiuose.

Remiantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1958-04-28 nutarimu Nr. 168 LTSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos institutas 1959-08-07 iš LTSR žemės ūkio ministerijos perėmė Vilniaus gyvulininkystės technikumo Mokomąjį ūkį.4 Ūkis buvo reorganizuotas ir pavadintas Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto Eksperimentine baze Verkiuose. Eksperimentinės bazės etatai patvirtinti 1959-09-24.5

LTSR mokslų akademijos prezidiumo 1986-11-24 nutarimu Nr. 402 Lietuvos mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto Eksperimentinė bazė Verkiuose nuo 1986-12-01 likviduota.6

 

Sudarytojo funkcijos

 

Mokomajame bandymų ūkyje buvo vystoma laukininkystė, gyvulininkystė, daržininkystė, Mokomajame ūkyje – laukininkystė, gyvulininkystė, daržininkystė, žuvininkystė, bitininkystė. Išauginta produkcija buvo realizuojama.

Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto Eksperimentinės bazės ūkinė-gamybinė veikla buvo nukreipta Zoologijos ir parazitologijos instituto planinių užduočių vykdymo užtikrinimui.

Bazėje buvo auginami ir parduodami institutui ir kitoms mokslo įstaigoms eksperimentiniai gyvuliukai (jūrų kiaulytės, baltosios žiurkės, pelytės) bei pašarai. Bazės stalių dirbtuvėse buvo gaminami Lietuvos TSR MA reikalingi nestandartiniai medžio gaminiai. Bazei, suderinus su institutu, buvo leista verstis kitomis ūkio šakomis, nesusijusiomis su instituto aptarnavimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-03-04 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 93 Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto Eksperimentinės bazės fondo Nr. 28 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1028.

Iš viso fonde Nr. R-1028 yra 1 apyrašas, 93 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše Verkių tarybinio ūkio, LTSR valstybinės dvimetės vadovaujantiems kolūkių kadrams parengti mokyklos Mokomojo bandymų ūkio, Vilniaus vidurinės žemės ūkio mokyklos kolūkių pirmininkams parengti Mokomojo bandymų ūkio, Vilniaus gyvulininkystės technikumo Mokomojo ūkio, Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto Eksperimentinės bazės Verkiuose direktorių įsakymai,

Vilniaus gyvulininkystės technikumo Mokomojo ūkio Verkiuose perdavimo Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos institutui aktas,

architektūros paminklo (buv. Verkių dvaro arklidės) saugojimo įsipareigojimas, nurodymai architektūros paminklų lankytojams, Verkių dvaro apžiūros aktas,

ūkių, bazės sąmatos ir balansai, bazės likvidacinis balansas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 93 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. (toliau- LCVA). F. R-132, ap. 1, b. 17, l. 106; F. R-1028, ap. 1, b. 1, psl. 35.

2 LCVA. F. R-764, ap. 1, b. 26, l.120, 121; F. R-1028, ap. 1, b. 1, psl. 45.

3 LCVA. F.R-764, ap. 1, b. 208, l. 351; R-1028, ap. 1, b. 9, l. 72 a. p.

4 LCVA. F. R-1028, ap. 1, b. 15.

5 LCVA. F. R-1005, ap. 1, b. 199, l. 1; F. R-1004, ap. 1, b. 294, l. 76; F. R-754, ap. 1, b. 519. Lietuvos mokslo akademijos archyvas. F. 1, ap. 2, b. 566, l. 148; b. 1009, l. 128.

6 Lietuvos mokslų akademijos archyvas. F. 1, ap. 2, b. 1965, l. 61.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:36